Zelfstudie LoadRunner-analyse: rapport en grafiek

1. Analyse gebruiken in LoadRunner

HP Analysis is, zoals de naam al doet vermoeden, een programma om gedetailleerde (letterlijk, zeer gedetailleerde) analyses uit te voeren op de prestatietest die u hebt uitgevoerd.

HP Analysis neemt de dump die door de Controller is gemaakt tijdens het uitvoeren van uw belastingstest. De dump bevat alle informatie in een onbewerkt formaat dat door HP Analysis wordt geparseerd om verschillende grafieken te genereren.

Laten we meer leren over HP Analyse.

Om HP Analysis te starten, gaat u naar Start Menu =>HP Software =>HP LoadRunner =>Analysis, zoals hieronder wordt gedemonstreerd:

Gebruik Analyse in LoadRunner

Hiermee wordt Analyse gestart. Zoals gewoonlijk wordt eerst een splash-scherm geopend, zoals hieronder weergegeven:

Gebruik Analyse in LoadRunner

Na enkele ogenblikken leidt dit opstartscherm automatisch naar het hoofdscherm van HP Analysis. Het hoofdscherm wordt geopend in de herstelde modus. Zie onderstaande momentopname:

Gebruik Analyse in LoadRunner

Klik op het menu Bestand en u ziet een lijst met menu's zoals in onderstaande momentopname:

Gebruik Analyse in LoadRunner

Klik op het menu Bestand of gebruik Ctrl + N om een ​​analysesessie te maken. Dit zal een dialoog openen box om u te helpen het lrr-bestand te vinden. De bestandsextensie LRR staat voor LoadRunner Results.

Weet u nog dat HP Controller een opslagplaats met resultaten in een map aanmaakt? Die map bevat het lrr-bestand.

Zoek de map res van het scenario waarvoor u een analysesessie wilt maken. Ter referentie vindt u hieronder een momentopname:

Gebruik Analyse in LoadRunner

Zodra u het juiste bestand selecteert, controleert HP Analysis eerst de beschikbare schijfruimte om er zeker van te zijn dat u tijdens het proces niet zonder ruimte komt te zitten. Dit komt omdat de omvang van een sessie erg groot kan zijn, vooral voor complex scenario waarin u meerdere VUScripts hebt opgenomen en lang meegaat hours.

Het onderstaande venster wordt tijdelijk geopend:

Gebruik Analyse in LoadRunner

Onmiddellijk nadat u de beschikbaarheid van schijfruimte heeft bevestigd, komt HP Analysis in actie en ziet u een venster 'momenteel aan het analyseren', zoals hieronder weergegeven:

Gebruik Analyse in LoadRunner

De tijd die het bovenstaande venster in beslag neemt, is afhankelijk van de grootte van de resultatenmap (of de statistieken in die map)

Als het veel te lang duurt of vastloopt, kunt u ervoor kiezen om te annuleren door op de knop Annuleren te klikken.

Als u klaar bent, leidt dit automatisch naar een snelvenster waarin de formaatsjabloon wordt toegepast:

Gebruik Analyse in LoadRunner

Dit zou u snel naar het hoofdvenster van Session Explorer moeten leiden. Als u echter een complex aangepaste sjabloon en de operaom welke reden dan ook stopt, kunt u op de knop Stoppen klikken om de bewerking te annuleren operaen begin opnieuw.

2. Samenvattingsrapport LoadRunner-analyse

Wanneer de operaWanneer de sessie is voltooid, ziet u het hoofdsessievenster dat er ongeveer zo uitziet:

Samenvattingsrapport LoadRunner-analyse

Hier kunt u de map zien waar u de resultaten heeft opgehaald.

U kunt ook volledige informatie over uw scenario bekijken binnen de Analysesessie. Op het tabblad Samenvattend rapport kunt u de duur zien van het scenario dat is uitgevoerd om deze resultaten te verkrijgen.

De term percentiel wordt bijna bij elke grafiek in de analyse gebruikt. U kunt de waarde voor het percentiel definiëren in het eigenschappenvenster. De standaardwaarde is 90.

Samenvattingsrapport LoadRunner-analyse

Let op de grafieksectie in Session Explorer:

Samenvattingsrapport LoadRunner-analyse

Er verschijnen al enkele grafieken. U kunt op de naam van de grafiek klikken en u zult de de zientails verschijning.

Vanuit het Samenvattend Rapport kunt u op de knop klikken om de SLA-gerelateerde informatie te openen, indien beschikbaar.

Als u klikt, ziet u het onderstaande venster:

Samenvattingsrapport LoadRunner-analyse

Je vindt de werkbalk net onder het menu Bestand bovenaan, het ziet er als volgt uit:

Samenvattingsrapport LoadRunner-analyse

Alle knoppen in de werkbalk voeren een bepaalde actie uit vanuit het menu Bestand.

HP Analysis bevat alle informatie over uw scenario, inclusief Runtime-instellingen. Zoals u inmiddels weet dat Runtime-instellingen een aanzienlijke invloed hebben op de prestaties, kunt u vanuit Analysis de instellingen bekijken die zijn gebruikt om het scenario uit te voeren.

Om de looptijdinstellingen te bekijken, klikt u opSamenvattingsrapport LoadRunner-analyse vanuit het menu Bestand of Samenvattingsrapport LoadRunner-analyseknop van de werkbalk.

De Run Time-instellingen worden weergegevenyed als volgt:

Samenvattingsrapport LoadRunner-analyse

Zoals u kunt zien, zijn niet alleen alle instellingen vanuit dit venster te zien, u kunt ook het Schema openen door op te klikken Analyser gebruiken in LoadRunnerknop of bekijk het script door op te klikken Samenvattingsrapport LoadRunner-analyseknop. Om het venster te sluiten, klikt u op Samenvattingsrapport LoadRunner-analyse knop.

3. Analysegrafieken

HP Analysis laadt de belangrijkste grafieken op het moment van Analyse. U kunt op elke grafieknaam in de Sessieverkenner klikken om de te bekijkentails tegen de beschikbare grafiek.

Laten we enkele grafieken één voor één bespreken.

3.1) Grafiek gemiddelde responstijd:

Deze grafiek toont het aantal hits dat VU's op de webserver hebben gemaakt tijdens elke seconde van de laadtest. Deze grafiek helpt u bij het evalueren van de hoeveelheid belasting die VU's genereren, in termen van het aantal hits.

Bekijk de grafiek van ons scenario:

Grafiek gemiddelde responstijd

Wanneer wedwing een grafiek, is het van cruciaal belang om de grafieklegenda naast elkaar te begrijpen.

De Legenda toont de transactienaam, de kleur, minimumwaarde, gemiddelde waarde, maximumwaarde en standaarddeviatie (variantie rond het gemiddelde).

De kleuren van de grafiek zijn te herkennen aan de Legenda.

3.2) Grafiek Hits per seconde:

Deze grafiek toont het aantal hits dat VU's op de webserver hebben gemaakt tijdens elke seconde van de laadtest. Deze grafiek helpt u bij het evalueren van de hoeveelheid belasting die VU's genereren, in termen van het aantal hits.

Bekijk de grafiek in het geval van ons scenario:

Hits per seconde grafiek

Zoals uit zowel de grafiek als de legende blijkt, waren er momenten waarop er geen treffers op de server waren.

3.3) Grafiek van lopende VGebruikers:

Deze grafiek toont het aantal VUsers dat VUser-scripts heeft uitgevoerd, en hun status, tijdens elke seconde van een laadtest. Deze grafiek is handig om de VUser-belasting op uw server op een bepaald moment te bepalen.

VUsers-grafiek uitvoeren

3.4) Doorvoergrafiek

Deze grafiek toont de hoeveelheid doorvoer (in bytes) op de webserver tijdens de belastingstest. Doorvoer vertegenwoordigt de hoeveelheid gegevens die de VU's op een bepaalde seconde van de server hebben ontvangen. Deze grafiek helpt u bij het evalueren van de hoeveelheid belasting die VU's genereren, in termen van serverdoorvoer.

Doorvoergrafiek

Hier is een beschrijving van nog enkele grafieken:

3.5) VGebruikerssamenvatting:

Deze grafiek toont het aantal VU's dat hun run met succes heeft voltooid, gestopt of met fouten is geëindigd. Zo ziet het eruit:

VGebruikersoverzicht

3.6) Rendez-vousgrafiek:

Deze grafiek geeft aan wanneer VU's op de ontmoetingspunten zijn vrijgelaten en hoeveel VU's er op elk punt zijn vrijgelaten. Zo ziet het eruit:

Rendez-vousgrafiek

3.7) Grafiek Transacties per seconde:

Deze grafiek toont het aantal voltooide transacties (zowel succesvol als niet succesvol) dat is uitgevoerd tijdens elke seconde van een laadtest. Deze grafiek helpt u de werkelijke transactiebelasting op uw systeem op een bepaald moment te bepalen. Zo ziet het eruit:

Transacties per seconde grafiek

3.8) Grafiek Totaal aantal transacties per seconde:

Deze grafiek toont het totale aantal voltooide transacties (zowel succesvol als niet succesvol) die zijn uitgevoerd tijdens elke seconde van een laadtest. Deze grafiek helpt u de werkelijke transactiebelasting op uw systeem op een bepaald moment te bepalen. Zo ziet het eruit:

Grafiek Totaal aantal transacties per seconde

3.9) Transactieoverzichtgrafiek:

In deze grafiek wordt het aantal transacties weergegeven dat is geslaagd, mislukt, gestopt of met fouten is geëindigd. Zo ziet het eruit:

Transactieoverzichtsgrafiek

3.10) Samenvatting van transactieprestaties:

Deze grafiek toont de minimale, gemiddelde en maximale responstijd voor alle transacties in de laadtest. Zo ziet het eruit:

Gebruik Analyzer in LoadRunner

3.11) Grafiek Transactieresponstijd onder belasting:

Geeft de gemiddelde transactieresponstijden weer in verhouding tot het aantal VUsers dat op een bepaald moment tijdens de belastingstest actief is. Deze grafiek helpt u de algemene impact van de VUser-belasting op de prestatietijd te bekijken en is vooral nuttig bij het analyseren van een belastingstest die wordt uitgevoerd met een geleidelijke belasting. Zo ziet het eruit:

Transactieresponstijd onder belastinggrafiek

3.12) Percentielgrafiek transactieresponstijd:

Deze grafiek toont het percentage transacties dat binnen een bepaald tijdsbereik is uitgevoerd. Deze grafiek helpt u bij het bepalen van het percentage transacties dat voldoet aan de prestatiecriteria die voor uw systeem zijn gedefinieerd. Zo ziet het eruit:

Transactiereactietijd percentielgrafiek

3.13) Transactieresponstijdverdelingsgrafiek:

Deze grafiek toont het aantal keren dat een transactie is voltooid over een verdeling van tijdsperioden. Houd er rekening mee dat deze grafiek slechts informatie voor één transactie tegelijk weergeeft. Zo ziet het eruit:

Transactieresponstijdverdelingsgrafiek

3.14) Grafiek doorvoer (MB):

Deze grafiek toont de hoeveelheid doorvoer (in megabytes) op de webserver tijdens de laadtest. Doorvoer vertegenwoordigt de hoeveelheid gegevens die de VU's op een bepaalde seconde van de server hebben ontvangen. Deze grafiek helpt u bij het evalueren van de hoeveelheid belasting die VU's genereren, in termen van serverdoorvoer. Zo ziet het eruit:

Doorvoer(MB)grafiek

3.15) Samenvatting van de HTTP-statuscode:

Deze grafiek toont de verdeling van de verschillende HTTP-protocolstatuscodes die tijdens de laadtest door de webserver zijn geretourneerd. Zo ziet het eruit:

Samenvatting van de HTTP-statuscode

3.16) Grafiek HTTP-respons per seconde:

Deze grafiek toont het aantal verschillende HTTP-statuscodes die tijdens elke seconde van de laadtest door de webserver worden geretourneerd. Zo ziet het eruit:

Grafiek HTTP-respons per seconde

3.17) Grafiek Paginadownload per seconde:

Deze grafiek toont het aantal pagina's dat tijdens de laadtest van de webserver is ontvangen. Zo ziet het eruit:

Pagina's downloaden per seconde Grafiek

3.18) Verbindingsgrafiek:

Deze grafiek toont het aantal verbindingen. Zo ziet het eruit:

Verbindingen Grafiek

3.19) Verbindingen per seconde-grafieken:

Deze grafiek toont het aantal verbindingen per seconde. Zo ziet het eruit:

Verbindingen per seconde Grafieken

3.20) Grafiek met uitsplitsing van paginacomponenten (in de loop van de tijd):

Deze grafiek toont de gemiddelde responstijd (in seconden) voor elke webpagina en de componenten ervan tijdens elke seconde van de uitvoering van het scenario. Zo ziet het eruit:

Grafiek met uitsplitsing van paginacomponenten (in de loop van de tijd).

3.21) Grafiek met uitsplitsing van de downloadtijd van pagina's (in de loop van de tijd):

Deze grafiek geeft een uitsplitsing weer van de downloadtijd van elke paginacomponent tijdens elke seconde van de uitvoering van het scenario. Zo ziet het eruit:

Grafiek voor tijdverdeling van paginadownload (in de loop van de tijd).

3.22) Tijd tot eerste Buffer grafiek:

Deze grafiek toont de relatieve server-/netwerktijd van elke webpaginacomponent (in seconden) gedurende elke seconde van de uitvoering van het scenario, gedurende de periode tot de eerste buffer is succesvol terug ontvangen van de webserver. Zo ziet het eruit:

Tijd voor de eerste Buffer Diagram

4. Grafieken samenvoegen

Het kan nodig zijn om twee grafieken samen te voegen om meer betekenisvolle informatie te verkrijgen. Zoals we hierboven in grafieken hebben besproken, was er bijvoorbeeld ook geen bandbreedte via het netwerk als er geen hits op de server waren.

Dit kan gemakkelijker worden getekend bij het samenvoegen.

Laten we eens kijken hoe grafieken worden samengevoegd.

Voordat u de optie voor het samenvoegen van grafieken opent, moet u ervoor zorgen dat er al minstens één grafiek geopend is die u wilt samenvoegen. Het hulpprogramma gaat ervan uit dat u nog een grafiek wilt toevoegen aan de reeds geopende grafiek.

Om het venster voor het samenvoegen van grafieken te openen, gaat u naar het menu Beeld en klikt u op Grafieken samenvoegen. Zo ziet het menu eruit:

Grafieken samenvoegen

Als u op het bovenstaande menu klikt, wordt het hoofdvenster met samenvoeggrafieken geopend. Hier is een momentopname:

Grafieken samenvoegen

Hier voegen we de transactieresponstijd samen met de grafiek Running VUsers. In het venster Grafiek samenvoegen moet u de naam opgeven van de nieuw gevormde samengevoegde grafiek.

Zo ziet deze samengevoegde grafiek eruit:

Grafieken samenvoegen

5. Voeg nieuwe grafieken toe

Om een ​​nieuwe grafiek toe te voegen, klikt u op het menu Grafiek en selecteert u Nieuwe grafiek toevoegen.

Zie onderstaande momentopname van het menu:

Voeg nieuwe grafieken toe

Eenmaal erop geklikt, wordt een lijst geopend met alle grafieken die beschikbaar zijn in LoadRunner (HP-analyse)

U kunt elke grafiek selecteren op double-klik op de naam. Hierdoor wordt de grafiek met waarden/statistieken in het hoofdvenster van HP Analysis geladen.

Klik op de knop Sluiten om terug te gaan naar het hoofdvenster.

Laten we eens naar het venster kijken:

Voeg nieuwe grafieken toe

6. Kruisen met resultaat

Als u al meerdere scenario's heeft uitgevoerd, kunt u hun resultatenmap gebruiken om de statistieken te vergelijken. Dit proces helpt beide resultaten direct te vergelijken en een cumulatief rapport te genereren.

Om Kruisresultaten uit te voeren, klikt u opKruising met resultatenpictogram op de werkbalk of klik op Kruis met resultaten in het menu Bestand.

Dit opent een venster:

Kruising met resultaten

De resultatenlijst is showing uw huidige resultatenmap (waarvoor de analyse wordt uitgevoerd)

U kunt op de knop Toevoegen klikken om nog een resultatenmap toe te voegen waarmee een kruis wordt geanalyseerd.

Kruising met resultaten

Selecteer de andere resultatenmap en klik op Openen.

Het vorige resultatenlijstvenster wordt opnieuw geopend. Deze keer heeft u twee resultaatmappen in de lijst.

Kijk eens naar het raam:

Kruising met resultaten

Klik op de knop OK.

Er wordt een nieuw venster geopend waarin beide resultaten naast elkaar worden vergeleken.

Hier is een momentopname:

Kruising met resultaten

U kunt zoveel resultatenmappen aan de kruislijst toevoegen als u wilt, maar dit zal ingewikkeld worden om te begrijpen en te analyseren. Daarom wordt voorgesteld om de lijst kort te houden.

7. Een sessie opslaan

Het werken met HP Analysis kan veel tijd in beslag nemen. Omdat u mogelijk een grafiek heeft samengevoegd of momenteel een nieuwe grafiek aan het bestuderen bent, is het een goed idee om uw sessie-informatie opgeslagen te houden.

Om uw sessie op te slaan, klikt u op het menu Bestand en klikt u op Opslaan.

Het onderstaande dialoogvenster wordt geopend:

Een sessie opslaan

Als u op de knop Opslaan klikt, wordt het Opslaan-proces gestart. Dit kan direct of tijdrovend zijn, afhankelijk van de grootte van de sessie.

Zo ziet het venster eruit:

Een sessie opslaan

7.1) Een sessie openen

U kunt op vergelijkbare wijze een bestaande sessie openen. Klik eenvoudigweg op Openen onder Bestandsmenu en selecteer de map met de opgeslagen sessie. Houd er rekening mee dat HP Analysis niet het laatste mapknooppunt opent; het zal eerder de map zelf openen.

Een sessie openen

Hierdoor wordt het hoofdvenster van Analysis geopend, waarin u uw werk kunt hervatten.

8. Exporteren naar HTML-rapport:

HP Analysis biedt een functie waarmee u alle gegevens naar een goed opgemaakt HTML- of documentformaatrapport kunt exporteren. Om te exporteren klikt u op het menu Rapport en selecteert u HTML-rapport. Kijk eens naar het onderstaande menu:

Exporteren naar HTML-rapport

Dit zal een dialoog openen box om de map te vinden waar het HML-rapport zal worden geplaatst.

Bekijk de schermopname hieronder:

Exporteren naar HTML-rapport

Zodra u op de knop Opslaan klikt, begint HP Analysis met het exporteren van de resultaten en het opstellen van een rapport in HTML-indeling. Er verschijnt gedurende een korte periode een welkomstscherm, afhankelijk van de grootte van het rapport dat u exporteert:

Exporteren naar HTML-rapport

Nadat het exporteren is voltooid, wordt het onlangs geëxporteerde HTML-bestand onmiddellijk geopend in Internet Explorer of uw standaardbrowser. Hier ziet u hoe uw eerste optreden Testen Rapport ziet er als volgt uit:

Exporteren naar HTML-rapport

Video over Analyser

Klik hier als de video niet toegankelijk is