SAP QM-eindinspectie (inspectietype 04)

Eindinspectie in SAP QM

Inspectie tegen productie GR - deze inspectie zal gebaseerd zijn op productiebevestiging op basis van een productieorder.

De inspectiepartij (met inspectietype 04) wordt aangemaakt op het moment van Goedontvangst op productieorder.

Het SAP-systeem genereert een unieke inspectiepartij met de informatie over de productieorder, de inspectiespecificatie en de bemonstering.

Voor elke GR-regelitems (batch) in de bevestiging wordt een afzonderlijk lot gegenereerd.

De voorraad blijft in de kwaliteitscontrolevoorraad totdat de inspectie is voltooid (gebruiksbeslissing is genomen).

Hoe u een eindinspectie uitvoert in SAP QM

Eindinspectie na productie volgtwing processtappen in SAP-systeem:

Stap 1) Aanmaken en bevestigen van de productieorder

A goede ontvangst zal gebeuren in het inkoopproces als onderdeel van de inkoop. Goede ontvangst vindt doorgaans plaats tegen een inkooporder of een schemaovereenkomst.

Voor elk GR-regelitem wordt de SAP-systeem genereert automatisch één inspectiepartij die de bevattails van de aankoop zoals verkoper, datum van aankoop, inspectiespecificaties en bemonstering details.

Stap 2) Lijst van inspectiepartij

Voor het vermelden van keuringspartijen kunt u gebruik maken van transactiecode QA33. De zoekcriteria kunnen zijn:

 1. Materiaal (en)
 2. Aanmaakdatum inspectiepartij
 3. Inspectiedata
 4. Plant
 5. Inspectietype “04”
 6. Partij

Stap 3) Inspectieplan bijvoegen en de inspectiepartij vrijgeven

Het SAP-systeem wijst het inspectieplan automatisch toe aan het artikel met takenlijsttype '05' (Inspectie goederenontvangst). Als er meer dan één inspectieplan voor het materiaal bestaat, moeten we dat doen

 1. Wijs het juiste inspectieplan toe aan het materiaal
 2. Bereken het monster
 3. Geef de partij vrij voor inspectieverwerking.

Stap 4) Voorbeeldberekening

Als de bemonsteringsprocedure is bijgevoegd bij het inspectieplan/materiaal/kenmerken, berekent het SAP-systeem automatisch het overige monsterwise ga handmatig naar de partij en bereken het monster.

Stap 5) Resultaatregistratie

De resultaatregistratie wordt uitgevoerd op basis van de inspectiepartij die is aangemaakt op het moment van de goederenontvangst.

Alle kenmerken worden ter invoer weergegeven in het SAP-opnamescherm. Het SAP-systeem geeft een f4-zoekopdracht om codewaarden op te halen voor attribuutinspectie.

Voor kwantitatieve gegevens, gebaseerd op de tolerantielimiet (bovenste en onderste), zal het SAP-systeem de waardering voorstellen. In beide gevallen kan de inspecteur het voorstel (handmatig) accepteren of afwijzen.

Stap 6) Gebruiksbeslissing

Wanneer wij de gebruiksbeslissing nemen, beslist u op basis van de resultaten van de inspectie of u de goederen in de inspectiepartij accepteert of afkeurt. Nadat u de gebruiksbeslissing heeft genomen, is de inspectie voltooid.

Stap 7) Voorraadboeking

Bij de eindinspectie na productie is voorraadbeheer aanwezig op het moment van gebruiksbeslissing en kunnen we de kwaliteitsvoorraad overbrengen naar relevante voorraadcategorieën zoals:

 1. Onbeperkt gebruik
 2. geblokkeerd
 3. stukje
 4. Ander materiaal
 5. Voorbeeld van een
 6. Retour verkoper

Hoe u een productieorder kunt aanmaken en bevestigen in SAP QM

Hieronder vindt u een stapsgewijs proces voor het aanmaken en bevestigen van een productieorder SAP QM, waardoor de automatische goederenontvangst wordt geactiveerd en er dus een inspectiepartij wordt gegenereerd:

Stap 1) Open transactiecode CO01 vanuit het SAP Easy Access Menu

Open vanuit het SAP Easy Access-menu Transactiecode CO01 en voer het volgende inwing details:

 1. Voer de materiaalcode in waarvoor u een productieorder wilt aanmaken.
 1. Voer uw productie-installatiecode in.
 1. Voer het productieordertype in.

Productieorder aanmaken en bevestigen in SAP QM

Klik na het invullen van alle velden op Productieorder aanmaken en bevestigen in SAP QM of druk op Enter om naar het volgende SAP-scherm te gaan.

Stap 2) Maak de productieorder aan

In dit SAP-scherm maken we de productieorder aan:

 1. Voer de productieorderhoeveelheid in.
 1. Selecteer "huidige datum" in de vervolgkeuzelijst box en druk op Enter vanaf het toetsenbord.
 1. Druk bovenaan op de knop ‘Vrijgeven’ om de bestelling vrij te geven.
 1. Druk op het tabblad “Goederenontvangst” om te controleren of de kwaliteitscontrole is geactiveerd of niet.

Productieorder aanmaken en bevestigen in SAP QM

Als deze is geactiveerd, ziet u dat de “kwaliteitscontrole”-voorraad in de volgende stap wordt ingevuld op basis van het voorraadtype.

Stap 3) Controleer de kwaliteitsinspectievlag

In dit SAP-scherm controleren we de kwaliteitsinspectievlag in de productieorder.

 1. U kunt het voorraadtype zien als "kwaliteitsinspectie", wat betekent dat na bevestiging en goederenontvangst van de productieorder de inspectiepartij wordt geactiveerd en de voorraad de kwaliteitscontrolevoorraad raakt.

Productieorder aanmaken en bevestigen in SAP QM

Nadat u het scherm hebt opgeslagen door op de knop Opslaan te klikken, wordt de productieorder aangemaakt.

Productieorder aanmaken en bevestigen in SAP QM

Stap 4) Open Transactiecode CO11N

Open vanuit het SAP Easy Access-menu Transactiecode CO11N.

Hier bevestigen we de goederenontvangst en boeken we deze tegen de productieorder.

Voer onderstaande de intails:

 1. Voer het productieordernummer in dat in de vorige stap is aangemaakt. Na het invoeren van het ordernummer worden alle details automatisch ingevuld zou worden.
 1. Druk op het tabblad “Goederenverplaatsing” om naar het volgende scherm te gaan, waar we de goederenontvangst en goederenafgifte van componenten zullen boeken.

Productieorder aanmaken en bevestigen in SAP QM

Stap 5) Controleer de goederenontvangst

In dit SAP-scherm

 1. U ziet dat de goederenontvangst wordt geboekt voor artikel S-1003 voor 20 EA, wat een inspectiepartij zou activeren.

Productieorder aanmaken en bevestigen in SAP QM

Klik op de knop Opslaan om de bestelling op te slaan. Productieorder aanmaken en bevestigen in SAP QM

Na het boeken van de bevestiging en de goederenontvangst tegen de productieorder in het SAP-systeem, is de volgende stap het vastleggen van de kwaliteitsresultaten.

Resultaatregistratie uitvoeren in SAP-systeem

Stap 1) Open vanuit het SAP Easy access-menu Transactiecode QA32.

Hier inspecteren we het materiaal en registreren we de resultaten volgens de inspectiespecificatie.

 1. Voer de fabriekscode in het SAP-scherm in.
 1. Voer de oorsprong van de inspectiepartij in als “04”, wat het standaard SAP-inspectietype is dat wordt gebruikt voor de inspectie van grondstoffen.
 1. Druk op Uitvoeren om de lijst met inspectiepartijen weer te geven.

Resultaatregistratie in SAP-systeem

Stap 2) In dit SAP-scherm

 1. U kunt de inspectiepartij zien die in eerdere stappen is gegenereerd, samen met het materiaal
 1. Controleer de status van het SAP-systeem als REL CALC SPRQ. Deze status is een bevestiging voor de activiteiten zoals,
 • Inspectieplan wordt gekopieerd in inspectiepartij
 • Monsteromvang berekend en voorraadboeking vereist, van kwaliteitsvoorraad tot onbeperkte voorraad of een andere aandelencategorie.
 1. Druk op de knop “Resultaten” en ga naar het volgende SAP-scherm om de resultaten vast te leggen.

Resultaatregistratie in SAP-systeem

Stap 3) In dit SAP-scherm ziet u het resultaat van de keuringspartijen

 1. U kunt de korte tekst van de Master Inspection-kenmerken bekijken, samen met specificaties zoals lengte, oppervlak, uiterlijk, enz.
 1. U kunt zien dat een steekproefomvang van 5 automatisch door het systeem wordt berekend als de bemonsteringsprocedure is toegewezen in het inspectieplan.
 1. Voer uw werkelijke resultaten handmatig in aan de hand van de inspectiespecificaties.

Resultaatregistratie in SAP-systeem

Druk op de knop Opslaan om de inspectieresultaten op te slaan.

Gebruiksbeslissing nemen in SAP QM

Stap 1) Open vanuit het SAP Easy Access-scherm dezelfde transactie QA32 waarmee we in de vorige stap de resultaten hebben vastgelegd.

Hier zullen we een gebruiksbeslissing nemen tegen de inspectiepartij. De inspectiepartij wordt geaccepteerd of afgewezen. Als deze wordt geaccepteerd, wordt deze van de kwaliteitsinspectie naar de voorraadboeking verplaatst.

 1. Voer de fabriekscode in.
 1. Voer de oorsprong van de inspectiepartij in als “04”, een standaard SAP-inspectietype dat wordt gebruikt voor een eindinspectie na productie.
 1. Druk op de knop Uitvoeren om de lijst met inspectiepartijen samen met de partijhoeveelheid weer te geven.

Gebruiksbeslissing in SAP QM

Stap 2) In dit SAP-scherm

 1. Druk op de gebruiksbeslissingsknop om naar het volgende scherm te gaan

Gebruiksbeslissing in SAP QM

Stap 3) In dit SAP-scherm

 1. Selecteer UD-code als “A” voor acceptatie van de partij en u kunt de kwaliteitsscore zien als “100” op basis van de Gebruiksbeslissingscode.
 1. Selecteer het tabblad Inspectiepartijvoorraad om de voorraad te boeken in het volgende SAP-scherm.

Gebruiksbeslissing in SAP QM

Stap 4) In dit SAP-scherm zullen we voorraad boeken van kwaliteitsvoorraad naar een andere aandelencategorie.

 1. We kunnen de kwaliteitsvoorraad van 20 verplaatsen naar onbeperkte voorraad (klaar voor gebruik) als de kwaliteitsresultaten binnen de verwachte specificaties liggen, wat bewegingstype 321 op de achtergrond raakt. (Verplaatsingstype 321 geeft de beweging aan van kwaliteitsvoorraad naar onbeperkte voorraad).

Gebruiksbeslissing in SAP QM

Druk op de knop Opslaan om de gebruiksbeslissing op te slaan.

Gebruiksbeslissing in SAP QM

De voorraadbeweging van kwaliteitsinspectie naar de onbeperkte voorraadcategorie, zoals hierboven weergegeven, geeft dus de voltooiing van de inspectie na productie aan.

In de volgende tutorial zullen we zien hoe u kwaliteitsmeldingen maakt.

Probleem oplossen

 • Het inspectieplan moet naar het inspectielot worden gekopieerd. Zonder dit plan kunnen we geen resultaatregistratie en gebruiksbeslissing nemen.
 • Als er een inspectieplan wordt aangemaakt na de inspectiepartij, krijgt de inspectiepartij de CRTD-status. We moeten het inspectieplan handmatig toewijzen om de status te wijzigen van aangemaakt (CRTD) naar vrijgegeven (REL). Nadat de inspectiepartij is vrijgegeven, kunnen we de resultaatregistratie en gebruiksbeslissing uitvoeren.
 • De bemonsteringsprocedure moet in het inspectieplan worden toegewezen om eventuele resultaatregistratie en gebruiksbeslissingen te kunnen nemen in het geval dat u het monster in de inspectiepartij handmatig moet berekenen.