SAP CRM-bedrijfstransactieproces

Wat is een zakelijke transactie?

 • Bedrijfsprocessen in SAP CRM:

SAP CRM-bedrijfstransactie

 • Voor verschillende processen van een bedrijf bieden zakelijke transacties de bedrijfsstructuur en de functies die kunnen worden gebruikt. Een zakelijke transactie in SAP CRM vertegenwoordigt dus de zakelijke interactie van uw organisatie met verschillende zakelijke partners
 • Het maakt het mogelijk om dezelfde interface en verwerkingsconcepten te gebruiken in alle bedrijfsprocessen
 • Het is mogelijk om verschillende onderdelen van de zakelijke transacties herhaaldelijk te gebruiken
 • Binnen één transactie kunnen items vanuit verschillende bedrijfscontexten worden ingevoerd
 • Ongeacht het type zakelijke transactie is het uiterlijk van verschillende zakelijke transacties in SAP CRM altijd hetzelfde

Structuur van transacties

 • Eventuele bedrijfsspecifieke bedrijfsprocessen kunnen flexibel worden aangestuurd en beheerd met de Business Transactions in SAP CRM.
 • SPRO-pad -> Klantrelatiebeheer -> Transacties -> Basisinstellingen

Structuur van transacties

SPRO-pad voor configuratie van zakelijke transacties

 • Een zakelijke transactie in SAP CRM bestaat uit een toonaangevende categorie zakelijke transacties.
 • De structuur van de zakelijke CRM-transactie hangt af van de belangrijkste categorie zakelijke transacties.
 • Zakelijke CRM-transacties bestaan ​​uit het headerniveau en het itemniveau (Fig. 2 en Fig. 3).

Structuur van transacties

Weergave van koptekst (algemeen) en artikelgegevens in een zakelijke transactie

Structuur van transacties

Weergave van koptekst (algemeen) en artikelgegevens in een zakelijke transactie

Transactietypen Artikelcategorieën en categoriebeschrijving

 • Transactietypestructuur:

Transactietypen Artikelcategorieën

 • Een transactietype definieert:
 • attributen
 • kenmerken
 • controlerende attributen
 • In SAP CRM wordt de verwerking van zakelijke transacties bestuurd door een transactietype
 • De leidende categorie voor zakelijke transacties in een transactietype bepaalt:
 • specifieke instellingen die op een lager niveau kunnen worden toegepast
 • andere categorieën zakelijke transacties waaraan deze kan worden toegewezen
 • gedetailleerde controle van de transactie
 • De eigenschappen en kenmerken van een bedrijfstransactie-item worden gespecificeerd per itemcategorie.
 • Artikelcategorie bepaalt hoe het artikel wordt verwerkt.

Transactietypen Artikelcategorieën

 • Eerst moet een itemcategorie worden toegewezen aan een itemobjecttype dat de zakelijke context definieert waarin een itemcategorie wordt gebruikt.

Transactietypen Artikelcategorieën

 • Net als bij transactietypen kan een artikelcategorie worden toegewezen aan een of meer zakelijke transactiecategorieën.
 • Specifieke instellingen die worden toegepast op itemcategorieën op een lager niveau zijn afhankelijk van de leidende itemcategorie (objecttype).
 • In SAP-CRMVoor het verwerken van zakelijke transacties moeten standaard artikelcategorieën worden gedefinieerd per zakelijke transactiecategorie en artikelcategoriegroep.
 • Het is ook mogelijk om alternatieve artikelcategorieën te definiëren die handmatig kunnen worden ingevoerd als systeemstandaard.

Transactietypen Artikelcategorieën

 • De bepaling van de itemcategorie is afhankelijk van:
 • Transactie Type
 • Artikelcategoriegroep
 • Gebruik van itemcategorie
 • Categorie hoofdartikel
 • Artikelcategoriegroep is een veld in de product meester .
 • Item Categorie Gebruik komt voort uit de programmeerlogica.

Transactie kopiëren of transactie opvolgen

 • Een vervolgtransactie vertegenwoordigt de volgende zakelijke transactie in het huidige bedrijfsproces
 • Vanuit een vrijgegeven Verkoopcontract kunnen bijvoorbeeld Verkooporders worden aangemaakt.
 • In dit geval wordt de Verkooporder dus gezien als een vervolgdocument voor het Verkoopcontract
 • Ook kan een zakelijke transactie worden gekopieerd om een ​​andere transactie van hetzelfde zakelijke transactietype te creëren
 • Een verkooporder kan bijvoorbeeld worden gekopieerd om een ​​andere verkooporder aan te maken
 • Van een bestaande zakelijke transactie is het mogelijk een kopie te maken of een vervolgtransactie aan te maken.
 • In het geval dat een zakelijke transactie wordt gekopieerd:
 • transactietype is hetzelfde
 • kop- en artikelgegevens worden gekopieerd
 • transactiegeschiedenis wordt niet bijgewerkt
 • er wordt geen relatie met de brontransactie onderhouden
 • In het geval dat er een vervolgtransactie wordt aangemaakt op basis van een zakelijke transactie:
 • Het is mogelijk om het transactietype voor de vervolgtransactie te configureren
 • headergegevens worden gekopieerd
 • u kunt artikelen selecteren
 • transactiegeschiedenis wordt bijgewerkt
 • want deze kopieercontrole-instelling moet behouden blijven
 • deze stroom is te zien in het toewijzingsblok Transactiegeschiedenis
Transactie kopiëren of transactie opvolgen
Toewijzingsblok Transactiegeschiedenis van een zakelijke transactie
 • Following zijn de vereiste instellingen in de kopieerbeheerinstellingen:
 • Kopieercontrole voor transactietypen
 • Kopieerbeheer voor artikelcategorieën
 • Instellingen voor het doeltransactietype blijven behouden
 • Bepaling van de artikelcategorie tijdens het kopiëren (optioneel)
 • Implementatie van CRM_COPY_BADI (optioneel)
 • In de SAP CRM BAdI-definitie is CRM_COPY_BADI voorzien voor implementatie om uw eigen routines voor gegevensoverdracht te schrijven.
 • U kunt via de transactiegeschiedenisgegevens toegang krijgen tot de onderlinge koppeling tussen zakelijke transacties op kop- en artikelniveau.
 • SAP CRM biedt ook de optie Vervolgverwijzing, waarbij u een activiteit terwijl deze wordt aangemaakt kunt koppelen aan een bestaande activiteit.
 • Hierdoor wordt de nieuwe transactie een vervolg op de bestaande (figuur 4).

Basisfuncties bij zakelijke transacties

 • Basisfuncties bij zakelijke transacties:
 • Tekstbepaling
 • Datumbeheer
 • Statusbeheer
 • Onvolledigheidscontrole
 • Partnerverwerking
 • Actieverwerking
 • Prijzen
 • Voor elke zakelijke transactie in SAP CRM is het mogelijk om verschillende notities bij te houden.

Basisfuncties bij zakelijke transacties

 • Afhankelijk van de eis is het mogelijk om in de tekstbepalingsprocedure een aantal tekstsoorten te combineren.

Basisfuncties bij zakelijke transacties

Basisfuncties bij zakelijke transacties

Basisfuncties bij zakelijke transacties

 • Bij de zakelijke transacties worden tekstbepalingsprocedures gebruikt voor verschillende relevante teksten in de transactie.
 • CRM-webgebruikersinterface biedt toewijzingsblokken aan
 • Maak een nieuwe tekst met een bepaald teksttype.
 • Geef de tekst in de zakelijke transactie weer
 • Wijzig de specifieke tekst
 • Met datumbeheer is het mogelijk om de datums te verwerken die relevant zijn voor de zakelijke transactie.
 • Het bestaat uit:
 • typische datum
 • Datumregel
 • Duur
 • Datum profiel

Basisfuncties bij zakelijke transacties

 • Dit datumbeheersysteem ondersteunt ook de conversie van opgeslagen datums naar gebruikerstijdzones en het rekening houden met de fabriekskalender bij zakelijke transacties.

Basisfuncties bij zakelijke transacties

 • Datums in een zakelijke transactie kunnen handmatig worden ingevoerd of door het systeem worden berekend met behulp van de datumregels.

Basisfuncties bij zakelijke transacties

 • Statusbeheer Maakt het mogelijk om gebruikersstatussen bij te houden in een statusprofiel voor zakelijke transacties.
 • Het bestaat uit een statusprofiel dat is toegewezen aan een zakelijke transactie.
 • Als het statusprofiel niet is toegewezen aan zakelijke transactietypes/itemcategorieën, worden systeemstatussen weergegeven in de applicatie.

Basisfuncties bij zakelijke transacties

 • Following kan worden gedefinieerd in een statusprofiel:
 • Activeringsvolgorde van gebruikersstatussen
 • Een initiële status/startstatus
 • Stel de transactiestatus in die verband houdt met de gebruikersstatus

Activiteitenbeheer

 • Activiteitenbeheer is een voorbeeld van de zakelijke transacties in SAP CRM.
 • Een activiteit vertegenwoordigt een activiteit die wordt uitgevoerd door een medewerker in de organisatie
 • Het behandelt ook het scenario waarin er sprake is van interactie tussen de werknemer en een bepaalde zakenpartner die betrokken is bij de zakelijke transactie
 • Activiteiten kunnen als vervolgdocumenten worden gekoppeld aan verschillende zakelijke transacties, zoals verkooporders, serviceorders, enz., aangeboden als onderdeel van verschillende CRM-modules zoals verkoop, marketing en services
 • Technisch gezien -
 • Informatie over de interactie met de zakenpartner op een bepaalde datum is opgenomen in a Zakelijke activiteit
 • Informatie over werkzaamheden die een of meer medewerkers op een bepaalde datum moeten voltooien, is opgenomen in a Taak
 • SAP CRM biedt verschillende soorten activiteiten om verschillende communicatiekanalen te dekken met de zakelijke partners die betrokken zijn bij de zakelijke transacties
 • Soorten activiteiten:

Activiteitenbeheer

 • Net als bij de andere typen zakelijke transacties bevatten activiteiten gegevens die verband houden met de verwerking van het betrokken bedrijfsproces, bijvoorbeeld de interactie met een zakenpartner die betrokken is bij de zakelijke transactie.
 • Structuur van activiteiten:

Activiteitenbeheer