Agile-model in software-engineering

Wat is een Agile-model?

Het Agile-model is een incrementeel en iteratief proces van softwareontwikkeling. Het definieert vooraf het aantal, de duur en de reikwijdte van elke iteratie. Elke iteratie wordt in het Agile-procesmodel beschouwd als een kort ‘frame’, dat meestal twee tot vier weken duurt.

Agile Model verdeelt taken in tijd boxes om specifieke functionaliteit voor de release te bieden. Elke build is incrementeel qua functionaliteit, waarbij de uiteindelijke build alle attributen bevat. De opdeling van het gehele project in kleine delen helpt het projectrisico en de totale projectoplevertijd te minimaliseren.

Agile model

Wat zijn de belangrijke Agile Modelmanifesten?

Hier is het essentiële manifest van het Agile-model:

 • Individuen en interacties krijgen voorrang boven processen en hulpmiddelen.
 • Adaptief, krachtig, zelforganiserend team.
 • Richt zich op werkende software in plaats van op uitgebreide documentatie.
 • Agile Model in software engineering heeft tot doel volledige klanttevredenheid te leveren door snel waardevolle software te leveren.
 • Verwelkom veranderingen in de eisen, zelfs laat in de ontwikkelingsfase.
 • Dagelijkse samenwerking tussen ondernemers en ontwikkelaars.
 • Prioriteit is samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen.
 • Hiermee kunt u klanten tevreden stellen door vroege en frequente levering.
 • Er wordt sterk de nadruk gelegd op face-to-face communicatie.
 • Het ontwikkelen van werkende software is de belangrijkste indicator voor vooruitgang.
 • Promohet duurzame ontwikkelingstempo.
 • Er wordt voortdurend aandacht besteed aan technische uitmuntendheid en gedegen ontwerp.
 • Het team voert regelmatig een verbeterevaluatie uit.

Fasen van het Agile-model

Dit zijn de verschillende fasen van Agile:

Fasen van het Agile-model

Dit zijn de belangrijke fasen die betrokken zijn bij het Agile Model-proces in de SDLC-levenscyclus:

 • Eisen verzamelen: In deze Agile-modelfase moet u de vereisten definiëren. De zakelijke kansen en de tijd en moeite die voor het project nodig zijn, moeten ook worden besproken. Door deze informatie te analyseren, kunt u de economische en technische haalbaarheid van een systeem bepalen.
 • Ontwerp de vereisten: Following Tijdens het haalbaarheidsonderzoek kunt u samen met belanghebbenden de vereisten definiëren. Met behulp van het UFD-diagram of het high-level UML-diagram kunt u bepalen hoe het nieuwe systeem in uw bestaande softwaresysteem wordt geïntegreerd.
 • Ontwikkelen/iteratie: Het echte werk begint in deze fase nadat het softwareontwikkelingsteam de vereisten heeft gedefinieerd en ontworpen. Product-, ontwerp- en ontwikkelingsteams gaan aan de slag en het product zal verschillende stadia van verbetering ondergaan met behulp van eenvoudige en minimale functionaliteit.
 • Test: Bij deze fase van het Agile-model is het testteam betrokken. Het Quality Assurance-team controleert bijvoorbeeld de prestaties van het systeem en rapporteert tijdens deze fase bugs.
 • implementatie: In deze fase wordt het eerste product vrijgegeven aan de gebruiker.
 • feedback: Na het uitbrengen van het product is feedback de laatste stap van het Agile Model. In deze fase ontvangt het team feedback over het product en werkt het aan het corrigeren van bugs op basis van de ontvangen feedback.

Vergeleken met Waterfall zijn Agile-cycli kort. Er kunnen veel van dergelijke cycli in een project voorkomen. De fasen worden herhaald totdat het product wordt afgeleverd.

Soorten Agile

Hier zijn enkele belangrijke Agile-typen:

scrum: Deze agile methode richt zich vooral op het beheren van taken in teamgebaseerde ontwikkelingsomstandigheden. In de Scrum Agile-modelmoet het team voor elk team strikt een werkplan volgen Sprint. Bovendien hebben de mensen die betrokken zijn bij dit soort projecten vooraf gedefinieerde rollen.

Crystal: Het gebruik van de Crystal-methodologie is een van de meest eenvoudige en flexibele benaderingen voor het ontwikkelen van software, waarbij wordt erkend dat elk project unieke kenmerken heeft. Daarom moeten beleid en praktijk daarop worden afgestemd.

Kristalmethodologieën zijn als volgt gecategoriseerd:

 • DOORZICHTIG: Gebruiker voor kleine en laag kritische inspanningen.
 • ORANJE: Gebruiker voor redelijk grotere en kritische projecten.
 • ORANJE WEB: Meestal elektronisch zakendoen

Dynamische softwareontwikkelingsmethode (DSDM): Deze Rapid Application Development (RAD)-aanpak impliceert actieve betrokkenheid van de gebruiker, en de teams krijgen de bevoegdheid om beslissingen te nemen met als doel frequente productlevering.

Functiegestuurde ontwikkeling (FDD): Deze Agile-methode richt zich op het “ontwerpen en bouwen” van functionaliteiten. Het is verdeeld in verschillende korte werkfasen die voor elk onderdeel afzonderlijk moeten worden voltooid. Het omvat domeinrondleiding, ontwerpinspectie, code-inspectie, enz.

Lean softwareontwikkeling: Deze methodologie is gebaseerd op het principe van ‘Just-In-Time Production’. Het helpt de snelheid van softwareontwikkeling te verhogen en de kosten te verlagen.

Als resultaat van een lean ontwikkelingsmodel wordt verspilling geëlimineerd, wordt het leren versterkt, wordt vroegtijdige levering bereikt en wordt integriteit opgebouwd.

Extreem programmeren (XP): Extreem programmeren is een bruikbaar Agile-model wanneer er voortdurend veranderende eisen of eisen zijn van klanten. Het wordt ook gebruikt als er geen zekerheid bestaat over de functionaliteit van het systeem.

Wanneer gebruik je het Agile-model?

Dit zijn de veelvoorkomende scenario’s waarin de Agile-methode wordt gebruikt:

 • Het wordt gebruikt als er regelmatig wijzigingen moeten worden doorgevoerd.
 • Projecten met weinig regelgeving
 • Projecten met een niet erg strikt bestaand proces
 • Projecten waarbij de producteigenaar goed bereikbaar is
 • Projecten met flexibele tijdlijnen en budget

Voordelen van het Agile-model

Hier zijn enkele veelvoorkomende voordelen/voordelen van het Agile-model:

 • De communicatie met de opdrachtgevers vindt één op één plaats.
 • Biedt een zeer realistische benadering van softwareontwikkeling
 • Agile Model in software engineering stelt u in staat efficiënte ontwerpen te maken en aan de behoeften van het bedrijf te voldoen.
 • Elke week worden bijgewerkte versies van functionerende software uitgebracht.
 • Het levert vroege gedeeltelijk werkende oplossingen.
 • Wijzigingen zijn op elk moment acceptabel.
 • U kunt de totale ontwikkeltijd verkorten door gebruik te maken van dit Agile-model.
 • Het maakt gelijktijdige ontwikkeling en levering mogelijk binnen een algemene geplande context.
 • Het eindproduct is binnen enkele weken ontwikkeld en klaar voor gebruik.

Nadelen van het Agile-model

Hier zijn enkele veelvoorkomende nadelen/nadelen van het Agile-model:

 • Er is een groter risico op duurzaamheid, onderhoudbaarheid en uitbreidbaarheid.
 • In sommige bedrijven zijn zelforganisatie en intensieve samenwerking mogelijk niet verenigbaar met hun bedrijfscultuur.
 • Documentatie en ontwerp krijgen niet veel aandacht.
 • Zonder duidelijke informatie van de klant kan het ontwikkelteam misleid worden.
 • Geen geschikte methode voor het verwerken van complex afhankelijkheden.

Agile-model versus. Watervalmodel

Agile- en Waterfall-modellen zijn twee verschillende methoden voor het softwareontwikkelingsproces. Ondanks hun verschillen in aanpak kunnen beide methodieken soms worden gebruikt, afhankelijk van het project en de vereisten.

Agile model Waterval model
Agile-methodologieën stellen incrementele en iteratieve benaderingen van softwareontwerp voor Softwareontwikkeling verloopt opeenvolgend van startpunt tot eindpunt.
Het Agile-model in software-engineering is opgedeeld in individuele modellen waaraan ontwerpers werken Het ontwerpproces is niet opgedeeld in individuele modellen
De klant heeft vroegtijdige en frequente mogelijkheden om naar het product te kijken en beslissingen te nemen en wijzigingen aan te brengen. Pas aan het einde van het project kan de klant het product zien.
Het Agile-model wordt als ongestructureerd beschouwd in vergelijking met het watervalmodel Watervalmodellen zijn veiliger omdat ze plangericht zijn
Kleine projecten kunnen zeer snel worden uitgevoerd. Voor grote projecten is het niet eenvoudig om de ontwikkeltijd in te schatten. Alle soorten projecten kunnen worden geschat en voltooid.
Het testplan wordt na elke test beoordeeld Sprint Tijdens de testfase wordt het testplan nauwelijks besproken.

Raadpleeg deze link voor een gedetailleerd overzicht vergelijking tussen Agile- en Waterval-model.

Samengevat

 • Het Agile-model is een incrementeel en iteratief proces van softwareontwikkeling.
 • Het richt zich op werkende software in plaats van op uitgebreide documentatie.
 • Het Agile-model is onderverdeeld in verschillende fasen, zoals 1) Verzamelen van vereisten, 2) Ontwerp van de vereisten, 3) Ontwikkelen/itereren, 4) Testen, 5) Implementatie en 6) Feedback.
 • Verschillende soorten Agile-typen zijn: 1) Scrum, 2) Crystal, 3) Dynamic Software Development Method (DSDM): 4) Feature Driven Development (FDD), 5) Lean Software Development 6) Extreme Programming (XP).
 • Het agile model wordt gebruikt wanneer frequente veranderingen moeten worden doorgevoerd.
 • Het biedt een zeer realistische benadering van softwareontwikkeling
 • Dit model heeft een groter risico op duurzaamheid, onderhoudbaarheid en uitbreidbaarheid.
 • Agile-methodologieën bij softwaretesten hanteren incrementele en iteratieve benaderingen van softwareontwerp, terwijl softwareontwikkeling opeenvolgend van het startpunt naar het eindpunt stroomt.