Kaders voor gegevens-, trefwoord- en hybride automatisering in QTP/UFT

Datagedreven raamwerk

Data Driven Framework is een raamwerk dat wordt aangestuurd door de verschillende combinaties van invoer- en uitvoergegevens.

Eén manier om verschillende combinaties van gegevens door te geven is door parameterisatie. Bij deze methode gebruiken we verschillende functies van QTP. Ga voor meer informatie over parameterisatie naar hier.

In DDF worden echter scripts geschreven om parametrisatie uit te voeren. Dit soort raamwerk is handig wanneer de functionaliteit van de AUT moet worden getest met verschillende inputs en de respectieve outputs moet vastleggen. Deze invoer kan worden gelezen uit een extern bestand zoals een database, Excel, Outlook, tekstbestand enz. en de respectieve uitvoer wordt teruggeschreven naar de overeenkomstige externe bron.

Datagedreven raamwerk

De algemene stappen die betrokken zijn bij het datagestuurde raamwerk zijn:

 1. Bereid de Testgeval voor de applicatie die wordt getest
 2. Voeg de objecten toe van AUT tot OR
 3. Schrijf de scripts op basis van de testcase

In deze UFT-zelfstudie, zullen we een datagestuurd raamwerkontwerp ontwikkelen voor een voorbeeldtestcase door Excel te gebruiken als externe bron voor de testgegevens.

Stap 1) Bereid de testcase voor de te testen toepassing voor

Testgeval: Open het bestelnummer en haal de klantnaam voor die bestelling op. Herhaal hetzelfde proces voor verschillende bestelnummers

Externe bron: Excel bestand

Bereid de testcase voor voor de geteste applicatie

De externe bron voor dit voorbeeld is een Excel-bestand. Het VB-script in Micro Focus UFT moet worden geschreven om een ​​Excel-bestand te openen om de testgegevens te kunnen lezen. Dit kan in een hier worden bereiktarchikalme manier.

1. Een Excel-bestand wordt eerst geopend als Applicatie

2. Vervolgens moet de werkmap vanaf de opgegeven locatie worden geopend

3. Het blad waarop de testgegevens staan.

4. Ten slotte moet de cel worden gelezen.

Stap 2) Voeg de objecten toe van AUT naar OR

Zodra de testcase klaar is, begint u met het toevoegen van alle vereiste objecten aan de repository. In onze testcase zijn de objecten die moeten worden toegevoegd als volgt

Voeg de objecten toe van AUT tot OR

 • Controle "Bestelnr.".box die kan worden verkregen wanneer op het pictogram “Map openen” wordt geklikt

Voeg de objecten toe van AUT tot OR

 • De WinEdit box van het bestelnummer (waar de cijfers worden ingevoerd)

Voeg de objecten toe van AUT tot OR

 • De OK-knop

Voeg de objecten toe van AUT tot OR

 • Het veld "Naam" is een WinEdit box. Dit veld wordt gevuld met een naam zodra op de knop OK wordt geklikt voor een bepaald bestelnummer.

Voeg de objecten toe van AUT tot OR

Zodra alle benodigde objecten zijn toegevoegd, ziet de objectrepository er als volgt uit:

Voeg de objecten toe van AUT tot OR

Stap 3) Schrijf de scripts op basis van de testcase

Voordat u het script uitvoert, moet u ervoor zorgen dat het Excel-bestand met de testgegevens is opgeslagen en gesloten.

Het onderstaande script is om het ordernummer uit Excel te lezen en toe te wijzen aan de applicatie via de variabele “vOrder” en de klantnaam vanuit de applicatie te schrijven via de variabele “vName”.

Excel-naam: VluchtDDF.xlsx

Bladnaam: Blad1

Schrijf de scripts op basis van de testcase

uitgang

Zodra het bovenstaande script is uitgevoerd, kan de uitvoer als volgt uit Excel worden verkregen:

Schrijf de scripts op basis van de testcase-uitvoer

Het Data-Driven Framework kan ook worden ontwikkeld door beschrijvend programmeren te schrijven.

Database gebruiken als externe bron voor DDF

Dezelfde testcase kan worden uitgevoerd als de externe bron een database is met behulp van de following stappen

 1. Schrijf VBScript om de databaseverbinding tot stand te brengen
 2. VBScript om een ​​recordset of tabel te openen.
 3. VBScript om het gewenste veld te openen
 4. De betreffende cel wordt uit het veld gelezen.

Database gebruiken als externe bron voor DDF

Script

To Establish a Microsoft Database connection

Bestuurder = {Microsoft Toegangsstuurprogramma (*.mdb)}; DBQ =

Naam recordset: OpenOrder

Veldnaam: Bestelnr, klantnaam

PS: Microsoft Access 2010 kan niet worden verbonden met het onderstaande script.

Database gebruiken als externe bron voor DDF

uitgang

Database gebruiken als externe bron voor DDF-uitvoer

Voordelen van DDF

 • In één test kan een groot aantal testgegevens worden gelezen en naar het externe bestand worden geschreven
 • Loop-instructie wordt gebruikt om dezelfde stappen voor verschillende iteraties te herhalen. Daarom worden de codeerinspanningen verminderd
 • Omdat de gegevens rechtstreeks in het externe bestand worden gelezen en geschreven, is het niet nodig om gegevens te kopiëren, plakken of exporteren om ze te gebruiken
 • Testgegevens kunnen uit een extern bestand worden gelezen en de uitvoer kan naar elk ander extern bestand worden geschreven

Nadelen van DDF

 • Om dit raamwerk te ontwikkelen is kennis van scripting vereist
 • Soms kan het aantal of combinaties van gegevens uit een externe bron zoals Database de QTP vertragen of zelfs laten crashen

Zoekwoordgestuurd raamwerk

Keyword Driven Framework is een raamwerk waarbij trefwoorden de test bepalen. Hier trefwoord verwijst naar de door de gebruiker gedefinieerde functies. In dit raamwerk worden trefwoorden aangemaakt om een ​​bepaalde teststap of een testcase uit te voeren. Deze trefwoorden worden vervolgens in de chauffeurstest gebruikt om meerdere testgevallen in dezelfde test uit te voeren.

Ga voor meer informatie over door de gebruiker gedefinieerde functies in QTP naar hier

Zoekwoordgestuurd raamwerk

Over het algemeen kunnen de raamwerken op drie manieren worden ontwikkeld om op de proef te worden gesteld.

 1. Neem de test op en voer deze uit
 2. Voeg objecten toe aan de lokale repository en schrijf de scripts voor alle teststappen
 3. Schrijf beschrijvende programmering voor alle teststappen

In deze zelfstudie wordt The KDF ontwikkeld door de test op te nemen en uit te voeren.

Ons doel is om één test uit te voeren voor vijf verschillende testgevallen, zoals inloggen op de applicatie, een bestelling plaatsen, een bestelling openen, een bestelling verwijderen en de applicatie sluiten. Daarom zullen we de teststappen voor deze testgevallen vastleggen en de functies creëren met respectievelijk de trefwoorden Login, InsertOrder, OpenOrder, DeleteOrder en CloseApp.

Testcase1: Log in op de applicatie

trefwoord: Log in ()

Opgenomen script:

Zoekwoordgestuurd raamwerk

Testcase2: Voer de bestelling in

trefwoord:Volgorde invoegen()

Opgenomen script:

Zoekwoordgestuurd raamwerk

Testcase3: Open de bestelling

trefwoord:Open bestelling()

Opgenomen script:

Zoekwoordgestuurd raamwerk

Testcase4: Verwijder de bestelling

trefwoord:Order verwijderen()

Opgenomen script:

Zoekwoordgestuurd raamwerk

Testcase5: Sluit de applicatie

trefwoord:SluitApp()

Opgenomen script:

Zoekwoordgestuurd raamwerk

De functies die voor verschillende testgevallen worden aangemaakt, worden opgeslagen in een functiebibliotheek en gekoppeld aan de hoofdtest. Het volstaat om de trefwoorden voor de benodigde testgevallen in de hoofdtest aan te roepen, waardoor de omvang van het stuurprogrammascript in de hoofdtest wordt verkleind.

Het driverscript voor dit eenvoudige raamwerk ziet er als volgt uit:

Zoekwoordgestuurd raamwerk

Door het bovenstaande script uit te voeren, kan het daadwerkelijke resultaat voor alle vijf testgevallen uit één enkele test worden verkregen.

voordelen

 • Een willekeurig aantal testgevallen kan op één test worden uitgevoerd door simpelweg de betreffende trefwoorden aan te roepen
 • Schrijven van algemene beschrijvende programmering voor alle web-/ windows objecten en ze als trefwoorden aanroepen, zal helpen bij het uitvoeren van dezelfde test voor verschillende dynamische toepassingen
 • Verkleint de grootte van het stuurprogrammascript

Nadelen

 • De tijd die nodig is om deze raamwerken te ontwikkelen is erg lang als er maar heel weinig testgevallen moeten worden uitgevoerd
 • Het vastleggen van de stappen wordt niet altijd gebruikt bij het ontwerpen van KDF voor veel toepassingen op dezelfde test.

Hybride raamwerk

Een hybride raamwerk is een combinatie van Data Driven Framework (DDF) en Keyword Driven Framework (KDF) waarbij meerdere testgevallen met meerdere inputs in dezelfde test kunnen worden uitgevoerd.

In dit artikel worden dezelfde testgevallen die in KDF worden gebruikt in één test uitgevoerd. De trefwoorden en de scripts voor alle testgevallen zijn hetzelfde als in KDF. Echter, TC3: Open de order is geparametreerd. Daarom is het script voor deze testcase geschreven om het ordernummer uit een Excel-bestand te halen en de klantnaam in het Excel-bestand te schrijven

Hybride raamwerk

Testcase1: Log in op de applicatie

trefwoord: Log in ()

Testcase2: Voer de bestelling in

trefwoord:Volgorde invoegen()

Testcase3: Open de bestelling voor meerdere bestelnummers

trefwoord:Open bestelling()

Beschrijving: Hier wordt hetzelfde script gebruikt dat wordt gebruikt om een ​​DDF te ontwikkelen, waardoor de testcase voor verschillende iteraties wordt bereikt.

script:

Hybride raamwerk

Testcase4: Verwijder de bestelling

trefwoord:Order verwijderen()

Testcase5: Sluit de applicatie

trefwoord:SluitApp()

Door following deze eenvoudige methode wordt de parametrisering van TC3 bereikt. Indien van toepassing kunnen ook alle andere testgevallen in dezelfde test worden geparametriseerd.

Het is bijvoorbeeld een heel eenvoudige manier om een ​​hybride raamwerk te ontwerpen. Hetzelfde raamwerk kan ook worden bereikt met beschrijvend programmeren.

voordelen

 • De tijd die nodig is om de test uit te voeren die is ontworpen met een hybride raamwerk is relatief korter vergeleken met andere raamwerken
 • Dit kan worden gebruikt wanneer we alle testgevallen en invoer nodig hebben die aan een bepaalde testcase zijn gekoppeld, in dezelfde testsuite.

Nadeel

 • Er is duidelijke kennis nodig over het combineren van verschillende raamwerken.