Inspectie tijdens het proces SAP QM: CO01 & QA32

In-processinspectie (tijdsgebaseerd) wordt gebruikt voor het vastleggen van het resultaat voor een in-process kwaliteitscontrole van het tussen- en eindproduct tijdens het productieproces.

Bijvoorbeeld inspectie om de twee uur, inspectie per dienst, etc. Dit bespreken we in de toekomst.

De partij “Inprocessinspectie” zal een referentie/koppeling hebben naar een productieorder in het SAP-systeem.

De routingbewerking bevat de inspectiekenmerken die moeten worden geïnspecteerd tijdens de controles tijdens het proces.

Er wordt een inspectiepartij gegenereerd op het moment dat de productieorder wordt vrijgegeven. Het inspectietype voor procesinspectie is '03'.

NOTITIE: Bij dit type inspectie wordt niet de inventaris gecontroleerd, maar het productieproces.

In-procesinspectie heeft following processtappen, bijv

 • Aanmaken van inspectiepartijen tijdens het proces Ordervrijgave

Aanmaak van inspectiepartij in SAP-systeem wordt automatisch gegenereerd op het moment dat de productieorder wordt vrijgegeven.

 • Lijst van inspectielot

Voor het vermelden van keuringspartijen kunt u gebruik maken van transactiecode QA33. De zoekcriteria kunnen zijn:

 1. Materiaal (en)
 2. Aanmaakdatum inspectiepartij
 3. Inspectiedata
 4. Plant
 5. Inspectietype 03
 • Wijs takenlijst toe aan inspectiepartij

Takenlijst wordt automatisch toegewezen vanuit de materiaalrouting.

 • Voorbeeldberekening

Als er een bemonsteringsprocedure is gekoppeld aan de kenmerken van de kwaliteitswerking van het hoofdrecept, berekent het SAP-systeem automatisch het monster tijdens het aanmaken van de partij/toewijzing van de fabriek als er meerdere plannen beschikbaar zijn voor een materiaal.

 • Resultaatregistratie

De resultaatregistratie wordt uitgevoerd op basis van de inspectiepartij die voor de productieorder is aangemaakt.

Alle kenmerken worden ter invoer weergegeven in het SAP-opnamescherm. Het SAP-systeem geeft een f4-zoekopdracht om codewaarden op te halen voor attribuutinspectie.

Voor kwantitatieve gegevens, gebaseerd op de tolerantielimiet (bovenste en onderste), zal het SAP-systeem de waardering voorstellen. In beide gevallen kan de inspecteur het voorstel (handmatig) accepteren of afwijzen.

 • Gebruiksbeslissing

Wanneer wij de gebruiksbeslissing nemen, beslist u op basis van de resultaten van de inspectie of u de goederen in de inspectiepartij accepteert of afkeurt. Nadat u de gebruiksbeslissing heeft genomen, is de inspectie voltooid. Het boeken van voorraad is beperkt tot de inspectie tijdens het proces.

Hoe u een productieorder kunt aanmaken en vrijgeven

In deze SAP-transactie zullen we een productieorder aanmaken en vrijgeven, wat de kwaliteitscontrolepartij in het SAP-systeem zal activeren.

Stap 1) Open vanuit het SAP Easy access-menu Transactiecode CO01 en voer het volgende inwing details.

 1. Voer de materiaalcode in waarvoor een productieorder moet worden aangemaakt.
 1. Voer productie-installatie in SAP-scherm in.
 1. Voer uw productieordertype in.

Productieorder aanmaken en vrijgeven

Klik na het invullen van alle velden op Productieorder aanmaken en vrijgeven of druk op Enter om naar het volgende SAP-scherm te gaan.

Stap 2) In het volgende SAP-scherm typt u following details.

 1. Voer de productiehoeveelheid in het SAP-scherm in.
 1. Selecteer 'Huidige datum' in de vervolgkeuzelijst box.
 1. Druk op de knop ‘vrijgeven’ om de bestelling vrij te geven.

Productieorder aanmaken en vrijgeven

Nu zullen we controleren of de inspectiepartij is gegenereerd door op het tabblad “Toewijzing” te klikken en naar het volgende SAP-scherm te gaan.

Stap 3) In dit SAP-scherm

 1. U kunt zien dat de inspectiepartij is geactiveerd bij de vrijgave van de productieorder.

Productieorder aanmaken en vrijgeven

Nadat u de inspectiepartij heeft gecontroleerd, slaat u de bestelling op door op de knop Opslaan te klikken.

Productieorder aanmaken en vrijgeven

Resultaatregistratie uitvoeren

Stap 1) Open vanuit het SAP Easy access-menu Transactiecode QA32.

Hier zullen we procesinspectie van het materiaal uitvoeren en de resultaten registreren volgens de inspectiespecificatie.

 1. Voer de fabriekscode in het SAP-scherm in.
 1. Voer de oorsprong van de inspectiepartij in als “03”, wat het standaard SAP-inspectietype is dat wordt gebruikt voor inspectie tijdens het proces.
 1. Druk op Uitvoeren om de lijst met inspectiepartijen weer te geven.

Resultaatregistratie in SAP QM

Stap 2) In dit SAP-scherm

 1. U kunt de inspectiepartij zien die in eerdere stappen is gegenereerd, samen met het materiaal
 1. Controleer de status van het SAP-systeem als REL CALC, wat aangeeft dat de inspectiespecificaties in de inspectiepartij worden gekopieerd en de steekproefomvang wordt berekend. We kunnen de SPRQ-status (voorraadposting) hier niet zien, omdat het niet van toepassing/vereist is om kwaliteitsvoorraad over te dragen naar een onbeperkte of andere voorraadcategorie voor inspectie tijdens het proces.
 1. Druk op de knop “Resultaten” en ga naar het volgende SAP-scherm om de resultaten vast te leggen.

Resultaatregistratie in SAP QM

Stap 3) In dit SAP-scherm ziet u dat het resultaat van de inspectiepartij is gegenereerd.

 1. U kunt de korte tekst zien van de kwalitatieve Master Inspection-kenmerken zoals ‘Visueel’.
 1. U kunt een steekproefomvang van “5” zien die automatisch door het SAP-systeem wordt berekend als de bemonsteringsprocedure is toegewezen in het inspectieplan.
 1. Voer uw werkelijke resultaten handmatig in aan de hand van de inspectiespecificaties.

Resultaatregistratie in SAP QM

Druk op de knop Opslaan om de inspectieresultaten op te slaan.

Hoe u een gebruiksbeslissing neemt

Stap 1) Open vanuit het SAP Easy Access-scherm dezelfde Transactie QA32 waarmee we in de vorige stap de resultaten hebben vastgelegd.

Hier nemen we een gebruiksbeslissing tegen de inspectiepartij en wordt er besloten of de inspectiepartij moet worden geaccepteerd of afgewezen.

Volg het vervolgwing stappen in SAP-scherm,

 1. Voer de fabriekscode in.
 1. Voer de oorsprong van de inspectiepartij in als “03”, een standaard SAP-inspectietype dat wordt gebruikt voor procesinspectie.
 1. Druk op de knop Uitvoeren om de lijst met inspectiepartijen samen met de partijhoeveelheid weer te geven.

Gebruiksbeslissing in SAP QM

Stap 2) In dit SAP-scherm

 1. Druk op de gebruiksbeslissingsknop om naar het volgende scherm te gaan

Gebruiksbeslissing in SAP QM

Stap 3) In dit SAP-scherm

 1. Selecteer UD-code als “A” voor acceptatie van de partij en u kunt de kwaliteitsscore zien als “100” op basis van de Gebruiksbeslissingscode. U kunt zien dat er geen tabblad 'Inspectiepartijvoorraad' is om voorraadboekingen te doen, zoals we zagen bij de grondstoffeninspectie.

Gebruiksbeslissing in SAP QM

Druk op de knop Opslaan om de gebruiksbeslissing op te slaan en daarmee is de procesinspectie voltooid.

In de volgende SAP QM-tutorial, zullen we zien hoe we de laatste inspectie na productie kunnen uitvoeren.

Probleem oplossen

 • Inspectiekenmerken uit routegegevens moeten naar de inspectiepartij worden gekopieerd. Zonder deze gegevens kunnen we geen resultaatregistratie en gebruiksbeslissing nemen.
 • Als inspectiekenmerken worden toegevoegd aan de routing na inspectiepartij, krijgt inspectiepartij de CRTD-status. In dat geval moeten we handmatig inspectiespecificaties toewijzen om de status te wijzigen van aangemaakt (CRTD) naar vrijgegeven (REL). Nadat de inspectiepartij is vrijgegeven, kunnen we de resultaatregistratie en gebruiksbeslissing uitvoeren.
 • De bemonsteringsprocedure moet in het inspectieplan worden toegewezen om eventuele resultaatregistratie te kunnen uitvoeren terwijl de gebruiksbeslissing handmatig wordt genomen. We moeten het monster in de inspectiepartij berekenen.