Tabblad Beheer: Releases en cycli maken in HP ALM (Quality Center)

 • Met het tabblad Beheer kunnen gebruikers releases en cycli organiseren en volgen.
 • Een release heeft een definitieve start- en einddatum die overeenkomt met een groep wijzigingen die in dat tijdsinterval aan de eindgebruikers zullen worden geïmplementeerd
 • Een cyclus die binnen een release valt, kent een reeks ontwikkelings- en Testen inspanningen om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken.
 • ALM-gebruikers kunnen de voortgang van het project in realtime volgen door de releaseboom te analyseren om er zeker van te zijn dat deze overeenkomt met de releasedoelen.
 • Het stelt gebruikers ook in staat om snel een momentopname te krijgen van de kwaliteit van die release, waarin de uitstekende kwaliteit wordt weergegeven Defect en openingspercentage van defecten.

Releases en cycli aanmaken in HP ALM (Quality Center)

Waarom hebben we beheer van releases en cycli nodig in ALM?

Wanneer er een productontwikkeling plaatsvindt, zijn er in werkelijkheid verschillende releases voor een bepaald product

 • Elke release wordt opgesplitst in een aantal cycli. Laten we zeggen dat we twee releases hebben met elk twee ontwikkelings- en testcycli voor de Guru2-bankapplicatie.
 • Aan elke release is ook een vooraf gedefinieerde reikwijdte en mijlpaal verbonden.
 • Voor elke cyclus geldt een specifiek aantal eisen.
 • Aan elke eis zijn een aantal testgevallen gekoppeld.
 • Bij het uitvoeren van tests worden de defecten geregistreerd en toegewezen aan de bijbehorende tests, waarna we vereisten en defecten kunnen traceren.

Beheer van releases en cycli in ALM

Het tabblad Beheer

Deze module helpt ons bij het maken en beheren van releases en cycli, wat de eerste stap is voordat we verder gaan met het maken van werkitems, zoals vereisten/tests/defecten. Het helpt ons ook bij het plannen en volgen van projecten. Volgwing functionaliteiten zijn essentieel op dit tabblad.

 • Uitgaven creëren
 • Cycli creëren
 • Releasebereik creëren
 • Mijlpaal creëren

Let op: voordat u met oefenen begint, raadpleegt u deze interactieve tutorial om te leren hoe u in ALM kunt inloggen

Hoe u een release maakt

Het aanmaken van releases is de eerste stap in ALM en alle andere werkitems zoals eisen, testgevallen en defecten worden getraceerd op basis van de releases/cycli.

Zoals uitgelegd in de workflow, zullen we dit jaar twee releases hebben voor de bankapplicatie Guru99 met de volgendewing tijdlijnen.

Naam vrijgeven: Begin datum Einddatum
2017 R1 01/01/2017 21/06/2017
2017 R2 01/07/2017 31/12/2017

Stap 1) De eerste stap is om naar het tabblad Beheer te gaan en op “Releases”Tab. De landingspagina zou verschijnen zoals hieronder weergegeven:

Maak een uitgave

Stap 2) Voordat we een release aanmaken, kunnen we een container/map aanmaken door op een “Nieuwe map”-pictogram in de releasemodule, zoals hieronder weergegeven. Geef de mapnaam 2017

Maak een uitgave

Stap 3) De volgende stap is het maken van nieuwe releases. Om een ​​nieuwe release aan te maken, klikt u op “nieuwe uitgave" knop en het dialoogvenster Nieuwe release wordt geopend. Voer het volgende inwing verplicht details

 1. Naam vrijgeven:
 2. Startdatum van de release
 3. Einddatum van de release
 4. Korte beschrijving over de release (optioneel)

Maak een uitgave

Stap 4) Na het invoeren van bovenstaande details Klik OK". De Release wordt aangemaakt zoals hieronder weergegeven.

Maak een uitgave

Likewise u kunt een andere versie R2 maken

Stap 5) Wanneer u een bepaalde release selecteert, kunt u de tabbladen zien die relevant zijn voor de releases.

Maak een uitgave

Stap 6) Laten we nu de belangrijke tabbladen begrijpen die beschikbaar zijn onder de module “Releases”. Selecteer Details Tabblad om informatie over de de op te halentails van de release die is verstrekt tijdens het maken van de release.

Maak een uitgave

Stap 7) kies Reikwijdte vrijgeven Tabblad dat de de leverttails over de reikwijdte van die release. Wij haven'geen ruimte gecreëerd voor deze release; daarom is de scopelijst leeg. Het aanmaken van mijlpalen en scope wordt in een aparte module uitgebreid behandeld.

Maak een uitgave

Stap 8) Masterplan biedt de grafische weergave van de tijdlijn. Als er cycli worden gemaakt, bevat het masterplan ook cyclustijdlijnen voor die release.

Maak een uitgave

Stap 9) Het tabblad Status toont details over de release met betrekking tot de algehele voortgang van die release.

 • Wanneer de release opnieuw wordt aangemaakt zonder dat er werkitems zoals vereisten/tests/defecten aan zijn toegevoegd, wordt de status weergegeven zoals hieronder weergegeven.
 • Maak een uitgave

 • De status wordt weergegeven zoals hieronder weergegeven wanneer de gebruiker de werkitems zoals vereisten/tests/defecten aan de release toewijst.

Maak een uitgave

Hoe een cyclus te creëren

In werkelijkheid wordt elk van de releases verder onderverdeeld in cycli, zodat we kunnen begrijpen hoe we cycli in ALM kunnen creëren. Laten we zeggen dat er in ons geval twee cycli zijn in een release.

Sinds Cyclusnaam Startdatum cyclus Einddatum cyclus
Laat R1 los Cycle 1 01/01/2017 31/03/2017
Cycle 2 01/04/2017 30/06/2017
Laat R2 los Cycle 1 01/07/2017 30/09/2017
Cycle 2 01/10/2017 31/12/2017

Stap 1) Selecteer de Release waaronder u cycli wilt aanmaken en klik op “Nieuwe cycli"-knop en het dialoogvenster Nieuwe cycli box wordt geopend waar de releasetijdlijnen vooraf worden ingevuld terwijl deze cyclus wordt gemaakt onder de geselecteerde release. De gebruiker moet het volgende invoerenwing verplicht details in het venster ‘Nieuwe cycli’:

 • Naam van de cyclus
 • Startdatum van de cyclus
 • Einddatum van de cyclus.
 • Beschrijving (optioneel)

Creëer cyclus

Stap 2) Zodra de hele cyclus is aangemaakt, heeft de gebruiker toegang tot deze onder de aangemaakte Release, zoals hieronder weergegeven.

Creëer cyclus

Stap 3) Selecteer een bepaalde cyclus om toegang te krijgen tot details van die cyclus.

Creëer cyclus

Stap 4) Laten we nu alle andere belangrijke tabbladen onder “Cycli” begrijpen. De gebruiker kan elke bijlage bijvoegen onder het tabblad 'bijlagen'. 'De Tabblad Voortgang' geeft de status van die cyclus onder de geselecteerde Vrijgave.

 • De voortgang wordt weergegeven zoals hieronder weergegeven wanneer de gebruiker de cyclus heeft gemaakt zonder dat er werkitems (vereisten/tests/defecten) aan zijn gekoppeld.

Creëer cyclus

 • De voortgang wordt weergegeven zoals hieronder weergegeven nadat de gebruiker werkitems (vereisten/tests/defecten) aan de cyclus heeft toegewezen.

Creëer cyclus

Stap 5) Het tabblad Kwaliteit biedt informatie zoals het openingspercentage van defecten en het aantal openstaande defecten, wat de voorlopige informatie is over de kwaliteit van de huidige cyclus.

 • Wanneer de gebruiker de cyclus heeft aangemaakt, wordt het tabblad 'Kwaliteit' weergegeven zoals hieronder weergegeven, omdat er geen werkitems aan zijn gekoppeld.

Creëer cyclus

 • Het tabblad 'Kwaliteit' wordt weergegeven zoals hieronder weergegeven zodra de gebruiker werkitems voor die release heeft toegewezen.

Creëer cyclus

Hoe u een releasebereik creëert

Aan elke release is een bereik en mijlpaal gekoppeld die kunnen worden toegevoegd onder “Reikwijdte vrijgevenTabblad onder Releases.

Stap 1) Door op het “+”-pictogram te klikken op het tabblad Releases Scope van de releasemodule, Nieuw bereik dialoogvenster wordt geopend.

Maak een releasebereik

Voer het volgende inwing details.

 1. De naam van het bereik, het enige verplichte veld
 2. Prioriteit van het bereikitem
 3. Eigenaar van de Scope.
 4. Beschrijving over de reikwijdte.

Maak een releasebereik

Stap 2) Na klikken op "OK" knop, wordt alle toegevoegde reikwijdte weergegeven in de “Reikwijdte vrijgeven” zoals hieronder weergegeven.

Maak een releasebereik

Hoe u MileStone maakt

Stap 1) Nieuwe mijlpaal kan alleen onder een release worden aangemaakt met behulp van een “Nieuwe mijlpaal”-pictogram, zoals hieronder weergegeven.

Maak MileStone

Stap 2) Tijdens het maken van een mijlpaal following velden zijn verplicht.

 1. Naam van de mijlpaal
 2. Start trackingdatum
 3. Einde trackingdatum.
 4. Omschrijving

Maak MileStone

Stap 3) De gemaakte mijlpaal wordt weergegeven zoals hieronder.

Maak MileStone

Stap 4) Nu kan de gebruiker een mijlpaalbereik toewijzen aan de gemaakte projectomvang. Om hetzelfde uit te voeren, selecteert u de mijlpaal en navigeert u naar Milestone Scope en selecteert u de bijbehorende scope en brengt u deze in kaart.

Maak MileStone