Bronbelasting in SAP tijdens het boeken van leveranciersfacturen en betalingen

In deze tutorial leer je-

 • Bronbelasting boeken tijdens het boeken van leveranciersfacturen
 • Bronbelasting boeken tijdens betalingsboeking

Bronbelasting boeken tijdens het boeken van leveranciersfacturen

Stap 1) Voer de transactiecode F-53 in het opdrachtveld in

Bronbelasting boeken tijdens het boeken van leveranciersfacturen

Stap 2) Voer in het volgende scherm het volgende inwing gegevens

 1. Voer de documentdatum in
 2. Voer de contante/bankrekening in waarop de betaling moet worden geboekt
 3. Voer het betalingsbedrag in
 4. Voer de leveranciers-ID in van de leverancier die de betaling ontvangt

Bronbelasting boeken tijdens het boeken van leveranciersfacturen

Stap 3) Wijs in het volgende scherm het betalingsbedrag toe aan de juiste factuur, zodat de betaling in evenwicht is met het factuurbedrag

Bronbelasting boeken tijdens het boeken van leveranciersfacturen

Stap 4) Navigeer vanuit de Standaardmenubalk naar Het vereffeningsdocument simuleren

Bronbelasting boeken tijdens het boeken van leveranciersfacturen

Stap 5) In het volgende scherm kunnen we controleren of de bronbelasting ook wordt gecrediteerd volgens het basisbedrag dat op de factuur is ingevoerd.

Bronbelasting boeken tijdens het boeken van leveranciersfacturen

Stap 6) Druk op Posten in de Standaardwerkbalk om de ontvangen betaling te boeken

Bronbelasting boeken tijdens het boeken van leveranciersfacturen

Stap 7) Controleer of de statusbalk het te genereren documentnummer bevat

Bronbelasting boeken tijdens het boeken van leveranciersfacturen

Bronbelasting boeken tijdens betalingsboeking

Stap 1) Voer transactie FB60 in SAP Commandoveld

Bronbelasting boeken tijdens betalingsboeking

Stap 2) Voer in het volgende scherm de bedrijfscode in waarnaar u de factuur wilt boeken

Bronbelasting boeken tijdens betalingsboeking

Stap 3) Voer in het volgende scherm het Following

 1. Voer de leveranciers-ID in (bronbelasting ingeschakeld) van de leverancier die moet worden gefactureerd
 2. Voer factuurdatum in
 3. Controleer documenttype Leveranciersfactuur
 4. Voer het bedrag voor de factuur in
 5. Selecteer Belastingcode voor de toepasselijke belasting
 6. Selecteer Belastingindicator “Bereken belasting”.
 7. Voer de Aankoopaccount
 8. Voer het bedrag voor de factuur in

Bronbelasting boeken tijdens betalingsboeking

Stap 4) Nadat u bovenstaande gegevens heeft ingevuld, selecteert u het tabblad Bronbelasting en voert u het Follo inwing

 1. Voer het belastinggrondslagbedrag in
 2. Voer het belastingvrije bedrag in
 3. Controleer de bronbelastingwet

Bronbelasting boeken tijdens betalingsboeking

Stap 5) Druk op de postknop in de standaardbalk

Bronbelasting boeken tijdens betalingsboeking

Stap 6) En wacht tot het documentnummer is gegenereerd en wordt weergegeven op de statusbalk voor Conformatie

Bronbelasting boeken tijdens betalingsboeking