Projectrisicoanalyse en oplossingen bij het testen van software

Wat is risicoanalyse?

Risico is de kans dat een ongewenste gebeurtenis optreedt.

Risicoanalyse in Software Engineering is het proces waarbij de risico's worden geanalyseerd die aan uw software zijn verbonden Testen Project.

Voor het succes van uw project moeten vóór de start van het project risico's worden geïdentificeerd en overeenkomstige oplossingen worden bepaald. Risico-identificatie in Software Engineering helpt u om waarschijnlijke risico's in een vroeg stadium te identificeren.

In deze tutorial ontdekken we de eerste stap in het testmanagementproces: risicoanalyse en oplossing met behulp van een casestudy.

In dit onderwerp zullen we de eerste stap in het testmanagementproces ontdekken: risicoanalyse bij het testen en oplossen van software met behulp van een casestudy.

De applicatie die wordt getest is http://demo.guru99.com/V4/, kunt u de Softwarevereistespecificatie raadplegen hier.

De Guru99 Bank zal twee rollen vervullen

 • Manager

Following functies/modules zullen beschikbaar zijn voor deze twee verschillende rollen

Risico analyse

Hier is een kleine rondleiding door de website

Risico analyse

Na het lezen van de vereistendocumenten heeft u zich misschien gerealiseerd dat de website er te veel heeft functioneel en complex scenario's.

Hier is de situatie –

 1. De bankwebsite Guru99 heeft de ontwikkelingsfase al achter de rug. Nu begint de testfase. Helaas bent u er niet vroeg bij betrokken geweest tijdens de fase van de vereisten
 2. Je baas wil dat je klaar bent met testen een maand alleen met een beperkt budget, maar verwacht groot kwaliteit.
 3. Een teamlid dat een ervaren ingenieur is, vertelt het u

Risico analyse

 1. Wat moet u in zo’n geval doen?

A) Het lijkt een groot probleem te zijn. We moeten er zo snel mogelijk mee afrekenen!!!

B) Het maakt mij niet uit. We moeten nu beginnen met werken.

Als u voor actie B kiest, zijn hier de resultaten na één maand

 • Het project is een puinhoop en heeft al je middelen en tijd gekost. De werkdruk van de werknemer is drastisch toegenomen en hij voelt zich gestrest en overbelast
 • Risico analyse

 • – Uw project is vertraagd, zodat u het product niet op de vastgestelde deadline kon vrijgeven, zoals u aan uw baas had beloofd. Zoals uw teamlid zei, is de planning van dit project te krap vergeleken met de huidige toewijzing van middelen.
 • Risico analyse

Als u voor actie A kiest, zijn hier de resultaten na één maand

Risico analyse

Het bovenstaande voorbeeld illustreert de belang van risicoanalyse in testmanagement.

Risicomanagement helpt u bij –

Risico analyse

Het risico, dat in het bovenstaande voorbeeld werd genoemd, is slechts een van de vele potentiële risico's die zich in uw project kunnen voordoen. U moet ze identificeren en de beslissing nemen om er zo snel mogelijk mee om te gaan!!! De juiste actie in dat voorbeeld is dus actie A.

Daarom is risicoanalyse bij testen belangrijk

Hoe voer ik een risicoanalyse uit?

Het is een proces in 3 stappen

 1. Identificeer de risico's
 2. Analyseer de impact van elk geïdentificeerd risico
 3. Neem tegenmaatregelen voor het geïdentificeerde en geanalyseerde risico

Hoe u een risicoanalyse uitvoert

Stap 1) Identificeer risico's

Risico's kunnen in softwareproducten worden geïdentificeerd en geclassificeerd in 2 typen

Identificeer risico

Projectrisico

Projectrisico kan worden gedefinieerd als een onzeker gebeurtenis of activiteit die van invloed kan zijn op de voortgang van het project. De impact heeft een positief or negatief effect op de vooruitzichten op het bereiken van de projectdoelstellingen.

Er zijn hoofdzakelijk 3 categorieën projectrisico's

Projectrisico

Organisatorisch risico

Het is een risico dat verband houdt met uw human resource of uw testteam. In uw project is bijvoorbeeld een gebrek aan technisch vaardige leden een risico. Een ander risico is het niet beschikken over voldoende mankracht om het project op tijd af te ronden.

Organisatorisch risico

Om het organisatierisico te identificeren, moet u een lijst met enkele vragen maken en deze als zelfoefening beantwoorden. Hier zijn enkele aanbevolen vragen.

1. Is dit een goed georganiseerd team?

A) Ja

B) Nee

Uw project kent geen organisatierisico
Creëer een sterker team en bevorder een omgeving van samenwerking

2. Heeft elk teamlid de vaardigheden om zijn/haar werk te doen?

A) Ja

B) Nee

Uw project kent geen organisatierisico
Bouw de training om leden te trainen

3. Vergelijken we de omvang en planning van het project: hebben we voldoende personeel om dit project op de deadline af te ronden?

A) Ja

B) Nee

Uw project kent geen organisatierisico
Vraag de projectraad om meer personeel

Als u alle bovenstaande vragen beantwoordt, kunt u gemakkelijk de potentiële risico's identificeren die van invloed kunnen zijn op uw project.

Technisch risico

Technisch risico is de kans op verlies tijdens de uitvoering van een technisch proces, zoals niet-geteste engineering, een verkeerde testprocedure, enz. Hier is een voorbeeld van technisch risico

 • Jouw taak in dit project is het testen van een bankwebsite. U moet goede testomgevingen opzetten die een echte bedrijfsomgeving weerspiegelen. Als de Test omgeving niet goed is ingesteld, zal het product dat wel zijn niet correct worden getest en veel gebrek zal niet worden gedetecteerd.

Bedrijfsrisico

Het risico betreft een extern entiteit. Het is het risico dat van uw bedrijf, uw klant, maar kan komen niet van uw project.

De following afbeelding toont u een voorbeeld van bedrijfsrisico.

Bedrijfsrisico

In dat geval moet de Testmanager oplossingen bedenken om met het risico om te gaan, zoals:

 • Zet de prioriteit concentreer u tijdens de testfasen op het testen van de belangrijkste functies van de website
 • gebruik maken van een testtool om de productiviteit van het testen te verhogen
 • Toepassen procesverbetering om de beheerinspanningen te verminderen.

Productrisico

Productrisico is de mogelijkheid dat het systeem of de software niet voldoet aan de verwachtingen van de klant, gebruiker of belanghebbende. Dit Risico in Testplan heeft betrekking op de functionaliteit van het product, zoals prestatieproblemen, beveiligingsproblemen, crashscenario's, enz.

Following zijn voorbeelden van enkele productrisico’s –

 • De software slaat een aantal over sleutel functie die de klanten hebben opgegeven in het gebruikersoverzicht
  vereiste
 • De software is onbetrouwbaar en vaak mislukt werken.
 • Software faalt op manieren die financiële of andere schade veroorzaken aan een gebruiker of aan het bedrijf dat de software gebruikt.
 • De software heeft problemen die verband houden met een bepaald kwaliteitskenmerk, zoals beveiliging, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, onderhoudbaarheid of prestaties.

Nu terug naar uw project: zijn er productrisico's op de website van Guru 99 Bank? Om deze vraag te beantwoorden, moet u het volgende volgenwing stappen


Productrisico

Als u klaar bent met de bovenstaande drie stappen, doet u hieronder een kleine quiz om de productrisico's te identificeren

1) Kan de Guru99-bankwebsite raadplegen beveiligen het klantaccount en zijn gegevens?
A) Ja

B) Nee

C) Ik weet het niet zeker

Onjuist
Correct

2) Is de website bruikbaar voor klant?
A) Ja

B) Nee

Correct
Onjuist

3) Welke andere functies zou een website moeten hebben?
A) Veilige overdracht van fondsen

B) Gebruiker kan een nieuw account registreren

C) Geen behoefte aan meer functies

Onjuist
Correct

Stap 2) Analyseer de impact van het optredende risico

In het vorige onderwerp hebben we al de risico's geïdentificeerd die uw project kunnen belemmeren. Hier is de lijst met geïdentificeerde risico's:

 • Het kan zijn dat je niet genoeg hebt human resource om het project binnen de deadline af te ronden
 • Het testen milieu is mogelijk niet correct ingesteld zoals in een echte zakelijke omgeving.
 • Jouw project begroting kan vanwege de bedrijfssituatie met de helft worden gehalveerd
 • Deze website mag gebrek beveiligingsfuncties

Vervolgens moet u deze risico's analyseren.

Elk risico moet worden geclassificeerd op basis van following twee parameters

 • Het waarschijnlijkheid van voorkomen
 • Het invloed aan het project

Met behulp van onderstaande matrix kan dat categorizeren het risico in vier categorieën als hoog, gemiddeld, en Laag of waarden 3,2, 1

Waarschijnlijkheid

Hoog (3)

De kans is zeer groot dat dit voorkomt en kan van invloed zijn op het hele project

Gemiddeld (2)

50% kans dat dit voorkomt

Laag (1)

Lage waarschijnlijkheid van voorkomen

Impact

Hoog (3)

Kan niet doorgaan met de projectactiviteit als deze niet is opgelost per direct

Gemiddeld (2)

Kan de projectactiviteit niet voortzetten als deze niet is opgelost

Laag (1)

Moet het oplossen, maar het is mogelijk om een ​​tijdje een alternatieve oplossing te nemen

Denk eens aan het volgendewing Risico's

Risico

Waarschijnlijkheid

Impact

Prioriteit = Waarschijnlijkheid* Impact

Projectdeadline niet gehaald

3

3

9

Elektriciteitsstoring

1

2

2

Op basis van de bovenstaande prioriteit kunt u de in onderstaande tabel genoemde risicobeperkende maatregelen of tegenmaatregelen nemen

Prioriteit

Risicobeheermethode

Hoge

6-9

Neem onmiddellijk risicobeperkende maatregelen en controleer het risico elke dag totdat de status ervan is gesloten.

Midden

3-5

Monitor wekelijks het risico tijdens het interne voortgangsoverleg

Laag

1-2

Accepteer het risico en monitor het risico op mijlpaalbasis.

Het is nu tijd voor een oefening, we hebben 4 risico's geïdentificeerd in het Guru99 Banking-project. Classificeer ze zelf

Risico Hoge Medium Laag Status
 1. Het kan zijn dat je niet genoeg hebt human resource om het project op de deadline af te ronden
Correct.
Niet correct.
 1. Het testen milieu is mogelijk niet correct ingesteld zoals in een echte zakelijke omgeving
Correct.
Onjuist
 1. Jouw project begroting kan vanwege de bedrijfssituatie met de helft worden gehalveerd
Correct.
Onjuist
 1. Deze website mag gebrek security functionaliteiten
Correct.
Niet correct.

Stap 3) Neem TEGENMAATREGELEN om het risico te beperken

Deze activiteit is verdeeld in 3 delen

Neem tegenmaatregelen om het risico te beperken

Risico reactie

De projectmanager moet strategieën kiezen die het risico tot een minimum beperken. Projectmanagers kunnen kiezen tussen de volgendewing vier risicoresponsstrategieën

Risico reactie

Terug naar de vier eerder geïdentificeerde risico's: we moeten de risico's en mitigatie vinden in het testen of tegenmaatregel om ze te vermijden of te elimineren.

A) Het kan zijn dat u niet genoeg heeft human resources om het project op de deadline af te ronden

B) Het testen milieu is mogelijk niet correct ingesteld zoals in een echte zakelijke omgeving

C) Uw project begroting kan vanwege de bedrijfssituatie met de helft worden gehalveerd

D) Deze website kan gebrek security functionaliteiten

A. Mogelijk beschikt u niet over voldoende personeel om het project op de deadline af te ronden
Dit risico kan vanwege de situatie van het bedrijf niet worden vermeden; u kunt niet om meer personeel voor het project vragen. In dat geval kunt u de impact van risico’s beperken door hieronder een aantal opties te kiezen

 • Selecteer het getalenteerde en ervaren lid om zich bij het projectteam aan te sluiten
 • Creëer de training om de leden vaardigheden bij te brengen en hen te helpen de productiviteit te verbeteren

B. De testomgeving is mogelijk niet goed ingesteld zoals in een echte bedrijfsomgeving
Dit risico kan worden vermeden als u het volgende doetwing activiteiten

 • Vraag het ontwikkelteam om hulp bij het opbouwen van de testomgeving
 • Bereid alle apparatuur of materialen (server, database, pc...) voor die nodig zijn voor het opzetten van de omgeving

C. Uw project kan gehalveerd worden vanwege de bedrijfssituatie
Dit risico is van cruciaal belang; het kan ervoor zorgen dat het hele project niet doorgaat. In dat geval moet u dat doen

 • Definieer de reikwijdte van het project opnieuw, identificeer wat er zal worden getest en wat in een dergelijk geval zal worden genegeerd
 • Onderhandel met de klant over de looptijd van het project, passend binnen het projectbudget
 • Verbeter de productiviteit van elke projectfase, zoals testen, testspecificaties maken,… Als u tijd kunt besparen, kunt u kosten besparen

D. Het kan zijn dat deze website geen beveiligingsfuncties heeft
Dit risico wordt beschouwd als een gemiddelde prioriteit, omdat het geen gevolgen heeft voor het hele project en vermeden kan worden. U kunt het ontwikkelteam verzoeken deze functies te controleren en toe te voegen aan de website.

Registreer risico

Alle risico's moeten worden vastgelegd, gedocumenteerd en erkend door projectmanagers, belanghebbenden en het projectlid. Het risicoregister moet vrij toegankelijk zijn voor alle leden van het projectteam.

Er zijn enkele handige manieren om risico's te registreren, zoals Redmine, MITRE... etc.

Risico's bewaken en beheersen

Risico's kunnen continu worden gemonitord om te controleren of er wijzigingen plaatsvinden. Nieuwe risico's kunnen worden geïdentificeerd via de voortdurende monitoring- en beoordelingsmechanismen.

Voor een beter risicobeheer kunt u verwijzen RISICO BEHEER sjabloon in dit artikel opnemen