Alles over interne bestellingen in SAP

Waarom is interne orde vereist?

Interne orders beschrijven individuele taken binnen een controlegebied. Orders ondersteunen actiegerichte planning, monitoring en toewijzing van kosten. U kunt interne bestellingen gebruiken om:

  1. Interne opdrachten bewaken die zijn afgewikkeld naar kostenplaatsen (overheadorders)
  2. Bewaken van interne opdrachten die zijn afgewikkeld naar vaste activa (investeringsorders)
  3. Boekingen van toegerekende kosten compenseren, berekend in CO (toerekeningsorders)
  4. Geef de kostenbeheersende delen van de verkoop- en distributieklant weer die geen invloed hebben op de kernactiviteiten van het bedrijf (orders met inkomsten)

We kunnen overheadorders gebruiken voor een gedetailleerde controle van een bepaald object of een bepaalde activiteit. Alle kosten gerelateerd aan dit object of activiteit worden toegewezen aan de betreffende order. We kunnen orders gebruiken als interne kostenobjecten.

Bijvoorbeeld als het bedrijf deelneemt aan twee beurzen om nieuwe klanten te bereiken.

Zonder bestellingen boeken wij de kosten voor de twee beurzen rechtstreeks door naar de kostenplaats die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van deze evenementen. Omdat externe kosten en interne activiteiten hetzelfde zijn kostenelementen op dezelfde kostenplaats kunnen we niet eenvoudig vaststellen welke gebeurtenis welke kosten heeft veroorzaakt. Dit betekent dat wij geen verdere analyses kunnen maken voor vergelijkingsdoeleinden.

Een ander voordeel is de grote verscheidenheid aan plannings- en budgetteringsfuncties voor bestellingen.

Net als bij Bestellingen krijgt ieder evenement een eigen overheadbestelling, de kosten worden apart geïncasseerd. De verrekeningsfunctie wijst de orderkosten toe aan de kostenplaats verantwoordelijk voor de ondersteuning van de beurzen, waardoor u organisatorisch inzicht krijgt in de kosten. Hierdoor zijn wij in staat de resultaten van de beurzen te analyseren en te vergelijken, ook nadat de afrekening heeft plaatsgevonden.

Hoe u een interne orde creëert

Stap 1) Voer transactiecode KO04 (Order Manager) in het SAP Command Field in

Interne order aanmaken in SAP

Stap 2) In het volgende scherm drukt u op de knop 'Aanmaken' in de werkbalk van de applicatie om een ​​nieuwe interne bestelling aan te maken

Interne order aanmaken in SAP

Stap 3) In het volgende dialoogvenster box, Selecteer het ordertype dat u wilt aanmaken

Interne order aanmaken in SAP

Stap 4) Voer in het volgende scherm het volgende inwing gegevens

  1. Voer de bedrijfscode in
  2. Ga naar het Business-gebied
  3. Voer de objectklasse van de bestelling in
  4. Ga naar het winstcentrum
  5. Voer de kostenplaats in die verantwoordelijk is voor de interne bestelling

Interne order aanmaken in SAP

Stap 5) Druk op de knop 'Opslaan' in de standaardwerkbalk van SAP om de interne bestelling aan te maken

Interne order aanmaken in SAP

Stap 6) Controleer de statusbalk voor het nieuw aangemaakte interne ordernummer

Interne order aanmaken in SAP