DataStax DevCenter en OpsCenter downloaden en installeren

Wat is DataStax DevCenter?

DevCenter is de front-end querytool waarmee u uw query kunt schrijven en uitvoeren. DevCenter wordt geleverd door DataStax.

DataStax DevCenter downloaden en installeren

Hier zijn de stappen om DataStax DevCenter te downloaden en te installeren:

Stap 1) Download DataStax DevCenter

Allereerst download Ontwikkelaarscentrum van de officiële DataStax-site.

Stap 2) Voer het .exe-bestand uit

Ga naar de map DevCenter en voer het uitvoerbare bestand DevCenter uit.

Download en installeer DataStax DevCenter

Nadat u het bovenstaande commando hebt uitgevoerd, volgt u following pagina wordt weergegeven. Het onderstaande formulier is de gebruikersinterface voor DevCenter.

Stap 3) Maak verbinding met Cassandra Enterprise-server

In deze stap moet u een verbinding tot stand brengen met Cassandra bedrijfsserver. Ga naar het verbindingsvenster en klik op het pictogram zoals hier weergegeven

Download en installeer DataStax DevCenter

 • Zorg ervoor dat Cassandra bedrijfsserver draait
 • Klik op de rode rechthoek (in de bovenstaande schermafbeelding) om een ​​verbinding tot stand te brengen.

Stap 4) Verbinding de toevoegentails

Nadat u erop heeft geklikt, wordt u doorgestuurd naar het vervolgwing pagina:

 1. Geef verbindingsnaam op, u kunt elke verbindingsnaam opgeven. Dit is niet iets specifieks.
 2. Geef het IP-adres van het knooppunt op als contacthosts.
 3. Geef het poortnummer op, de standaardpoort is 9042.
 4. Selecteer vervolgens het compressietype
 5. Nadat u deze informatie heeft verstrekt, drukt u op de knop Voltooien.

Download en installeer DataStax DevCenter

Hierna zou DevCenter met succes moeten werken.

Hier is de schermafbeelding die verschillende onderdelen in de DevCenter-gebruikersinterface weergeeft.

Download en installeer DataStax DevCenter

Stap 5) Breng een verbinding tot stand en voer de query uit

 1. Selecteer 'verbinding' in de vervolgkeuzelijst. Meestal heb je maar één verbinding die je hebt aangemaakt.
 2. Selecteer sleutelruimte in de vervolgkeuzelijst van waaruit u gegevens wilt opvragen.
 3. Selecteer een aantal records die u wilt ophalen en weergeven in de DevCenter-gebruikersinterface.
 4. Knop Uitvoeren om de query uit te voeren.
 5. Hier is het kleine formulier waarin alle toetsruimten worden weergegeven. Het systeem biedt ons enkele sleutelruimten zoals System_traces en System. Hoewel sommige sleutelruimten door de gebruiker worden gemaakt, zoals nhanes_ks.

Hier is de schermafbeelding die laat zien hoe u gegevens kunt opvragen en waar de queryresultaten worden weergegeven.

Download en installeer DataStax DevCenter

 1. Schrijf een vraag op het bovenstaande formulier waar het nummer wordt weergegeven. Selecteer de vraag en druk op Download en installeer DataStax DevCenterknop uitvoeren.
 2. Nadat u de query hebt geselecteerd en de knop hebt uitgevoerd, krijgt u het queryresultaat te zien zoals hierboven weergegeven met nummer 2. Er zijn twee kolommen in de tabel die testbaar zijn in de java_api-sleutelruimte. Kolomnamen zijn id en naam. Er zijn slechts twee records in de tabeltesttabel.

Wat is DataStax OpsCenter?

OpsCenter is de visuele beheer- en monitoringtool voor apache Cassandra en DataStax-onderneming. Dit is een zeer nuttig hulpmiddel voor architects, databasebeheerders en databaseoperators.

In grote organisaties hebben ze duizenden servers. Het is erg moeilijk om op deze servers te controleren welke server actief is en welke server niet beschikbaar is. OpsCenter is de tool waarmee u alle Cassandra knooppunten door op één enkele machine te zitten en te kijken.

DataStax OpsCenter downloaden en installeren

Hier is een stapsgewijs proces voor het downloaden en installeren van de DataStax OpsCenter-tool:

Voorwaarden

 1. Je moet hardlopen hebben Cassandra bedrijfsserver voor OpsCenter-installatie.
 2. U moet OpsCenter hebben geïnstalleerd Linux.

Stap 1) Ga naar de map OpsCenter en voer OpsCenter uit. Nadat u OpsCenter hebt uitgevoerd, volgt uwing pagina wordt weergegeven.

Download en installeer DataStax OpsCenter

Deze pagina biedt versie-informatie van OpsCenter. Druk op de volgende knop

Stap 2) Nadat u op de volgende knop hebt gedrukt, volgt uwing pagina wordt weergegeven.

Download en installeer DataStax OpsCenter

Deze pagina gaat over de overeenkomst. Accepteer de overeenkomst en druk op de knop Volgende.

Stap 3) Nadat u op de volgende knop hebt gedrukt, volgt uwing pagina wordt weergegeven.

Download en installeer DataStax OpsCenter

Op deze pagina wordt gevraagd naar de installatiemogelijkheden.

 1. Selecteer het installatietype en kies Eenvoudige installatie
 2. Vink Nee aan om het systeem bij te werken
 3. Selecteer het IP-adres van de machine.
 4. Druk op de volgende knop

Stap 4) Nadat u op de volgende knop hebt gedrukt, volgt uwing pagina wordt weergegeven.

Download en installeer DataStax OpsCenter

OpsCenter is klaar om te installeren, druk op de volgende knop

Stap 5) Nadat u op de volgende knop hebt gedrukt, volgt uwing pagina wordt weergegeven.

Download en installeer DataStax OpsCenter

De installatie wordt geïnstalleerd. Nadat de installatie succesvol is geïnstalleerd, drukt u op de knop Volgende.

Stap 6) Nadat u op de volgende knop hebt gedrukt, volgt uwing pagina wordt weergegeven.

Download en installeer DataStax OpsCenter

Setup is succesvol geïnstalleerd, druk op de knop Voltooien.

Voordat OpsCenter wordt gestart, moeten DataStax-agents op elk knooppunt worden geïnstalleerd.

Stap 7) Allereerst moet u Datastax-agent op elk knooppunt installeren.

Om de DataStax-agent te installeren, gaat u naar de datastax-agent-directory in de dse-directory en voert u de onderstaande opdracht uit.

Download en installeer DataStax OpsCenter

Na het uitvoeren van deze opdracht wordt datastax-agent op het knooppunt geïnstalleerd. Voer dezelfde procedure uit voor alle knooppunten in de cluster.

Stap 8) Voer de onderstaande opdracht uit om OpsCenter uit te voeren

Download en installeer DataStax OpsCenter

Nadat u de bovenstaande opdracht hebt uitgevoerd, wordt OpsCenter met succes uitgevoerd.

Stap 9) Om de gebruikersinterface van OpsCenter te bekijken, gaat u naar de webbrowser en typt u URL http://localhost:8888.

De following pagina wordt weergegeven

Download en installeer DataStax OpsCenter

Hier is de monitoringtool waarmee u alle knooppunten kunt monitoren. U kunt informatie vinden over hoeveel ruimte op de schijf is gevuld en hoeveel ruimte er nog over is.

Samengevat

 • DevCenter is de front-end querytool waarmee u uw query kunt schrijven en uitvoeren. DevCenter wordt geleverd door DataStax.
 • OpsCenter is de visuele beheer- en monitoringtool voor Apache Cassandra en DataStax-onderneming. Dit is een zeer nuttig hulpmiddel voor architects, databasebeheerders en databaseoperators.
 • OpsCenter is de tool waarmee u alle Cassandra knooppunten door op één enkele machine te zitten en te kijken.
 • In deze tutorial wordt de installatieprocedure van OpsCenter uitgelegd, ook hoe datastax agent, OpsCenter wordt geïnstalleerd, en de opdrachten die worden gebruikt om DataStax agents en OpsCenter te installeren en uit te voeren.