Hoe u op een afbeelding klikt in Selenium Webdriver

Toegang tot afbeeldingslinks

Afbeeldingslinks zijn de links op webpagina's die worden weergegeven door een afbeelding en die, wanneer erop wordt geklikt, naar een ander venster of een andere pagina navigeert.

Omdat het afbeeldingen zijn, kunnen we de methoden By.linkText() en By.partialLinkText() niet gebruiken, omdat afbeeldingslinks in principe helemaal geen linkteksten hebben.

In dit geval moeten we onze toevlucht nemen tot het gebruik van By.cssSelector of By.xpath. De eerste methode heeft vanwege zijn eenvoud meer de voorkeur.

In het onderstaande voorbeeld hebben we toegang tot het 'Facebook'-logo linksboven op de Facebook-pagina voor wachtwoordherstel.

Toegang tot afbeeldingslinks

We zullen By.cssSelector en het “title” attribuut van het element gebruiken om toegang te krijgen tot de afbeeldingslink. En dan zullen we verifiëren of we naar de startpagina van Facebook worden geleid.

package newproject;
import org.openqa.selenium.By;		
import org.openqa.selenium.WebDriver;		
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;		

public class MyClass {				
  		
  public static void main(String[] args) {									
    String baseUrl = "https://www.facebook.com/login/identify?ctx=recover";					
    System.setProperty("webdriver.chrome.driver","G:\\chromedriver.exe");					
    WebDriver driver = new ChromeDriver();					
    		
    driver.get(baseUrl);					
    //click on the "Facebook" logo on the upper left portion		
			driver.findElement(By.cssSelector("a[title=\"Go to Facebook home\"]")).click();					

			//verify that we are now back on Facebook's homepage		
			if (driver.getTitle().equals("Facebook - log in or sign up")) {							
      System.out.println("We are back at Facebook's homepage");					
    } else {			
      System.out.println("We are NOT in Facebook's homepage");					
    }		
				driver.close();		

  }		
}

Resultaat

Klik op Afbeelding in Selenium Webdriver

Conclusie

Dit is allemaal te klikken op afbeeldingen. Toegang tot de afbeeldingslink gebeurt met By.cssSelector()