HP ALM: Filtervoorwaarden, Zoeken, Vervangen, Vlaggen, Geschiedenis en verzenden Mail

Er zijn tal van gemeenschappelijke functionaliteiten in ALM die beschikbaar zijn in alle modules. Laten we nu in deze sectie bekijken hoe u gebruik kunt maken van deze algemene functionaliteiten.

Laten we ze een voor een bekijken -

Hoe u Filters gebruikt

Filterdialoogvenster ALM-gebruikers kunnen een filterbewerking uitvoeren op basis van de gedefinieerde criteria. Deze optie is als volgt beschikbaarwing modules.

 • Voorwaarden
 • Testplan
 • Testlab
 • Gebreken.

Laten we een filterbewerking uitvoeren in de defectenmodule.

Stap 1) Topperform filterwerking,

 1. Controleer eerst of er al een filter bestaat. Als de status 'GEEN filter gedefinieerd' is, heeft de gebruiker momenteel GEEN gefilterde gegevens gezien.
 2. Klik op 'Filterknop'

Gebruik Filter

Stap 2) Het dialoogvenster Filter wordt geopend. Laten we nu een filter maken op basis van 'Ernst'. Klik op de veldknop 'Ernst', zoals hieronder weergegeven.

Gebruik Filter

Stap 3) Als u op de knop klikt, wordt het dialoogvenster 'Filtervoorwaarde selecteren' geopend.

 1. Selecteer de voorwaarde waarop moet worden gefilterd.
 2. De voorwaarde wordt weergegeven in het voorwaardeveld.
 3. Klik OK'

Gebruik Filter

Stap 4) Het dialoogvenster Filter wordt weer voor de gebruiker weergegeven

 1. Met de geselecteerde 'Filtervoorwaarde' zoals hieronder weergegeven.
 2. Klik OK'.

Gebruik Filter

Stap 5) Het Defect scherm wordt aan de gebruiker getoond

 1. Met de gefilterde gegevens.
 2. De filtervoorwaarde die op de gegevens wordt toegepast.

Gebruik Filter

Zoeken gebruiken

Met deze zoekfunctionaliteit kunnen ALM-gebruikers zoeken naar een bepaald record in een boom of raster op basis van de waarde van een bepaald veld, map of submap.

Deze functie is beschikbaar in het volgendewing modules.

 • Voorwaarden
 • Testplan
 • Hulpbronnen testen
 • Testlab
 • Gebreken.

Stap 1) U kunt toegang krijgen tot de zoekfunctionaliteit door op de toets 'ctrl+F' te drukken of door rechtstreeks naar de 'zoek'-functionaliteit te gaan vanuit het menu 'Bewerken'. Laten we voor demodoeleinden 'Zoeken' uitvoeren in de module 'Testplan'.

Gebruik Zoeken in ALM

Stap 2) Het dialoogvenster Zoeken wordt geopend voor de gebruiker, zoals hieronder weergegeven.

 1. Het toont de map en het veld waartegen moet worden gezocht.
 2. De waarde die gevonden moet worden.
 3. Het zoekgebied moet worden geselecteerd. Dit kan een mapnaam of een testnaam zijn.
 4. De zoekcriteria kunnen worden gespecificeerd.
  1. Exacte overeenkomst – Alleen de woorden die overeenkomen met de ingevoerde string worden weergegeven
  2. Hoofdlettergevoelig – De ingevoerde zoekreeks wordt doorzocht op hoofdlettergevoeligheid. Laten we zeggen dat de ingevoerde string 'Account' is. ALM zal de resultaten weergeven als en alleen als de rasterwaarden exact overeenkomen. Alleen de exemplaren van 'Account' worden weergegeven en NIET 'account' of 'aCcount'.
  3. Gebruik een jokerteken – De ingevoerde tekenreeks wordt vergeleken met de jokertekencriteria die door de gebruiker zijn opgegeven. Jokertekens zijn handig als de gebruiker NIET op de hoogte is van de exacte zoekreeks. Het enige ondersteunde wilde teken is '*'. Als we bijvoorbeeld de voorkomens van 'Accounts' willen zien, kunnen we jokertekens gebruiken om het doel te matchen door de string te doorzoeken als *acc*.
 5. Klik op 'Zoeken'

Gebruik Zoeken in ALM

Stap 3) De zoekresultaten worden weergegeven zoals hieronder weergegeven.

Gebruik Zoeken in ALM

Hoe te vervangen

Met de vervangingsfunctionaliteit in ALM kunnen gebruikers specifieke veldwaarden in een boom of raster zoeken en vervangen. Gebruikers hebben de mogelijkheid om een ​​veldwaarde voor een geselecteerd record te vervangen of voor alle records in de boom of het raster.

Deze functie is beschikbaar in het volgendewing modules.

 • Voorwaarden
 • Testruns
 • gebrek

Laten we voor demodoeleinden een string zoeken en vervangen in de module 'Defecten'.

Stap 1) Laten we zeggen dat we de voorkomens van het woord 'Account' willen vervangen door 'A/c'. Er zijn 3 gevallen waarin de tekst 'Account' verschijnt in het veld met de defectbeschrijving, zoals hieronder weergegeven.

Vervangen in ALM

Stap 2) De vervangingsfunctionaliteit is toegankelijk door naar het menu 'Bewerken' te navigeren.

Vervangen in ALM

Stap 3) Het dialoogvenster Vervangen box wordt aan de gebruiker getoond.

 1. Voer de veldnaam 'Zoeken' in
 2. Voer de waarde in die moet worden gevonden.
 3. Voer de waarde in die moet worden vervangen door de zoekreekswaarde.
 4. Klik op 'Alles vervangen' om alle exemplaren te vervangen of op Vervangen om alleen een specifieke gebeurtenis te vervangen.

Note: De gebruiker kan een specifieke gebeurtenis vervangen door op 'Volgende zoeken' te klikken om zich op de juiste record te concentreren, die vervolgens kan worden vervangen door op de knop 'vervangen' te klikken.

Vervangen in ALM

Stap 4) De resultaten van Vervangen worden aan de gebruiker getoond met het aantal exemplaren dat hij heeft vervangen en het aantal keren dat hij de zoekreeks in de hele module heeft overgeslagen.

Vervangen in ALM

Stap 5) De gebruiker kan nu naar de defectenmodule navigeren en we kunnen zien dat alle exemplaren van 'Account' zijn vervangen door 'A/c'.

Vervangen in ALM

Vlaggen gebruiken

De vlaggenfunctionaliteit in ALM helpt gebruikers een vervolgactie uit te voeren door een vervolgvlag toe te voegen aan een specifiek werkitem.

Deze functie is beschikbaar in het volgendewing modules.

 • Voorwaarden
 • Testplan
 • Testlab
 • gebrek

Laten we voor demodoeleinden de functionaliteit 'Markeren voor vervolg' begrijpen door een werkitem te markeren in de vereistenmodule.

Stap 1) De vlagfunctionaliteit is toegankelijk via

 1. Het selecteren van de eis waartegen de vlag voor follow-up moet worden geplaatst.
 2. Klik op het 'Vlag'-icoon.

Gebruik vlaggen in ALM

Stap 2) Wanneer u op het pictogram “Markeren” klikt, wordt het dialoogvenster “Markeren voor follow-up” aan de gebruiker weergegeven.

 1. Vul de Datum in waarop de opvolging moet gebeuren.
 2. Geef een korte beschrijving waarom er vervolg aan moet worden gegeven.
 3. Klik OK'

Gebruik vlaggen in ALM

Stap 3) De vlag voor follow-up wordt gemaakt en de gebruiker kan het vlagpictogram bij dat werkitem zien, zoals hieronder weergegeven.

Gebruik vlaggen in ALM

Stap 4) Wanneer de follow-updatum overeenkomt met de huidige datum, wordt de vlag voor follow-up weergegeven in de RODE kleur, zoals hieronder gemarkeerd.

Gebruik vlaggen in ALM

Stap 5) De gebruiker kan de vlag ook wissen zodra de follow-up is voltooid. Om hetzelfde uit te voeren,

 1. Klik op het pictogram Opvolgen bij het werkitem
 2. Het dialoogvenster Markeren voor vervolg wordt geopend. De gebruiker kan op de knop 'Wissen' klikken, zoals hieronder weergegeven.

Gebruik vlaggen in ALM

Stap 6) Wanneer u op de knop 'Wissen' klikt, wordt het bevestigingsvenster aan de gebruiker weergegeven. De gebruiker kan op 'Ja' klikken om de vlag te wissen voor follow-up van dat werkitem.

Gebruik vlaggen in ALM

Stap 7) Als u in het bevestigingsvenster op 'Ja' klikt, wordt de vlag voor vervolgactie uitgeschakeld voor deze vereiste.

Gebruik vlaggen in ALM

Alles over het tabblad Geschiedenis

Op dit tabblad Geschiedenis kunnen ALM-gebruikers alle wijzigingen bekijken die in het geselecteerde werkitem zijn aangebracht. De geschiedenis bevat datum, tijd, de oude waarde en de nieuwe waarde (gewijzigde waarde) voor dat werkitem.

Deze functie is beschikbaar in het volgendewing modules.

 • Voorwaarden
 • Testplan
 • Testlab
 • Hulpbronnen testen
 • Testruns
 • gebrek

Laten we voor demodoeleinden de geschiedenis van een geselecteerd defect bekijken.

Stap 1) Open een defect en defect details dialoogvenster wordt aan de gebruiker getoond.

 1. Navigeer naar het tabblad Geschiedenis
 2. De gebruiker kan de lijst met alle wijzigingen voor dit defect vinden.

Alles over het tabblad Geschiedenis

Stap 2) Laten we de geschiedenis van het geselecteerde defect begrijpen.

 1. In Wijziging#1 worden alleen nieuwe waardekolommen ingevuld wanneer het defect voor de eerste keer wordt aangemaakt.
 2. In Wijziging#2 wordt het veld 'Status' gewijzigd van 'Nieuw' naar 'Open'
 3. In Wijziging#3 wordt het veld 'Ernst' gewijzigd van 'Hoog' naar 'Laag'
 4. Alles over het tabblad Geschiedenis

Hoe verzendt u Email

Verzenden Mail Functionaliteit in ALM, stelt gebruikers in staat een email over de details van een entiteit aan andere gebruikers. De gebruiker heeft de mogelijkheid om bijlagen en geschiedenis toe te voegen tijdens het verzenden van een email.

Deze functie is beschikbaar in het volgendewing modules.

 • Voorwaarden
 • Testplan
 • Hulpbronnen testen
 • Testruns
 • gebrek

Stap 1) Het 'verzenden mail' functie kan worden geopend door direct op 'Verzenden via e-mail' te klikkenmail'-pictogram zoals hieronder weergegeven.

STUUR E-MAIL

Stap 2) Het bericht 'E-mail verzendenmail' Het dialoogvenster wordt voor de gebruiker weergegeven.

 1. Voeg gebruikers toe die in de 'Aan'-lijst moeten staan.
 2. Voeg gebruikers toe die moeten ontvangen mail in de 'CC'-lijst.
 3. Het onderwerp is vooraf ingevuld, maar de gebruiker kan het onderwerp bewerken voordat hij een e-mail verzendtmail.
 4. De gebruiker heeft de mogelijkheid om ook 'bijlagen' op te nemen. Deze optie komt overeen met de bijlagen bij een werkitem. Daarom kan de gebruiker geen extra bijlagen van zijn harde schijf toevoegen tijdens het verzenden van een email met behulp van het onderstaande dialoogvenster.
 5. Als 'Geschiedenis' aanvinktbox is aangevinkt, wordt de historie van het werkitem ook opgenomen in de mail.
 6. Klik op 'Verzenden'.

STUUR E-MAIL

Opmerking:

 • Wij kunnen ook email aan de andere gebruikers die NIET in de ALM-database staan ​​door rechtstreeks hun email adressen in de Aan- of CC-lijst.
 • Het is ook duidelijk dat we ALM-gebruikers kunnen toevoegen als en alleen als de email ID wordt bijgewerkt in de ALM-database.
 • Een E versturenmail optie verzendt alle details zoals testgegevens, stappen en status van elk van die stappen.
 • De gebruiker heeft ook een optie om bijlagen en geschiedenis van dat specifieke werkitem op te nemen tijdens het verzenden van de email (U kunt geen bijlagen toevoegen vanaf uw lokale harde schijf)

Stap 3) De status van de email wordt aan de gebruiker getoond wanneer hij op de knop 'Verzenden' klikt.

STUUR E-MAIL

Kolomkiezer gebruiken

Met de optie Kolomkiezer in ALM kunnen gebruikers de kolommen kiezen die de gebruiker bij elk werkitem wil zien. De kolommen die niet door de gebruiker zijn gekozen, worden verborgen in de gebruikersweergave.

Deze functie is beschikbaar in het volgendewing modules.

 • Voorwaarden
 • Testplan
 • Testruns
 • gebrek

Voor demodoeleinden zullen we de kolomkiezeroptie begrijpen door alleen de relevante kolommen in de defectenmodule te selecteren.

Stap 1) Klik op het pictogram 'Kolomkiezer', zoals hieronder weergegeven.

Gebruik de kolomkiezer

Stap 2) Het dialoogvenster Kolomkiezer wordt aan de gebruiker getoond.

 1. Selecteer de velden onder de sectie 'Zichtbare kolommen' waarvan u deze voor uw weergave wilt verbergen
 2. Klik op de knop '<' om de geselecteerde kolom naar de lijst 'Beschikbare kolommen' te verplaatsen
 3. Nadat u alle onnodige kolommen van de lijst 'Zichtbare kolommen' naar de lijst 'Beschikbare kolommen' heeft geduwd, klikt u op 'OK'.
 4. De volgorde van de kolommen kan worden bepaald met behulp van de pijlen 'omhoog' en 'omlaag' onder het venster 'Zichtbare kolommen'.

Gebruik de kolomkiezer

Opmerking: De volgorde van de kolommen die in de defectenmodule worden weergegeven, is dezelfde als die van de volgorde die is opgegeven onder de sectie 'Zichtbare kolommen'.

Stap 3) Nu worden alleen de geselecteerde kolommen aan de gebruiker getoond, zoals hieronder weergegeven.

Gebruik de kolomkiezer

Standaardinstellingen instellen

Met Standaardwaarden instellen kunnen de ALM-gebruikers standaardwaarden instellen voor bepaalde velden, die vooraf worden ingevuld wanneer de gebruiker een nieuw werkitem van dat type maakt.

Deze functie is beschikbaar in het volgendewing modules.

 • Testen.
 • Gebreken.

Laten we voor demodoeleinden begrijpen hoe u de standaardinstellingen kunt instellen voor een lijst met velden in de module 'Defecten'.

Stap 1) De optie 'Standaardwaarden instellen' is toegankelijk door naar het menu 'Bewerken' te navigeren, zoals hieronder weergegeven.

Standaardwaarden instellen

Stap 2) Het dialoogvenster 'Standaardwaarden instellen' box wordt aan de gebruiker getoond.

 1. Selecteer de veldnaam waarvoor u een standaardwaarde wilt hebben.
 2. Voer de waarde in van de veldnaam die elke keer standaard moet worden ingesteld.
 3. Klik op 'Toevoegen'

Standaardwaarden instellen

Op dezelfde manier zullen we standaardwaarden voor andere velden toevoegen

Stap 3) Nadat alle standaardwaarden zijn toegevoegd, ziet het dialoogvenster 'Standaardwaarden instellen' eruit zoals hieronder weergegeven.

 1. De lijst met alle velden en hun standaardwaarden wordt weergegeven.
 2. Schakel 'Gebruik deze waarden automatisch bij het maken van een entiteit' in, zodat wanneer de gebruiker op het pictogram 'Nieuw defect' vanuit de module defecten klikt, deze velden standaard worden ingesteld op de vooraf ingestelde waarden.
 3. Klik OK'

Standaardwaarden instellen

Stap 4) Klik nu op de knop 'Nieuw defect' in de defectenmodule. De standaardwaarden worden ingevuld op basis van de velden die zijn toegevoegd onder het dialoogvenster 'Standaardwaarden instellen', zoals hieronder weergegeven.

Standaardwaarden instellen

Favorieten gebruiken

Favorieten in ALM gedragen zich op dezelfde manier als die van “Bladwijzers” in een webbrowser. Met Favorieten kan de gebruiker met slechts één klik naar een specifieke pagina navigeren.

Favorieten kunnen privé of openbaar worden opgeslagen.

 • Privé – De toegevoegde favoriet is alleen beschikbaar voor de huidige gebruiker.
 • Openbaar – De toegevoegde Favoriet is beschikbaar voor alle projectgebruikers.

Meestal worden in ALM de favorieten toegevoegd op een gefilterde pagina. Laten we zeggen dat ik als tester toegang wil tot de open defecten van gemiddelde ernst die op mijn naam zijn toegewezen. Om hetzelfde te bereiken moet ik drie filters toepassen: een voor het filteren van de ernst, een tweede voor het filteren van de defectstatus en een derde voor het filteren van de naam.

Maar met behulp van favorieten hebben we met één klik toegang tot het defect dat aan de bovengenoemde criteria voldoet.

Deze functie is beschikbaar in het volgendewing modules.

 • Vereisten.
 • Testplan.
 • Testlab.
 • Gebreken.

Laten we voor demodoeleinden favorieten toepassen voor toegang tot defecten die de status 'Open' hebben en die een 'gemiddelde' ernst hebben.

Stap 1) Laten we, voordat we een favoriet toevoegen, een filter toepassen voor het weergeven van open defecten van gemiddelde ernst.

Gebruik Favorieten

Stap 2) Navigeer nu naar het menu 'Favorieten' en selecteer 'Toevoegen aan favorieten'.

gebruik Favorieten

Stap 3) Het dialoogvenster 'Favoriet toevoegen' box opent.

 1. Voer de naam van de favoriet in
 2. Selecteer de map (privé of openbaar) waarin de favoriet moet worden opgeslagen.
 3. Klik OK'

Gebruik Favorieten

Stap 4) De toegevoegde favoriet is toegankelijk door naar het favorietenmenu te navigeren en deze te selecteren, zoals hieronder weergegeven.

Gebruik Favorieten

Stap 5) De favoriete pagina wordt weergegeven.

 1. Toont de status met favoriete naam en favoriete type (privé in dit geval) samen met het filter dat op de gegevens is toegepast.
 2. We kunnen zien dat open defecten van gemiddelde ernst aan de gebruiker worden getoond.

Video over Favorieten

Klik hier als de video niet toegankelijk is

punten om op te merken

 • U kunt een favoriete weergave maken in het Quality Center-venster met uw eigen aangepaste instellingen. In het defectenraster wilt u bijvoorbeeld een favoriete weergave maken om alleen de defecten weer te geven die door u zijn gedetecteerd of aan u zijn toegewezen.
 • Een favoriete weergave kan openbaar of privé zijn.
 • Privéfavoriet is alleen voor jou zichtbaar.
 • Publieke favoriet is zichtbaar voor alle Quality Center-gebruikers.