MongoDB Array van objecten met behulp van insert() met voorbeeld

Het commando “insert” kan ook worden gebruikt om meerdere documenten tegelijk in een verzameling in te voegen. Het onderstaande codevoorbeeld kan worden gebruikt om meerdere documenten tegelijk in te voegen.

De following voorbeeld laat zien hoe dit kan worden gedaan,

Stap 1) Maak een JavaScript variabele genaamd myEmployee om de reeks documenten vast te houden

Stap 2) Voeg de vereiste documenten met de veldnaam en waarden toe aan de variabele

Stap 3) Gebruik de opdracht invoegen om de reeks documenten in de verzameling in te voegen

var myEmployee=
	[
	
		{
			"Employeeid" : 1,
			"EmployeeName" : "Smith"
		},
		{
			"Employeeid"   : 2,
			"EmployeeName" : "Mohan"
		},
		{
			"Employeeid"   : 3,
			"EmployeeName" : "Joe"
		},

	];

	db.Employee.insert(myEmployee);

Als de opdracht succesvol wordt uitgevoerd, verschijnt het bericht following De uitvoer wordt getoond

MongoDB Array van objecten met behulp van insert()

Uit de uitvoer blijkt dat deze drie documenten aan de collectie zijn toegevoegd.

Afdrukken in JSON-formaat

JSON is een formaat genaamd JavaScript-objectnotatie, en is slechts een manier om informatie op een georganiseerde, gemakkelijk leesbare manier op te slaan. In onze verdere voorbeelden gaan we de JSON-afdrukfunctionaliteit gebruiken om de uitvoer in een beter formaat te bekijken.

Laten we een voorbeeld bekijken van afdrukken in JSON-indeling

db.Employee.find().forEach(printjson)

Code Verklaring:

  1. De eerste verandering is het toevoegen van de functie die voor Each() wordt aangeroepen aan de functie find(). Wat dit doet, is dat het ervoor zorgt dat elk document in de collectie expliciet wordt doorgenomen. Op deze manier heeft u meer controle over wat u met elk van de documenten in de collectie kunt doen.
  2. De tweede wijziging is het plaatsen van de opdracht printjson in de forEach-instructie. Hierdoor wordt elk document in de collectie weergegeven in JSON-indeling.

Als de opdracht succesvol wordt uitgevoerd, verschijnt het bericht following De uitvoer wordt getoond

Output:

Afdrukken in JSON-formaat

Uit de uitvoer blijkt duidelijk dat alle documenten in JSON-stijl zijn afgedrukt.