Levenscyclus van defectbeheer in HP ALM (Quality Center)

 • A Defect wordt geregistreerd tijdens de testuitvoering, wanneer het verwachte resultaat en het werkelijke resultaat niet met elkaar overeenkomen.
 • De Defect-module in HP ALM helpt gebruikers niet alleen de defecten te posten, maar stelt hen ook in staat de algehele kwaliteit van de release in elke fase van het ontwikkelingsproces te volgen en weer te geven.

Levenscyclus van defectbeheer in HP ALM

Standaard defectlevenscyclus in ALM:

Levenscyclus van defectbeheer in HP ALM

Status Uitleg
New Wanneer een defect wordt geboekt, is de standaardstatus 'Nieuw'
Openen Wanneer het defect door ontwikkelaars wordt geaccepteerd, wordt het verplaatst naar de status 'Open'
Verworpen Wanneer het defect door ontwikkelaars wordt afgewezen, wordt het verplaatst naar de status 'Afgewezen'
vast Wanneer het defect door ontwikkelaars is verholpen, wordt het verplaatst naar de status 'Opgelost'. Testers zouden alle defecten oppikken Testen die de status 'Vast' hebben.
heropenen Als het testen is mislukt, wordt het defect verplaatst naar de status 'Heropenen'
Gesloten Als de test is geslaagd, wordt het defect verplaatst naar de status 'Gesloten'.

Opmerking: Gebruikers kunnen de levenscyclus van defecten ook configureren door nieuwe defectstatussen toe te voegen. Het toevoegen van een nieuwe defectstatus wordt behandeld in het hoofdstuk over projectaanpassing.

Hoe u een nieuw defect kunt creëren

Stap 1) Navigeer naar het tabblad defecten in het Kwaliteitscentrum en klik op de knop “Nieuw defect”.

Creëer een nieuw defect

Stap 2) Het dialoogvenster “Nieuw defect” Open u. Vul het volgende inwing verplichte informatie.

 • Voer Gedetecteerd per veld in
 • Voer de Gedetecteerd op Datum in – Standaard wordt de huidige datum opgehaald
 • Stel het ernstniveau van het defect in.
 • Gebruiker kan ook andere informatie invoeren en een korte beschrijving van het defect invoeren

Creëer een nieuw defect

Stap 3) De tester kan ook screenshots/andere relevante bestanden die verband houden met het defect toevoegen via het tabblad 'bijlagen'.

 1. Klik op het tabblad 'Bijlagen'
 2. Klik op de knop 'Bijlagen'
 3. Selecteer een bestand in het dialoogvenster Bestandsverkenner.
 4. Klik op 'Openen'

Creëer een nieuw defect

Stap 4) Als we op 'Openen' klikken, kunnen we zien dat het bestand is bijgevoegd onder het bijlagegedeelte.

 1. Het geselecteerde bestand is geüpload
 2. Klik op 'Verzenden' om een ​​defect te plaatsen, waarna er een defect-ID wordt gegenereerd.

Creëer een nieuw defect

Stap 5) Het defect wordt gepost en is toegankelijk op het tabblad Defecten, zoals hieronder weergegeven. U kunt ook zien dat de defect-ID wordt gegenereerd bij het plaatsen van het defect.

Creëer een nieuw defect

Hoe u een defect aan een vereiste koppelt

Gebruikers kunnen een defect koppelen aan andere defecten of een defect koppelen aan eisen. Door defecten en vereisten te koppelen, kunnen we dekkingsanalysegrafieken en traceerbaarheidsmatrix genereren.

Stap 1) Nadat ze het defect hebben gecreëerd, kunnen testers de daaraan gekoppelde vereisten in kaart brengen. Hetzelfde doen,

 1. Klik op 'Defect-ID'
 2. Het defect details dialoogvenster wordt geopend, zoals hieronder weergegeven.

Koppel het defect aan een vereiste

Stap 2) Om entiteiten te koppelen,

 1. Navigeer naar 'Gekoppelde entiteiten'
 2. Klik op 'Overige' om vereisten voor dit defect te koppelen.
 3. Klik op de knop 'Link' en kies 'op ID' (we kunnen ook selecteren op basis van een vereistenaam)
 4. Voer de vereiste-ID in waaraan dit defect moet worden gekoppeld.
 5. Klik op de knop 'Koppelen'

Koppel het defect aan een vereiste

Stap 3) Na het klikken op de linkknop wordt het defect details venster dat aan de gebruiker wordt weergegeven met de toegevoegde link, zoals hieronder weergegeven.

Koppel het defect aan een vereiste

Stap 4) Zodra de vereiste aan een defect is gekoppeld, wordt de vereiste weergegeven met het linksymbool ernaast, zoals hieronder weergegeven.

Koppel het defect aan een vereiste

Stap 5) Zodra de eis is gekoppeld aan een defect, wordt de eis Traceerbaarheid Matrix kan worden gegenereerd. Om de traceerbaarheidsmatrix te genereren, gaat u naar het menu 'Vereisten' en selecteert u 'Traceerbaarheidsmatrix'. De gegenereerde traceerbaarheidsmatrix zou worden gegenereerd zoals hieronder weergegeven.

Opmerking: raadpleeg de tutorial 'Vereistenmodule' voor het genereren van een traceerbaarheidsmatrix waarin de stappen gedetailleerd worden uitgewerkt.

Koppel het defect aan een vereiste

Hoe u een defect kunt uploaden met Excel

 • Elke keer zullen gebruikers niet in staat zijn om elk van deze defecten handmatig te creëren.
 • Deze module helpt gebruikers de defecten vanuit Excel naar ALM te uploaden. Dit helpt echt wanneer gebruikers willen migreren van één defectbeheersysteem naar ALM.
 • Het proces blijft hetzelfde als dat voor het uploaden van tests en vereisten.
 • Men moet ervoor zorgen dat het Excel-bestand in een zodanig formaat wordt voorbereid dat ALM het importeren van de gegevens mogelijk maakt.

Stap 1) Maak het Excel-bestand met de vereiste kolommen die de gebruiker wil uploaden, zoals hieronder weergegeven.

Het veld ‘bijlagen’ neemt het lokale pad waar de schermafbeelding/een andere bijlage wordt bewaard. Gebruikers hoeven alleen maar het pad van de bijlage te vermelden, zodat deze samen met de andere bestanden wordt opgehaald voor uploaden naar ALM.tails van het defect.

Upload defect met Excel

Stap 2) Nu,

 1. Navigeer naar het tabblad 'Invoegtoepassingen'
 2. Selecteer 'Exporteren naar HP ALM'

Upload defect met Excel

Stap 3) De ALM-exportwizard wordt geopend. Voer de URL van de HP ALM-server in en klik op 'Volgende'.

Upload defect met Excel

Stap 4) Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor authenticatie en klik op 'Volgende'.

Upload defect met Excel

Stap 5) Selecteer het domein en de projectnaam waarnaar we de tests willen uploaden en klik op 'Volgende'.

Upload defect met Excel

Stap 6) Selecteer het type gegevens dat we willen uploaden. In dit geval gaat het om defecten.

Upload defect met Excel

Stap 7) Voer de nieuwe kaartnaam in. De eerste optie, 'Selecteer een kaart' is uitgeschakeld omdat we tot nu toe nog geen kaart hebben gemaakt voor het uploaden van defecten. Daarom moeten we een nieuwe kaartnaam maken en op 'Volgende' klikken. We hebben niet 'Een tijdelijke kaart maken' geselecteerd, omdat we deze elke keer opnieuw willen gebruiken voor het uploaden van defecten.

Upload defect met Excel

Stap 8) Wanneer u op 'Volgende' klikt, wordt het toewijzingsdialoogvenster geopend, zoals hieronder weergegeven.

 1. De weergegeven rasteritems in het linkerdeelvenster komen overeen met de velden die beschikbaar zijn voor uploaden in HP ALM. Houd er rekening mee dat de velden gemarkeerd in 'ROOD' in kaart moeten worden gebracht, aangezien het verplichte velden zijn.
 2. De rasteritems in het rechterdeelvenster verwijzen naar de velden die in kaart zijn gebracht, zodat waarden in Excel naar de overeenkomstige velden van ALM stromen.
 3. Upload defect met Excel

Stap 9) Laten we nu begrijpen hoe we de velden in Excel kunnen toewijzen aan de velden in ALM.

 1. Selecteer het veld dat de gebruiker wil toewijzen en klik op de pijlknop, zoals hieronder weergegeven.

Upload defect met Excel

 1. Voer in Excel de kolomnaam in die overeenkomt met de juiste kolomnaam in HP ALM.

Upload defect met Excel

 1. Wijs alle vereiste kolommen in Excel toe aan de juiste velden in HP ALM. Nadat u alle verplichte velden in kaart heeft gebracht, klikt u op 'Exporteren'.

Upload defect met Excel

Stap 10) Na succesvol uploaden geeft ALM het bericht weer zoals hieronder weergegeven.

Upload defect met Excel

Hoe u een defect kunt zoeken

De module Defecten bevat alle defecten die worden geregistreerd vanaf het allereerste defect dat wordt geregistreerd.

De gebruiker zou dus in staat zijn om op basis van bepaalde criteria naar defecten te zoeken.

Stap 1) Navigeer naar het menu 'Bewerken' en kies 'Zoeken'.

Zoek een defect

Stap 2) Het dialoogvenster Zoeken wordt weergegeven.

 1. Voer de veldnaam in op basis waarvan de zoekopdracht moet worden uitgevoerd (in dit geval gebruiken we Defect ID om te zoeken)
 2. Voer de Waarde in
 3. Klik op 'Volgende zoeken'

Zoek een defect

Stap 3) ALM geeft het item op de achtergrond weer, zoals hieronder weergegeven.

Zoek een defect

Email Kennisgeving van gebreken

 • Toegewezen gebruikers ontvangen automatisch een email als er een wijziging is in de status/toegewezen aan velden, op voorwaarde dat de email configuraties worden op de juiste manier ingesteld door de ALM-beheerder
 • Umail zou worden geactiveerd op basis van de instelling op het tabblad ‘Waarschuwingen’ van de projectaanpassingsmodule (zie Projectaanpassing voor details).

Laten we zeggen dat de toegewezen gebruiker 'Glenn' e moet ontvangenmail toen de defectstatus naar de status 'Vast' ging. De email zou worden verzonden zoals hieronder weergegeven. De schermafbeelding is gemaakt na ontvangst van een email (vanuit MS Outlook).

 1. Het mail wordt verzonden naar 'Glenn'
 2. Het mail heeft de details over het gebrek
 3. Het mail wordt geactiveerd omdat de status is verplaatst van 'Heropenen' naar 'Opgelost', zoals hieronder weergegeven.

Email Kennisgeving van gebreken

Video over defectbeheer

Klik hier als de video niet toegankelijk is

Samengevat

 • U kunt een test koppelen in uw Testplan ,voor een specifiek defect in het Defects Grid,inQualityCenter
 • Koppeling is nuttig als er een nieuwe test wordt gemaakt voor een bestaand defect, of als er een wijziging in de vereisten plaatsvindt die aan een defect is gekoppeld.
 • Koppeling kan direct of indirect plaatsvinden.
 • Wanneer u een defect rechtstreeks aan een run koppelt, koppelt QualityCenter het defect indirect aan de testinstantie, testset, test en vereisten
 • De koppeling is echter unidirectioneel, dat wil zeggen dat wanneer u een defect koppelt aan uitvoering, deze niet indirect is gekoppeld aan uitvoeringsstap.