Informatie versus kennis: belangrijkste verschillen

Belangrijkste verschil tussen informatie en kennis

 • Informatie bestaat uit verfijnde gegevens, terwijl kennis nuttige informatie is
 • Het resultaat van informatie is begrip, terwijl het resultaat van kennis begrip is.
 • Informatie verbetert de representatie, en kennis vergroot het bewustzijn.
 • Informatie alleen is niet voldoende om voorspellingen te doen, terwijl bij kennis voorspellen wel mogelijk is als men over de vereiste ervaring beschikt.
 • Informatie is een tekst die de vragen beantwoordt over wie, wanneer, wat of waar, terwijl kennis een tekst is die de vragen waarom en hoe beantwoordt.
 • Informatie is gemakkelijk overdraagbaar, maar om de kennis over te dragen is leren vereist.
Informatie versus kennis
Informatie versus kennis

Wat is informatie?

Informatie is een reeks gegevens die op een zinvolle manier wordt verwerkt in overeenstemming met de gegeven vereiste. Het wordt verwerkt, gestructureerd of gepresenteerd in een bepaalde context om het betekenisvol en nuttig te maken.

Informatie geeft betekenis en verbetert de betrouwbaarheid van de gegevens. Het draagt ​​bij aan het waarborgen van onwenselijkheid en vermindert de onzekerheid. Daarom hebben de gegevens, wanneer ze in informatie worden omgezet, nooit een nutteloze vormtails. Het omvat gegevens die context, relevantie en doel bezitten. Het omvat ook de manipulatie van ruwe gegevens die uiteindelijk kennis worden.

Wat is informatie

Wat is kennis?

Kennis is een combinatie van informatie, ervaring en inzicht die het individu of de organisatie helpt. Het is verbonden met doen en impliceert kennis en begrip. Kennis bezit ieder individu en is het resultaat van zijn of haar ervaring. Het omvat ook de normen voor het evalueren van nieuwe input uit zijn omgeving.

Informatie versus kennis – belangrijkste verschillen

Hier zijn belangrijke verschillen tussen informatie en kennis.

Informatie Knowledge
Informatie is verfijnde data De kennis is nuttige informatie
Gegevens en context Informatie, ervaring en intuïtie
Begrip is het resultaat ervan. Begrip is het resultaat ervan.
Gemakkelijk overdraagbaar Voor overdracht heb je leren nodig
Verbetert de representatie Verhoogt het bewustzijn
Niet alle informatie hoeft kennis te zijn. Alle kennis is informatie.
Informatie kan worden gereproduceerd. Kennisreproductie is niet mogelijk.
Informatie alleen is niet voldoende om voorspellingen te doen. Voorspellen is mogelijk als men over de benodigde kennis beschikt.
Een stroom van betekenisvolle berichten Overtuigingen en verplichtingen die uit deze berichten voortkomen
Een boodschap die wordt gebruikt om de perceptie van de ontvanger te veranderen Het bevat ervaringen, waarden, inzichten en contextuele informatie
Tekst die antwoord geeft op de vragen wie, wanneer, wat of waar. Tekst die antwoord geeft op de waarom- en hoe-vragen.
De informatie geeft de georganiseerde gegevens over iemand of iets aan die zijn verkregen uit verschillende bronnen zoals internet, krant, televisie, enz. Kennis betekent het bewustzijn of begrip van het onderwerp verkregen uit de opleiding of ervaring van een bepaalde persoon.
Informatie is een verfijnde vorm van gegevens die nuttig is om de betekenis te begrijpen. kennis is de relevante informatie die helpt bij het tekenenwing conclusies.
Door de resultaten te verwerken kunt u de weergave verbeteren en zorgt u voor een gemakkelijke interpretatie van de informatie. Verwerking resulteert in een verhoogd bewustzijn en vergroot daarom de vakkennis.
Informatie leidt tot begrip van de cijfers en feiten. Kennis kan leiden tot begrip van het onderwerp.
De overdracht van informatie is eenvoudig met behulp van verschillende middelen. Het kunnen verbale of non-verbale signalen zijn. De overdracht van kennis is moeilijk, omdat het leren van de kant van de ontvanger vereist.

Kenmerken van informatie

Hier volgen belangrijke kenmerken van de informatie:

 • De belangrijkste kenmerken van informatie zijn nauwkeurigheid, volledigheid, relevantie en beschikbaarheid
 • Van informatie wordt gezegd dat het feiten zijn die over iemand of iets worden verstrekt of geleerd
 • Geen gedefinieerd verband tussen ideeën
 • De beschikbaarheid ervan voor de juiste persoon op het juiste moment
 • Verbeter het leren

Kenmerken van kennis

Hier zijn een belangrijk kenmerk van kennis:

 • Kennis is accuraat omdat zij de ware situatie weergeeft.
 • Het is op tijd beschikbaar om de meest geschikte en juiste beslissingen te nemen.
 • Het is portretyed in gangbare, gemakkelijk te begrijpen formaten.
 • Het biedt alle benodigde gegevens.
 • Betekenisvol en nuttig voor het besluitvormingsproces.
 • Betreft communicatie en ontvangstinformatie
 • Het vermindert de onzekerheden en schattingen om actie te ondernemen

Voorbeeld van informatie

Kijk naar de gegeven voorbeelden voor gegevens:

 • 4,8,12,16
 • Hond, kat, koe, kaketoe
 • 161.2, 175.3, 166.4, 164.7, 169.3

Alleen als we een context of betekenis toekennen, worden de gegevens informatie. Het wordt allemaal betekenisvol als je wordt verteld:

 • 4, 8, 12 en 16 zijn de eerste vier antwoorden in de 4 x tabel
 • Hond, kat, koe is een lijst met huisdieren
 • 165, 175.2, 186.3, 164.3, 169.3 zijn de lengte van 14-jarige studenten.

Voorbeeld van kennis

Als u deze informatie toepast om meer kennis te verwerven, zouden we kunnen zeggen dat:

 • 4, 8, 16 en 24 zijn de eerste vier antwoorden in de 4 x tabel (omdat de 4 x tafel begint bij drie en omhoog gaat in drieën, moet de 5 x tabel beginnen bij vijf en omhoog gaan in vijf)
 • Een tijger is geen huisdier, aangezien hij niet op de lijst staat, en hij leeft in het wilde bos.
 • De langste student is 186.3 cm.

DIKW (Data Informatie Kennis Wijsheid)

DIKW is het model dat wordt gebruikt voor de discussie over data, informatie, kennis, wijsheid en hun onderlinge relaties. Het vertegenwoordigt structurele of functionele relaties tussen gegevens, informatie, kennis en wijsheid.

Voorbeeld

DIKW-voorbeeld