SAP CRM-actieprofiel: volledige zelfstudie

Introductie

 • Binnen SAP CRM verwijzen acties naar de basiscomponenten van het Post Processing Framework (PPF).
 • Acties kunnen automatisch output, vervolgactiviteiten of workflows triggeren
 • Actieverwerking kan worden gebruikt door verschillende toepassingen, zoals transactieverwerking (CRMD_ORDER), billing (BILLING), casebeheer (CRM_CASE), enz. in SAP CRM
 • Acties vervangen de Outputbepaling van het SAP ERP-systeem
 • Acties kunnen worden bepaald voor de gehele transactie (Transactietype) op headerniveau en ook voor een afzonderlijk item (Itemcategorie)

SAP CRM-actieprofiel

Deze afbeelding geeft een routekaart voor actieconfiguratie in SAP-CRM

SAP CRM-actieprofiel

 • Met acties kunnen vooraf gedefinieerde processen worden geïmplementeerd in de SAP CRM-transactieverwerking.

SAP CRM-actieprofiel
SPRO-pad om de actie, het actieprofiel en de voorwaarden te definiëren

SAP CRM-actieprofiel
Actieprofieldefinitie in SPRO

 • Voor een bepaalde 'Actie' kan 'Planningsvoorwaarde' worden gedefinieerd.
 • Deze planningsvoorwaarde wordt gecontroleerd voordat deze actie beschikbaar wordt gemaakt voor uitvoering.
 • Tijdens de uitvoering worden deze processen gepland op basis van door de gebruiker gedefinieerde voorwaarden die een specifieke situatie in de transactieverwerking definiëren.
 • Een actie is een geplande activiteit, of een taak- en planningsvoorwaarde is de situatie waarin deze actie moet worden uitgevoerd.
 • Voor een geplande actie zijn verschillende verwerkingstypes mogelijk:
 • Het verwerkingstype definieert hoe een actie wordt uitgevoerd.
 • Vanuit dit verwerkingstype kunnen SAP WorkFlow, BAdI Method Call, SmartForm of Alert worden geactiveerd.
 • Het is mogelijk om de verwerkingstijd op te geven binnen een actiedefinitie (t-code SPPFC of SPPFCADM), die specificeert waar in de transactieverwerkingsuitvoering deze actie moet worden uitgevoerd.
 • Actie kan afhankelijk zijn van de partnerfunctie.
 • Partnerfunctie kan worden toegewezen in de Actiedefinitie.
 • Acties zijn gekoppeld aan SAP CRM-transacties met Action Profile.
 • Een actieprofiel kan meerdere actiedefinities bevatten.
 • Op basis van de configuratie en implementatie van de actiedefinities en de respectieve voorwaarden (planningsvoorwaarde en startvoorwaarde) worden deze acties uitgevoerd voor de overeenkomstige SAP CRM-transactie.
 • Voor een transactie die acties ondersteunt, kan het actielogboek worden geanalyseerd in de GUI met behulp van transactie CRMD_ORDER, of daarbinnen Web UI als er toegang wordt verleend tot het overeenkomstige toewijzingsblok.

SAP CRM-actieprofiel
Actiedetails voor een transactie in CRMD_ORDER

SAP CRM-actieprofiel
Actiedetails voor een transactie in CRMD_ORDER

 • Met follo kunt u een lijst met geplande en uitgevoerde acties voor de transactie weergevenwing informatie voor individuele actie zoals in Fig. 3 en 4:
 • Status (actie gepland, actie verwerkt)
 • Beschrijving (doel van de actie)
 • Verwerkingstype
 • Maker, aanmaakdatum
 • Voorbeeld: Een maand voordat een contract afloopt, ontvangt de verantwoordelijke verkoopmedewerker een activiteit met de categorie 'e-mail' in zijn binnenbox om hem eraan te herinneren de klant te schrijven en uit te zoeken of hij zijn contract wil verlengen.

Algemene voorwaarden

 • Er worden twee voorwaarden gecontroleerd voordat een actie wordt uitgevoerd:
 • Planningsvoorwaarde: Een actie wordt alleen gepland voor uitvoering als aan de planningsvoorwaarde is voldaan die voor deze actie is gedefinieerd. Ook de planningsconditie kan worden geëvalueerd binnen de implementatie van SAP-standaard BAdI EVAL_SCHEDCOND_PPF.
 • Startvoorwaarde: Voor de geplande acties wordt de startvoorwaarde gecontroleerd voordat deze wordt uitgevoerd. De geplande actie wordt dus uitgevoerd zodra aan de startvoorwaarde is voldaan.
 • Deze voorwaarden voor een actie worden gedefinieerd tijdens het configureren ervan in t-code SPPFCADM.
 • Voorwaarden kunnen tijdsafhankelijk zijn met behulp van datums en datumregels.
 • Voorwaarden kunnen worden geïmplementeerd met expressies op de containerattributen van een bedrijfsobject of een klasse en constanten.
 • Voorwaarden kunnen worden gecontroleerd op de juiste syntaxis en getest.
 • Er zijn twee manieren om voorwaarden te definiëren:
 • Muisgerichte pc-modus
 • Directe tekstinvoermodus (traditioneel)

Parametervoorwaarde maken:

SAP CRM-voorwaarden

Parametervoorwaarde instellen:

SAP CRM-voorwaarden

Parameterconditiewaarden wijzigen:

SAP CRM-voorwaarden

Persoonlijke instellingen voor Conditie-editor:

SAP CRM-voorwaarden

Verwerkingstijd

Verwerkingstijden definiëren wanneer een actie waarvoor aan de startvoorwaarde is voldaan, zal worden uitgevoerd in de transactieverwerking. Zodra dus aan de startvoorwaarde voor een geplande actie is voldaan, kan deze worden uitgevoerd volgens de aangehouden Verwerkingstijd. Volgwing zijn de mogelijke opties voor Verwerkingstijd:

 • Verwerking via selectierapport:
 • In dat geval wordt actie uitgevoerd na uitvoering van het selectierapport. Dit verwerkingstype is met name handig voor acties die worden gebruikt voor het bewaken van deadlines, zoals het bewaken van de SLA.
 • Onmiddellijke verwerking:
 • De actie wordt gestart zodra aan de startvoorwaarde is voldaan.
 • Verwerking bij het opslaan van document:
 • De actie wordt gestart wanneer de transactie wordt opgeslagen. Dus zelfs als aan de startvoorwaarde voor actie is voldaan, wordt de uitvoering van de actie alleen geactiveerd tijdens het opslaan van de transactie.

Verwerkingstijd instellen in actiedefinitie:

Verwerkingstijd

Verwerkingstypen

In de Actiedefinitie wordt het verwerkingstype gespecificeerd. Met Verwerkingstypen wordt aangegeven hoe de actie wordt verwerkt op het Verwerkingstijdstip. Er zijn verschillende verwerkingstypes beschikbaar:

 • Slimme formulieren
 • WorkFlow
 • Methoden

Methoden zijn BAdI-implementaties van de SAP-standaard BAdI EXEC_METHODCALL_PPF. Er zijn veel standaardimplementaties beschikbaar door SAP die gebruikt worden in de standaardtransacties, bijvoorbeeld:

 • COPY_DOCUMENT (om een ​​vervolgdocument te maken)
 • COMPLEET-DOCUMENT (stel status voltooid in document in)
 • CREDIT_MEMO (creditnota-item maken)
 • 1O_EVENT_CREATE (maak een workflowgebeurtenis)

Verwerkingstypen

Transactie SPPFCADM

Deze transactie is bedoeld voor het aanpassen van PPF:

Transactie SPPFCADM

Het kan worden gebruikt om het actieprofiel en de actiedefinities te definiëren. Het is ook mogelijk om de acties te configureren die zijn gedefinieerd in het actieprofiel. Acties die binnen een actieprofiel zijn gedefinieerd, kunnen worden geconfigureerd, zodat de voorwaarden kunnen worden gehandhaafd met behulp van de door SAP geleverde wizards en schermen.

Andere nuttige transactiecodes:

 • CRMC_ACTION_CONF – Actieconfiguratie
 • CRMC_ACTION_DEF – Actiedefinitie
 • CRMC_ACTION_WIZARD – Actie voor definitie via wizard

Actiemonitor

Het programma RSPPFPROCES, verantwoordelijk voor actiemonitor komt voort uit het Post Processing Framework (PPF) en kan worden gebruikt om de verwerking van de acties te controleren. Zo kan actiemonitor worden gebruikt om de verwerking van acties voor verschillende transacties te monitoren en te activeren.

Transactiecode voor Action Monitor is CRMC_ACTION_JOB.

Met actiemonitor is het mogelijk om de acties waarvoor de verwerkingstijd is ingesteld op Verwerken met selectierapport op te sommen en de verwerking van deze acties te initiëren. Het is dus vooral nuttig voor acties die worden gebruikt voor het bewaken van deadlines, zoals SLA.

Het kan ook worden gebruikt om acties te verwerken met de verwerkingstijd bij opslaan. Indien na een bepaalde tijd aan tijdsafhankelijke voorwaarden wordt voldaan zonder dat er wijzigingen in de transacties plaatsvinden, kan het programma worden uitgevoerd, zodat ook in deze gevallen acties worden gestart. Zo kan dit rapport voor testdoeleinden of voor herhalende acties ook gebruikt worden om acties met de verwerkingstijd 'Direct' of 'Wanneer document wordt opgeslagen' te selecteren en af ​​te handelen.

Actiemonitor

Actie Monitor uitvoering

Actieprofielen

Acties worden geconfigureerd voor CRM-transacties met behulp van het actieprofiel. Acties worden aangemaakt in actieprofielen die kunnen worden toegewezen aan verschillende CRM-transacties. Binnen een actieprofiel kunnen meerdere acties worden gedefinieerd met sorteervolgorde en status (Actief of Inactief). Actieve acties kunnen worden gepland en geplande acties worden vervolgens uitgevoerdwing de sorteervolgorde zoals gehandhaafd bij het aanpassen. Voor individuele actie in het Actieprofiel kunnen Actiedefinitie en Actieconfiguratie worden bijgehouden.

Tijdens de transactieverwerking worden alle toegestane acties geïdentificeerd met behulp van het Actieprofiel. Hiervoor worden acties die niet als inactief zijn gemarkeerd in het actieprofiel in aanmerking genomen voor uitvoering. Sorteervolgorde wordt bijgehouden in Actieprofiel voor individuele actie die wordt gebruikt om de volgorde van uitvoering van de acties te identificeren. Verdere verwerking van deze acties vindt plaats op basis van de actiedefinitie en actieconfiguratie van de individuele geïdentificeerde actie.

Het is mogelijk om een ​​actieprofiel direct toe te wijzen aan een transactietype of itemcategorie. Ook conditietechniek, dwz actieprofielbepaling, kan op dezelfde manier worden gedefinieerd als prijsstelling.

Ga in SPRO naar "Actieprofielen en acties definiëren"

 1. Selecteer een actieprofiel
 2. Klik op Beeld

Actieprofielen

Je ziet eigenschappen van een actieprofiel

Actieprofielen

 1. Selecteer Actiedefinitie
 2. Klik op Beeld

Actieprofielen