50 vragen en antwoorden over Android-interviews (2024)

Hier zijn Android-interviewvragen en antwoorden voor zowel nieuwere als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

 

Interviewvragen en antwoorden voor Android-ontwikkelaars voor eerstejaarsstudenten

1) Wat is Android?

Het is een open source besturingssysteem dat voornamelijk wordt gebruikt op mobiele apparaten, zoals mobiele telefoons en tablets. Het is een Linux-kernelgebaseerd systeem dat is uitgerust met rijke componenten waarmee ontwikkelaars apps kunnen maken en uitvoeren die zowel basis- als geavanceerde functies kunnen uitvoeren.

👉 Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over Android-interviews


2) Wat is het Google Android SDK?

Het Google Android SDK is een toolset die ontwikkelaars nodig hebben om apps op Android-apparaten te schrijven. Het bevat een grafische interface die een Android-gestuurde handheld-omgeving emuleertwing om hun codes te testen en te debuggen.

Android-sollicitatievragen


3) Wat is Android Archistructuur?

Android Architectuur bestaat uit 4 belangrijke componenten:

 • Linux Kernel
 • bibliotheken
 • Android-framework
 • Android-applicaties

4) Beschrijf het Android-framework.

Het Android Framework is een belangrijk aspect van Android Archistructuur. Hier vindt u alle klassen en methoden die ontwikkelaars nodig hebben om applicaties in de Android-omgeving te schrijven.


5) Wat is AAPT?

AAPT is een afkorting voor Android Asset Packaging Tool. Deze tool biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om met zip-compatibele programma's om te gaan archives, waaronder het maken, extraheren en viewing De inhoud.


6) Wat is het belang van een emulator binnen de Android-omgeving?

Met de emulator kunnen ontwikkelaars 'spelen' rond een interface die fungeert alsof het een echt mobiel apparaat is. Ze kunnen codes schrijven en testen, en zelfs debuggen. Emulators zijn een veilige plek voor het testen van codes, vooral als deze zich in de vroege ontwerpfase bevinden.


7) Wat is het nut van een ActivityCreator?

Een ActivityCreator is de eerste stap op weg naar het maken van een nieuw Android-project. Het bestaat uit een shellscript dat zal worden gebruikt om een ​​nieuwe bestandssysteemstructuur te creëren die nodig is voor het schrijven van codes binnen de Android IDE.


8) Beschrijf activiteiten.

Activiteiten zijn wat u het venster naar een gebruikersinterface noemt. Net zoals jij creëert windows om output weer te geven of om input te vragen in de vorm van dialoog boxZo spelen activiteiten dezelfde rol, ook al heeft deze niet altijd de vorm van een gebruikersinterface.


9) Wat zijn bedoelingen?

Intents geeft meldingsberichten weer aan de gebruiker vanaf het Android-apparaat. Het kan worden gebruikt om de gebruiker te waarschuwen voor een bepaalde status die zich heeft voorgedaan. Gebruikers kunnen ertoe worden aangezet om op intenties te reageren.


10) Maak onderscheid tussen activiteiten en diensten.

Activiteiten kunnen op elk gewenst moment worden gesloten of beëindigd. Aan de andere kant zijn diensten ontworpen om achter de schermen te draaien en onafhankelijk te kunnen handelen. De meeste diensten draaien continu, ongeacht of er bepaalde of geen activiteiten worden uitgevoerd.


Android-interviewvragen en antwoorden voor ervaren kandidaten

11) Welke items zijn belangrijk in elk Android-project?

Dit zijn de essentiële items die aanwezig zijn telkens wanneer een Android-project wordt gemaakt:

 • AndroidManifest.xml
 • build.xml
 • bak /
 • src /
 • res /
 • activa/

12) Wat is het belang van op XML gebaseerde lay-outs?

Het gebruik van op XML gebaseerde lay-outs biedt een consistente en enigszins standaard manier om het GUI-definitieformaat in te stellen. In de gebruikelijke praktijk is lay-out details worden geplaatst in XML-bestanden terwijl andere items in bronbestanden worden geplaatst.


13) Wat zijn containers?

Containers houden, zoals de naam zelf aangeeft, objecten en widgets bij elkaar, afhankelijk van welke specifieke items nodig zijn en in welke specifieke opstelling dat gewenst is. Containers kunnen bijvoorbeeld labels, velden, knoppen of zelfs onderliggende containers bevatten.


14) Wat is oriëntatie?

Oriëntatie, die kan worden ingesteld met setOrientation(), bepaalt of de LinearLayout wordt weergegeven als een rij of als een kolom. Waarden worden ingesteld als HORIZONTAAL of VERTICAAL.


15) Wat is het belang van Android op de mobiele markt?

Ontwikkelaars kunnen apps schrijven en registreren die specifiek onder de Android-omgeving zullen draaien. Dit betekent dat elk mobiel apparaat dat geschikt is voor Android deze apps kan ondersteunen en uitvoeren. Met de grwing populariteit van mobiele Android-apparaten kunnen ontwikkelaars profiteren van deze trend door hun apps te maken en te uploaden naar de Android Market voor distributie aan iedereen die deze wil downloaden.


16) Wat zijn volgens jou enkele nadelen van Android?

Gezien het feit dat Android een open-sourceplatform is en het feit dat er verschillende Android-besturingssystemen op verschillende mobiele apparaten zijn uitgebracht, bestaat er geen duidelijk beleid over hoe applicaties zich kunnen aanpassen aan verschillende besturingssystemen en upgrades. Eén app die op deze specifieke versie draait Android OS kan wel of niet op een andere versie draaien. Een ander nadeel is dat, aangezien mobiele apparaten zoals telefoons en tabbladen in verschillende maten en vormen verkrijgbaar zijn, het voor ontwikkelaars een uitdaging is om apps te maken die zich correct kunnen aanpassen aan de juiste schermgrootte en andere variërende functies en specificaties.


17) Wat is adb?

Adb is een afkorting voor Android Debug Bridge. Het geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om shell-opdrachten op afstand uit te voeren. De basisfunctie ervan is het toestaan ​​en controleren van communicatie naar en van de emulatorpoort.


18) Wat zijn de vier essentiële toestanden van een activiteit?

 • Actief – als de activiteit op de voorgrond staat
 • Gepauzeerd – als de activiteit zich op de achtergrond bevindt en nog steeds zichtbaar is
 • Gestopt – als de activiteit niet zichtbaar is en daarom verborgen of verborgen is door een andere activiteit
 • Vernietigd – wanneer het activiteitsproces wordt beĂ«indigd of voltooid

19) Wat is ANR?

ANR is de afkorting van Application Not Responding. Dit is eigenlijk een dialoogvenster dat aan de gebruiker verschijnt wanneer een applicatie gedurende een langere periode niet reageert.


20) Welke elementen kunnen slechts Ă©Ă©n keer voorkomen en moeten aanwezig zijn?

Van de verschillende elementen moeten de “en”-elementen aanwezig zijn en deze kunnen slechts één keer voorkomen. De rest is optioneel en kan zo vaak als nodig voorkomen.


21) Hoe worden ontsnappingstekens als attribuut gebruikt?

Escape-tekens worden voorafgegaan door double backslashes. Een nieuweregelteken wordt bijvoorbeeld gemaakt met '\\n'


22) Wat is het belang van instellingsrechten bij de ontwikkeling van apps?

Met machtigingen kunnen bepaalde beperkingen worden opgelegd, voornamelijk om gegevens en code te beschermen. Zonder deze kunnen codes in gevaar komen, wat kan leiden tot defecten in de functionaliteit.


23) Wat is de functie van een intentiefilter?

Omdat elke component moet aangeven op welke intenties hij kan reageren, worden intentiefilters gebruikt om de intenties eruit te filteren die deze componenten bereid zijn te ontvangen. Afhankelijk van de diensten en activiteiten die er gebruik van gaan maken zijn Ă©Ă©n of meerdere intentiefilters mogelijk.


24) Noem de drie belangrijkste lussen bij het monitoren van een activiteit

 • Gehele levensduur – activiteit vindt plaats tussen onCreate en onDestroy
 • Zichtbare levensduur – activiteit vindt plaats tussen onStart en onStop
 • Levensduur op de voorgrond – activiteit vindt plaats tussen onResume en onPause

25) Wanneer wordt de methode onStop() aangeroepen?

Een aanroep van de onStop-methode vindt plaats wanneer een activiteit niet langer zichtbaar is voor de gebruiker, omdat een andere activiteit het heeft overgenomen of omdat deze vóór die activiteit ligt.


Android-interviewvragen en antwoorden voor 5 tot 10 jaar ervaring

26) Bestaat er een geval waarin andere kwalificaties in meerdere bronnen voorrang hebben op de landinstelling?

Ja, er zijn daadwerkelijk gevallen waarin sommige kwalificaties voorrang kunnen hebben op de landinstelling. Er zijn twee bekende uitzonderingen: de kwalificaties MCC (mobiele landcode) en MNC (mobiele netwerkcode).


27) Wat zijn de verschillende toestanden waarop een proces is gebaseerd?

Er zijn 4 mogelijke toestanden:

 • activiteit op de voorgrond
 • zichtbare activiteit
 • achtergrond activiteit
 • leeg proces

28) Hoe kan de ANR worden voorkomen?

Eén techniek die voorkomt dat het Android-systeem een ​​code afsluit die al langere tijd reageert, is het maken van een onderliggende thread. Binnen de onderliggende thread kunnen de meeste feitelijke werkingen van de codes worden geplaatst, zodat de hoofdthread met minimale perioden van niet-reagerende tijden wordt uitgevoerd.


29) Welke rol speelt Dalvik in de Android-ontwikkeling?

Dalvik fungeert als een virtuele machine, en het is waar elke Android-applicatie draait. Via Dalvik kan een apparaat meerdere virtuele machines efficiënt uitvoeren dankzij beter geheugenbeheer.


30) Wat is AndroidManifest.xml?

Dit bestand is essentieel in elke toepassing. Het wordt gedeclareerd in de hoofdmap en bevat informatie over de applicatie die het Android-systeem moet kennen voordat de codes kunnen worden uitgevoerd.


31) Wat is de juiste manier om een ​​Android-apparaat in te stellen voor app-ontwikkeling?

De following zijn stappen die moeten worden gevolgd voorafgaand aan de daadwerkelijke ontwikkeling van applicaties op een Android-apparaat:

-Verklaar uw applicatie als 'foutopsporing' in uw Android-manifest.
- Schakel "USB-foutopsporing" in op uw apparaat.
-Stel uw systeem in om uw apparaat te detecteren.


32) Noem de stappen voor het creëren van een begrensde service via AIDL.

1. maak het .aidl-bestand, dat de programmeerinterface definieert
2. de interface implementeren, waarbij de innerlijke abstracte Stub-klasse wordt uitgebreid en de methoden ervan worden geĂŻmplanteerd.
3. de interface blootleggen, waarbij de service aan de clients wordt geĂŻmplementeerd.


33) Wat is het belang van standaardbronnen?

Wanneer standaardbronnen, die standaardtekenreeksen en bestanden bevatten, niet aanwezig zijn, zal er een fout optreden en zal de app niet worden uitgevoerd. Bronnen worden in speciaal benoemde submappen onder de map project res/ geplaatst.


34) Welke heeft voorrang als er met meerdere hulpbronnen wordt gewerkt?

Ervan uitgaande dat al deze meerdere bronnen in staat zijn om overeen te komen met de configuratie van een apparaat, heeft de kwalificatie 'landinstelling' bijna altijd de hoogste prioriteit boven de andere.


35) Wanneer treedt ANR op?

Het ANR-dialoogvenster wordt aan de gebruiker weergegeven op basis van twee mogelijke omstandigheden. De ene is wanneer er binnen 5 seconden geen reactie is op een invoergebeurtenis, en de andere is wanneer een omroepontvanger niet binnen 10 seconden klaar is met uitvoeren.


36) Wat is AIDL?

AIDL, of Android Interface Definition Language, regelt de interfacevereisten tussen een client en een dienst, zodat beide op hetzelfde niveau kunnen communiceren via interprocescommunicatie of IPC. Dit proces omvat het opsplitsen van objecten in primitieven die Android kan begrijpen. Dit onderdeel is simpelweg nodig omdat een proces geen toegang heeft tot het geheugen van het andere proces.


37) Welke gegevenstypen worden door AIDL ondersteund?

AIDL heeft ondersteuning voor de following gegevenstypen:

-draad
-charSequentie
-Lijst
-Kaart
-allemaal inheems Java-gegevenstypen zoals int, long, char en Boolean


38) Wat is een fragment?

Een fragment is een onderdeel of onderdeel van een activiteit. Het is modulair in die zin dat je het in Ă©Ă©n activiteit kunt verplaatsen of combineren met andere fragmenten. Fragmenten zijn ook herbruikbaar.


39) Wat is een zichtbare activiteit?

Een zichtbare activiteit is een activiteit die zich achter een dialoogvenster op de voorgrond bevindt. Het is daadwerkelijk zichtbaar voor de gebruiker, maar staat niet noodzakelijkerwijs op de voorgrond zelf.


40) Wanneer is de beste tijd om een ​​voorgrondactiviteit te beëindigen?

De voorgrondactiviteit, die de belangrijkste van de andere staten is, wordt alleen als laatste redmiddel beëindigd of beëindigd, vooral als deze al te veel geheugen in beslag neemt. Wanneer een geheugenoproepstatus is bereikt door een voorgrondactiviteit, wordt deze beëindigd zodat de gebruikersinterface zijn reactievermogen op de gebruiker kan behouden.


41) Is het mogelijk een fragment te gebruiken of toe te voegen zonder gebruik te maken van een gebruikersinterface?

Ja, dat is mogelijk, bijvoorbeeld wanneer u achtergrondgedrag voor een bepaalde activiteit wilt creëren. U kunt dit doen door de methode add(Fragment,string) te gebruiken om een ​​fragment uit de activiteit toe te voegen.


42) Hoe verwijder je pictogrammen en widgets van het hoofdscherm van het Android-apparaat?

Om een ​​pictogram of snelkoppeling te verwijderen, houdt u dat pictogram ingedrukt. Vervolgens sleep je het naar beneden naar het onderste deel van het scherm waar een verwijderknop verschijnt.


43) Wat zijn de kerncomponenten van de Android-applicatie archistructuur?

Er zijn 5 belangrijke componenten onder de Android-applicatie archistructuur:

- Diensten
– opzet
– externalisering van hulpbronnen
– meldingen
– aanbieders van inhoud


44) Waaruit bestaat een typisch Android-applicatieproject?

Een project onder Android-ontwikkeling wordt na compilatie een .apk-bestand. Dit apk-bestandsformaat bestaat feitelijk uit het AndroidManifest.xml-bestand, applicatiecode, bronbestanden en andere gerelateerde bestanden.


45) Wat is een kleverige intentie?

Een Sticky Intent is een uitzending van de sendStickyBroadcast()-methode, zodat de intentie zelfs na de uitzending blijft rondzweven.wing anderen om er gegevens uit te verzamelen.


46) Ondersteunen alle mobiele telefoons het nieuwste Android-besturingssysteem?

Bij sommige Android-telefoons kunt u upgraden naar de hogere versie van het Android-besturingssysteem. Niet alle upgrades zorgen er echter voor dat u de nieuwste versie krijgt. Het hangt grotendeels af van de mogelijkheden en specificaties van de telefoon, of deze de nieuwere functies kan ondersteunen die beschikbaar zijn onder de nieuwste Android-versie.


47) Wat is een draagbare wifi-hotspot?

Met Portable Wi-Fi Hotspot kunt u uw mobiele internetverbinding delen met een ander draadloos apparaat. Als u bijvoorbeeld uw Android-telefoon als Wi-Fi-hotspot gebruikt, kunt u uw laptop gebruiken om via dat toegangspunt verbinding te maken met internet.


48) Wat is een actie?

Bij Android-ontwikkeling is een actie datgene wat de afzender van de intentie wil doen of verwacht te krijgen als reactie. De meeste applicatiefunctionaliteit is gebaseerd op de beoogde actie.


49) Wat is het verschil tussen een gewone bitmap en een afbeelding met negen vlakken?

Over het algemeen maakt een afbeelding met negen vlakken het mogelijk het formaat aan te passen, wat kan worden gebruikt als achtergrond of andere vereisten voor de afbeeldingsgrootte voor het doelapparaat. De Nine-patch verwijst naar de manier waarop u het formaat van de afbeelding kunt wijzigen: 4 hoeken die niet geschaald zijn, 4 randen die in 1 as zijn geschaald, en de middelste die in beide assen kan worden geschaald.


50) Welke taal wordt door Android ondersteund voor applicatieontwikkeling?

De belangrijkste ondersteunde taal is Java programmeertaal. Java is de meest populaire taal voor app-ontwikkeling, waardoor het zelfs voor nieuwe Android-ontwikkelaars ideaal is om snel applicaties te leren maken en implementeren in de Android-omgeving.

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)