Οι κορυφαίες 70 ερωτήσεις συνέντευξης για τις υπηρεσίες Ιστού (2024)

Ακολουθούν ερωτήσεις συνέντευξης και απαντήσεις στο Web Services για πιο φρέσκους όσο και έμπειρους υποψηφίους για να πάρουν τη δουλειά των ονείρων τους.

 

Ερωτήσεις για Συνέντευξη Υπηρεσιών Ιστού για Φροντιστές

1) Ορίστε την υπηρεσία Web;

Μια υπηρεσία Ιστού είναι ένα είδος λογισμικού που είναι προσβάσιμο στο Διαδίκτυο. Χρησιμοποιεί το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων XML και προσφέρει μια ευκολονόητη διεπαφή για τους τελικούς χρήστες.


2) Τι νέο υπάρχει σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία χρόνια;

Η έναρξη της XML σε αυτό το πεδίο είναι η πρόοδος που παρέχει στην υπηρεσία web μια ενιαία γλώσσα για την επικοινωνία μεταξύ των RPC, των υπηρεσιών web και των καταλόγων τους.

👉 Δωρεάν λήψη PDF: Ερωτήσεις & Απαντήσεις για Συνέντευξη Υπηρεσιών Ιστού


3) Δώστε μου ένα παράδειγμα πραγματικής υπηρεσίας Ιστού;

Ένα παράδειγμα υπηρεσιών Ιστού είναι IBM Πρόγραμμα περιήγησης Υπηρεσιών Ιστού. Μπορείτε να το πάρετε από IBM Ιστοσελίδα Alphaworks. Αυτό το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει διάφορες επιδείξεις που σχετίζονται με υπηρεσίες web. Βασικά οι υπηρεσίες web μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη βοήθεια SOAP, WSDL και UDDI. Όλα αυτά παρέχουν μια διεπαφή plug-and-play για χρήση διαδικτυακές υπηρεσίες όπως υπηρεσία τιμών μετοχών, υπηρεσία αναφοράς κίνησης, υπηρεσία καιρού κ.λπ.


4) Πώς ορίζετε τη στοίβα πρωτοκόλλων υπηρεσιών web;

Είναι βασικά ένα σύνολο από διάφορα πρωτόκολλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξερεύνηση και την εκτέλεση υπηρεσιών web. Ολόκληρη η στοίβα έχει τέσσερα επίπεδα, π.χ. μεταφορά υπηρεσιών, μηνύματα XML, περιγραφή υπηρεσίας και ανακάλυψη υπηρεσίας.


5) Μπορείτε να ορίσετε καθένα από αυτά τα επίπεδα στοίβας πρωτοκόλλων;

Το επίπεδο μεταφοράς υπηρεσιών μεταφέρει μηνύματα μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών, όπως HTTP, SMTP, FTP και Blocks Extensible Exchange Protocol (BEEP). Το επίπεδο XML Messaging κωδικοποιεί μηνύματα σε μορφή XML, έτσι ώστε τα μηνύματα να είναι κατανοητά σε κάθε άκρο, όπως XML-RPC και SOAP. Το επίπεδο περιγραφής υπηρεσίας περιγράφει τη διεπαφή χρήστη σε μια υπηρεσία web, όπως η WSDL. Το επίπεδο Service Discovery συγκεντρώνει τις υπηρεσίες σε ένα κοινό μητρώο και προσφέρει απλή λειτουργικότητα δημοσίευσης, όπως το UDDI.

Ερωτήσεις Συνέντευξης Υπηρεσιών Ιστού
Ερωτήσεις Συνέντευξης Υπηρεσιών Ιστού

6) Ορισμός XML – RPC;

Είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί μηνύματα XML για την πραγματοποίηση κλήσεων απομακρυσμένης διαδικασίας.


7) Ορίστε το SOAP;

SOAP είναι ένα πρωτόκολλο βασισμένο σε XML για μεταφορά μεταξύ υπολογιστών.


8) Ορίστε το WSDL;

Σημαίνει Γλώσσα περιγραφής υπηρεσιών Ιστού. Είναι βασικά το επίπεδο περιγραφής υπηρεσίας στο απόθεμα πρωτοκόλλου υπηρεσιών web. Το επίπεδο περιγραφής υπηρεσίας περιγράφει τη διεπαφή χρήστη σε μια υπηρεσία web.

Δομή ενός WSDL
Δομή ενός WSDL

9) Τι είδους ασφάλεια χρειάζεται για τις υπηρεσίες web;

Το επίπεδο ασφάλειας για τις υπηρεσίες web θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από αυτό που λέμε Secure Socket Layer (SSL). Αυτό το επίπεδο ασφάλειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο από την Entrust Secure Transaction Platform. Οι υπηρεσίες Ιστού χρειάζονται αυτό το επίπεδο ασφάλειας για να διασφαλίσουν αξιόπιστες συναλλαγές και ασφαλείς εμπιστευτικές πληροφορίες.


10) Έχετε ιδέα για foundation υπηρεσίες ασφαλείας?

Όπως υπονοεί από το όνομά του, αυτές οι υπηρεσίες είναι οι foundation ή βασικές διαδικασίες ενοποίησης, ελέγχου ταυτότητας, εξουσιοδότησης, ψηφιακών υπογραφών και κρυπτογράφησης.


11) Ορίστε την υπηρεσία αναγνώρισης ανάθεσης;

Η υπηρεσία αναγνώρισης ανάθεσης προέρχεται από την πλατφόρμα συναλλαγών Entrust Security. Αυτή η πλατφόρμα επιτρέπει στις εταιρείες να ελέγχουν τις ταυτότητες που είναι αξιόπιστες για την εκτέλεση συναλλαγών για συναλλαγές υπηρεσιών Ιστού.


12) Τι σημαίνει UDDI;

Το UDDI σημαίνει Universal, Description, Discovery και Integration. Είναι το επίπεδο ανακάλυψης στη στοίβα πρωτοκόλλων υπηρεσιών web.


13) Ορίστε την υπηρεσία Entrust Entitlements;

Αυτή η υπηρεσία επαληθεύει οντότητες που επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια υπηρεσία Ιστού. Για παράδειγμα, η υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας, η Υπηρεσία Δικαιωμάτων διασφαλίζει την ασφάλεια στις επιχειρήσεις operaσεις.


14) Ορίστε την υπηρεσία Entrust Privacy;

Όπως υποδηλώνει το όνομά του, ασχολείται με την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα. Αυτή η υπηρεσία κρυπτογραφεί δεδομένα για να διασφαλίσει ότι μόνο τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα.


15) Τι εννοείτε με τον όρο PKI;

Σημαίνει υποδομή δημόσιου κλειδιού.


16) Ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή μιας διαδικτυακής υπηρεσίας;

Έχω χρησιμοποιήσει το SoapUI για το SOAP WS και Firefox πρόσθετο αφίσας για τις υπηρεσίες RESTFul.


17) Διαφοροποίηση μεταξύ ενός SOA και μιας υπηρεσίας Web;

Το SOA είναι ένα σχέδιο και archiγια την εφαρμογή άλλων υπηρεσιών. Το SOA μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα χρησιμοποιώντας διάφορα πρωτόκολλα όπως HTTP, HTTPS, JMS, SMTP, RMI, IIOP, RPC κ.λπ. Ενώ η υπηρεσία Web, η ίδια είναι μια εφαρμοσμένη τεχνολογία. Στην πραγματικότητα μπορεί κανείς να εφαρμόσει SOA χρησιμοποιώντας την υπηρεσία web.


18) Συζητήστε διάφορες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της υπηρεσίας Ιστού που βασίζεται στο SOAP;

Μπορούμε να αναπτύξουμε την υπηρεσία ιστού που βασίζεται σε SOAP με δύο διαφορετικούς τύπους προσεγγίσεων, όπως το contract-first και το contract-last. Στην πρώτη προσέγγιση, η σύμβαση ορίζεται πρώτα και στη συνέχεια οι κλάσεις προκύπτουν από τη σύμβαση ενώ στο later πρώτον, οι κλάσεις ορίζονται πρώτα και μετά η σύμβαση προκύπτει από αυτές τις κλάσεις.


19) Εάν πρέπει να επιλέξετε μία προσέγγιση, τότε ποια θα είναι η επιλογή σας;

Κατά την άποψή μου, η πρώτη προσέγγιση που είναι η προσέγγιση της πρώτης σύμβασης είναι πιο εφικτή σε σύγκριση με τη δεύτερη, αλλά εξακολουθεί να εξαρτάται και από άλλους παράγοντες.


20) Απαιτείται κάποια ειδική εφαρμογή για πρόσβαση στην υπηρεσία web;

Όχι, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε κάποια ειδική εφαρμογή για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία web. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία Ιστού από οποιαδήποτε εφαρμογή που υποστηρίζει αίτημα και απόκριση αντικειμένου που βασίζεται σε XML.


21) Μπορείτε να αναφέρετε μερικές δωρεάν και εμπορικές εφαρμογές για υπηρεσίες web;

Οι υλοποιήσεις που γνωρίζω είναι Apache SOAP, JAX-WS Reference Implementation, JAX-RS Reference Implementation, Metro, Apache CXF, MS.NET και Java 6.


22) Ονομάστε το πρόγραμμα περιήγησης που επιτρέπει την πρόσβαση στην υπηρεσία Ιστού;

Απαιτείται αντικείμενο JavaScript XmlHttpRequest για πρόσβαση στην υπηρεσία web μέσω προγραμμάτων περιήγησης. Τα προγράμματα περιήγησης που υποστηρίζουν αυτό το αντικείμενο είναι προγράμματα περιήγησης που βασίζονται στο Internet Explorer, το Safari και το Mozilla FireFox.


23) Τι είναι το REST;

Το REST σημαίνει Μεταφορά Αντιπροσωπευτικού Κράτους. Το ίδιο το REST δεν είναι πρότυπο, ενώ χρησιμοποιεί διάφορα πρότυπα όπως HTTP, URL, XML/HTML/GIF/JPEG (Αναπαραστάσεις πόρων) και text/xml, text/html, image/gif, image/jpeg κ.λπ. (τύποι MIME ).


24) Πώς μπορεί κανείς να παρέχει API στους χρήστες;

Να παρέχει ένα API στους χρήστες, μπορεί κανείς να το κάνει εύκολα με ένα «ανοιχτό τραπέζι». Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να γράψετε ανοιχτό πίνακα που είναι βασικά ένα σχήμα XML που οδηγεί σε μια υπηρεσία web.


25) Ονομάστε τα διάφορα κανάλια επικοινωνίας στην υπηρεσία web;

Η υπηρεσία Web είναι ενσωματωμένη με τρία πρωτόκολλα όπως HTTP/POST, HTTP/GET και SOAP. Παρέχει τρία διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας στους πελάτες. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε μέθοδο επικοινωνίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις.


26) Πώς μπορείτε να τεκμηριώσετε την υπηρεσία web;

Οι υπηρεσίες Ιστού θεωρούνται ως αυτοτεκμηριωμένες επειδή παρέχουν ολόκληρες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες μεθόδους και τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για το πρότυπο που βασίζεται σε XML, γνωστό ως WSDL. Κάποιος μπορεί επίσης να παρέχει περισσότερες πληροφορίες για να εξηγήσει τις υπηρεσίες Ιστού μέσω των δικών τους χαρακτηριστικών WebService και WebMethod.


27) Ποιες είναι οι περιπτώσεις, όταν χρειαζόμαστε υπηρεσίες web ASP.NET;

Οι υπηρεσίες web ASP.NET χρησιμοποιούνται όταν κάποιος χρειάζεται να εφαρμόσει τρία επίπεδα archiδομή σε μια υπηρεσία Ιστού. Επιτρέπει εύχρηστους τρόπους χρήσης στοιχείων μεσαίας βαθμίδας μέσω Διαδικτύου. Το κύριο πλεονέκτημα των υπηρεσιών Web .NET είναι ότι είναι αρκετά ικανές να επικοινωνούν μεταξύ των τείχη προστασίας επειδή χρησιμοποιούν το SOAP ως πρωτόκολλο μεταφοράς.


28) Τι είναι οι κατανεμημένες τεχνολογίες;

Η αυξανόμενη αναλογία κατανεμημένων εφαρμογών έχει αυξήσει τη ζήτηση για κατανεμημένες τεχνολογίες. Επιτρέπει την τμηματοποίηση των μονάδων εφαρμογών και τη μεταφορά τους σε διαφορετικούς υπολογιστές σε διαφορετικά δίκτυα.


29) Διαφοροποίηση μεταξύ υπηρεσιών web, CORBA και DCOM;

Οι υπηρεσίες web μεταφέρουν/λαμβάνουν μηνύματα προς/από εφαρμογή αντίστοιχα, μέσω πρωτοκόλλου HTTP. Χρησιμοποιεί XML για την κωδικοποίηση δεδομένων.

Το CORBA και το DCOM μεταφέρουν/λαμβάνουν μηνύματα προς/από εφαρμογή αντίστοιχα, μέσω μη τυπικών πρωτοκόλλων όπως το IIOP και το RPC.


30) Μπορείτε να πείτε λίγα οφέλη από τις υπηρεσίες web;

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της υπηρεσίας web είναι ότι υποστηρίζεται από μεγάλη ποικιλία πλατφορμών. Επιπλέον, στο εγγύς μέλλον, οι υπηρεσίες Ιστού ενδέχεται να επεκτείνουν τα όριά τους και να ενισχύσουν νέες μεθόδους που θα παρέχουν ευκολία στους πελάτες. Η βελτίωση δεν θα επηρεάσει τους πελάτες, ακόμα κι αν προσφέρουν παλιές μεθόδους και παραμέτρους.


Υπηρεσίες Ιστού Ερωτήσεις συνέντευξης για έμπειρους

31) Μπορείτε να αναφέρετε ορισμένα πρότυπα που χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες web;

Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες Ιστού είναι WSDL (χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ορισμού διεπαφής), SOAP (χρησιμοποιείται για τη δομή δεδομένων), HTTP (κανάλια επικοινωνίας), DISCO (χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εγγράφων εντοπισμού) και UDDI (χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μητρώων επιχειρήσεων).


32) Εξηγήστε συνοπτικά, τι είναι η DISCO;

DISCO σημαίνει ανακάλυψη. Ομαδοποιεί τη λίστα των αλληλένδετων υπηρεσιών web. Ο οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες web, εκδίδει ένα αρχείο DISCO στον διακομιστή του και το αρχείο αυτό περιέχει τους συνδέσμους όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών web. Αυτό το πρότυπο είναι καλό όταν ο πελάτης γνωρίζει ήδη την εταιρεία. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε τοπικό δίκτυο.


33) Εξηγήστε συνοπτικά, τι είναι το UDDI;

Το UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) παρέχει ενοποιημένο κατάλογο για υπηρεσίες web στο διαδίκτυο. Οι πελάτες χρησιμοποιούν το UDDI για να βρουν υπηρεσίες web σύμφωνα με τις επιχειρηματικές τους ανάγκες. Ουσιαστικά φιλοξενεί τις υπηρεσίες web από διάφορες εταιρείες. Για να κάνετε κοινή χρήση υπηρεσιών web, πρέπει να το δημοσιεύσετε στο UDDI.


34) Εξηγήστε τους τύπους δεδομένων που υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες web .NET;

Οι υπηρεσίες web .Net χρησιμοποιούν πρότυπα που βασίζονται σε XML για τη μεταφορά/λήψη πληροφοριών. Έτσι, οι υπηρεσίες web .NET μπορούν να λειτουργούν μόνο με τύπους δεδομένων που είναι γνωστοί από το πρότυπο σχήματος XML. Όπως το FileSteam, το Eventlog κ.λπ. δεν αναγνωρίζονται από τα πρότυπα σχήματος XML και, ως εκ τούτου, δεν υποστηρίζονται σε υπηρεσίες web.


35) Πώς ελέγχεται μια υπηρεσία web .NET;

Το ASP.NET χρησιμοποιεί μια δοκιμαστική σελίδα τακτικά, όταν κάποιος ζητά τη διεύθυνση URL του αρχείου .asmx σε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Αυτή η σελίδα εμφανίζει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες web.


36) Πώς καταναλώνεται μια υπηρεσία web .NET;

Δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες Ιστού κατασκευάζονται σε πρότυπα XML. Επομένως, οι πελάτες πρέπει να έχουν πλήρη κατανόηση των μηνυμάτων που βασίζονται σε XML για την ανταλλαγή μηνυμάτων. Οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με υπηρεσίες web μέσω NET πλαίσιο που προσφέρει μηχανισμούς μεσολάβησης. Αυτοί οι μηχανισμοί διακομιστή μεσολάβησης διαθέτουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κοινή χρήση δεδομένων εντός των υπηρεσιών web που μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από τους πελάτες.


37) Μπορείτε να ονομάσετε τα δύο Microsoft λύσεις για κατανεμημένες εφαρμογές;

Οι δύο Microsoft λύσεις για κατανεμημένες εφαρμογές είναι .NET Web Services και .NET Remoting.


38) Διαφοροποίηση μεταξύ των Υπηρεσιών Ιστού .NET και της Απομακρυσμένης λειτουργίας .NET;

Όσον αφορά το πρωτόκολλο, το .NET Web Service χρησιμοποιεί HTTP, ενώ το .NET Remoting χρησιμοποιεί οποιοδήποτε πρωτόκολλο, π.χ. TCP/HTTP/SMTP. Όσον αφορά την απόδοση, το .NET Remoting είναι συγκριτικά, ταχύτερο από το.NET Web Service. Επίσης, καθώς οι Υπηρεσίες Ιστού .NET φιλοξενούνται μέσω IIS, επομένως, είναι πολύ πιο αξιόπιστες από το .NET Remoting.


39) Ονομάστε τα στοιχεία που θα δημοσιευτούν κατά την ανάπτυξη μιας Υπηρεσίας Ιστού;

Τα στοιχεία που πρέπει να δημοσιευτούν κατά την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας web είναι ο Κατάλογος εφαρμογών Web, το Αρχείο Webservice.asmx, το Αρχείο Webservice.Disco, το Αρχείο Web.Config και ο Κατάλογος Bin.


40) Ποια είναι τα βήματα που εκτελεί ο πελάτης για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια υπηρεσία web;

Πρώτα απ 'όλα, μια αναφορά ιστού στην υπηρεσία web δημιουργείται από τον πελάτη στην εφαρμογή του. Στη συνέχεια δημιουργείται μια κλάση διακομιστή μεσολάβησης. Μετά από αυτό δημιουργείται ένα αντικείμενο της κλάσης διακομιστή μεσολάβησης και επιτέλους γίνεται πρόσβαση στην υπηρεσία web μέσω αυτού του αντικειμένου διακομιστή μεσολάβησης.


41) Πώς υλοποιούνται οι υπηρεσίες web στο .NET;

Για την υλοποίηση υπηρεσιών web στο .NET, χρησιμοποιούνται προγράμματα χειρισμού HTTP που διακόπτουν αιτήματα για αρχεία .asmx.


42) Εξηγήστε μερικά μειονεκτήματα της προσωρινής αποθήκευσης απόκρισης;

Η προσωρινή αποθήκευση απόκρισης είναι άχρηστη ή ανίκανη όταν η μέθοδος δέχεται εκτεταμένες τιμές, επειδή η προσωρινή αποθήκευση σημαίνει αποθήκευση πολλών πληροφοριών. Επίσης, εάν η μέθοδος εξαρτάται από εξωτερική πηγή πληροφοριών και δεν παρέχονται εντός των παραμέτρων, τότε τέτοιες μέθοδοι παρακάμπτονται.


43) Ποια είναι η εναλλακτική λύση στο Response Caching;

Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων (System.Web.Caching.Cach) αντί για την προσωρινή αποθήκευση απόκρισης.


44) Συνοπτικά μερικά μειονεκτήματα της χρήσης μεθόδων GET και POST για την επικοινωνία με την υπηρεσία Ιστού;

Αυτές οι μέθοδοι είναι λιγότερο ασφαλείς και εμποδίζουν τους χρήστες να περάσουν δομές και αντικείμενα ως ορίσματα. Επίσης, δεν επιτρέπει στους χρήστες να περνούν ορίσματα ByRef.


45) Πώς μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε μια τάξη ως υπηρεσία web;

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια κλάση ως υπηρεσία Ιστού, θα πρέπει να κληρονομήσετε την κλάση από την κλάση System.Web.Services.WebService και να χαρακτηρίσετε την κλάση με το χαρακτηριστικό WebService.


46) Πώς μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στη μέθοδο κλάσης υπηρεσιών web μέσω Διαδικτύου;

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μέθοδο κλάσης υπηρεσιών web μέσω Διαδικτύου, θα πρέπει να χαρακτηριστεί μια μέθοδος με το χαρακτηριστικό WebMethod.


47) Πώς είναι δομημένο ένα μήνυμα SOAP;

Ένα μήνυμα SOAP αποτελείται από SOAP Envelope, SOAP Headers και SOAP Body.


48) Μπορείτε να αναφέρετε διαφορετικά είδη υπηρεσιών web;

Υπάρχουν δύο τύποι διαδικτυακών υπηρεσιών συνολικά, δηλαδή η υπηρεσία web που βασίζεται στο SOAP και η υπηρεσία web RESTful.

Αυτή η ερώτηση έχει ήδη αναφερθεί νωρίτερα.


49) Τι διαφέρει στις υπηρεσίες web RESTful;

Οι υπηρεσίες Ιστού RESTful δεν περιέχουν συμβόλαιο ή αρχείο WSDL.


50) Δώστε μου λίγους λόγους για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία web RESTful;

Η Ξεκούραστες υπηρεσίες Ιστού είναι απλές στην εφαρμογή και δοκιμή. Υποστηρίζει διάφορες μορφές δεδομένων όπως XML, JSON κ.λπ.


51) Εξηγήστε τι είναι οι υπηρεσίες ιστού JAVA; Ποιες είναι οι μέθοδοι δημιουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών;

Το Java webservices έχει αναπτυχθεί για τη δημιουργία και την ανάπτυξη βασικών υπηρεσιών web στην πλατφόρμα JAVA.

Για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής υπηρεσίας, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις που υιοθετούνται

 • Προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω
 • Προσέγγιση συμπλήρωσης

52) Εξηγήστε τι είναι το JAXP;

Το JAXP είναι ένα JAVA API για επεξεργασία XML που επιτρέπει στην εφαρμογή να γράφει, να διαβάζει, να χειρίζεται και να μετασχηματίζει δεδομένα XML. Ομοίως, για να εκτελέσετε άλλες διάφορες λειτουργίες υπάρχουν και άλλα Java API όπως JAX-RPC, JAXM, JAXR, JAXB κ.λπ.


53) Αναφέρετε το δεσμευτικό πλαίσιο JAXB;

Το δεσμευτικό πλαίσιο JAXB είναι διαθέσιμο σε τρία πακέτα Java

 • xml.bind: Αυτό το πακέτο ορίζει αφηρημένες κλάσεις και διεπαφές που χρησιμοποιούνται απευθείας με τις κλάσεις περιεχομένου
 • xml.bind.util: Αυτό το πακέτο περιέχει κατηγορίες βοηθητικών προγραμμάτων που μπορεί να χρησιμοποιούνται από εφαρμογές-πελάτες για διαχείριση ομαδοποίηση, αποσύνδεση και επικύρωση εκδηλώσεις
 • xml.bind.helper: Αυτό το βοηθητικό πακέτο παρέχει μερικές υλοποιήσεις για ορισμένες από τις διεπαφές javax.xml.bind. Αυτά τα API δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται απευθείας από εφαρμογές που χρησιμοποιούν JAXB archiδομή

54) Δώστε ένα απλό παράδειγμα για το πώς το έγγραφο XML μπορεί να είναι Marshal και Unmarshal στο πλαίσιο JAVA;

Το Marshalling είναι η διαδικασία μετατροπής εγγράφου XML σε Java readable φόρμα ενώ το UnMarshalling είναι η αντίστροφη διαδικασία του Marshalling. Ας δούμε πώς η Java αποσυνδέει ένα έγγραφο XML και στη συνέχεια το επαναφέρει

JAXBContext jc= JAXBContext.newInstance ("com.acme.foo");

// unmarshal from foo.xml

Unmarshaller u = jc.createUnmarshaller () ;

FooObject fooObj=

(FooObject)u.unmarshal (new File ("foo.xml") );

// marshal to sytem.out

Marshaller m = jc.createMarshaller ();

m.marshal (fooObj, System.out);

55) Εξηγήστε τι κάνει ο Marshaller εάν δεν δηλωθεί η ιδιότητα jaxb.encoding;

Από προεπιλογή, ο Marshaller θα χρησιμοποιεί το "UTF-8" εάν δεν δηλωθεί η ιδιότητα jaxb.encoding.


56) Αναφέρετε ποιοι είναι οι τύποι επικύρωσης που μπορεί να εκτελέσει ένας πελάτης JAXB;

Υπάρχουν δύο τύποι επικύρωσης πελάτη JAXB που μπορεί να εκτελέσει ένα JAXB

 • Unmarshal Time Validation
 • Επικύρωση κατ' απαίτηση

57) Αναφέρετε ποιοι είναι οι τρεις τρόποι χειρισμού του γεγονότος που συναντήθηκε κατά τη διάρκεια του στρατάρχη, ο αποφασιστικός έλεγχος και η επικύρωση operaθέσεις;

 • Χρήση του προεπιλεγμένου προγράμματος χειρισμού συμβάντων
 • Εγγραφή και εφαρμογή ενός προσαρμοσμένου χειριστή συμβάντων
 • Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα ValidationEventCollector

58) Εξηγήστε πού βρίσκεται ο μεταγλωττιστής JAXB;

Ο μεταγλωττιστής σύνδεσης σχήματος JAXB τοποθετείται στο <JWSDP_Home>/jaxb/bin Ευρετήριο. Σε αυτόν τον κατάλογο, υπάρχουν δύο σενάρια, xjc.sh (Solaris/Linux) και xjc.bat (Windows).


59) Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να προσαρμόσετε την προεπιλεγμένη δέσμευση;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτείται να προσαρμόσετε την προεπιλεγμένη δέσμευση όπως

 • Δημιουργία τεκμηρίωσης API για πακέτα, κλάσεις, μεθόδους και σταθερές JAXB που προέρχονται από το σχήμα
 • Δίνοντας σημασιολογικά νόημα προσαρμοσμένα ονόματα για περιπτώσεις που η προεπιλεγμένη αντιστοίχιση αναγνωριστικού ονόματος XML σε Java δεν μπορεί να χειριστεί αυτόματα
 • Παράκαμψη προεπιλεγμένης δέσμευσης, όπως ορίζει ότι μια ομάδα μοντέλων θα πρέπει να προσαρτάται σε μια κλάση και όχι σε μια λίστα

60) Εξηγήστε τι είναι η ενσωματωμένη προσαρμογή;

Προσαρμογή σε δεσμεύσεις JAXB που πραγματοποιούνται μέσω ενσωματωμένων δεσμευτικών δηλώσεων σε ένα αρχείο σχήματος XML που έχουν τη μορφή στοιχεία ενσωματωμένα στο σχήμα στοιχεία.


61) Εξηγήστε τι είναι η υπογραφή XML;

Η XML μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπογραφή τυχόν αυθαίρετων δεδομένων είτε είναι δυαδικά είτε XML. Τα δεδομένα αναγνωρίζονται μέσω URI σε ένα ή περισσότερα στοιχεία αναφοράς. Περιγράφεται σε μία ή περισσότερες μορφές, όπως αποσπώμενο, περιτυλιγμένο ή περιτυλιγμένο.


62) Εξηγήστε τι είναι Stax;

Το Stax σημαίνει Streaming API για XML. είναι ένα API για την ανάγνωση και εγγραφή εγγράφων XML, που προέρχονται από το Γλώσσα προγραμματισμού JAVA.


63) Αναφέρετε ποια είναι τα συνήθη XML API;

Τα συνήθη XML API περιλαμβάνουν

 • API με βάση DOM ή δενδροειδή: Ολόκληρο το έγγραφο διαβάζεται στη μνήμη ως δομή δέντρου για τυχαία διαθεσιμότητα μέσω κλήσης εφαρμογής
 • API που βασίζονται σε συμβάντα: Η εφαρμογή εγγράφεται για να λαμβάνει συμβάντα καθώς συναντώνται οντότητες μέσα στο έγγραφο προέλευσης

64) Εξηγήστε τι είναι το Push parsing και το Pull parsing;

 • Pull Parsing: Η ανάλυση έλξης ροής αναφέρεται σε ένα μοντέλο προγραμματισμού στο οποίο μια εφαρμογή πελάτη καλεί μεθόδους σε μια βιβλιοθήκη ανάλυσης XML, όταν χρειάζεται να επικοινωνήσει με ένα σύνολο πληροφοριών XML - πράγμα που σημαίνει ότι ο πελάτης θα λαμβάνει δεδομένα XML μόνο όταν του ζητηθεί
 • Push Parsing: Στο Push Parsing, ο αναλυτής προωθεί συμβάντα ανάλυσης ή δεδομένα XML στην εφαρμογή. Στο μοντέλο ώθησης, ο αναλυτής πήρε τη δέσμευση της διαδικασίας ανάλυσης και ο αναλυτής καλεί τις εφαρμοσμένες μεθόδους χειριστή.

65) Εξηγήστε σε ποια τεχνολογία βασίζεται η ασφάλεια XWS; Αναφέρετε τις επιλογές που παρέχει η ασφάλεια XWS για την ασφάλεια των εφαρμογών JAX-RPC;

Η ασφάλεια XWS βασίζεται στην εξασφάλιση διαδικτυακών υπηρεσιών που βασίζονται στο JAX-RPC και σε αυτόνομη εφαρμογή που βασίζεται στο SAAJ. Για την ασφάλεια της εφαρμογής JAX-RPC, οι επιλογές που παρέχει η ασφάλεια XWS είναι

 • Ψηφιακή υπογραφή XML
 • Κρυπτογράφηση XML
 • Επαλήθευση διακριτικού ονόματος χρήστη
 • API πλαισίου ασφαλείας XWS

66) Αναφέρετε τα έξι πακέτα που είναι διαθέσιμα στο XML Digital signature API;

Το API ψηφιακής υπογραφής είναι

 • xml.crypto
 • xml.crypto.dsig
 • xml.crypto.dsig.keyinfo
 • xml.crypto.dsig.spec
 • xml.crypto.dom
 • xml.crypto.dsig.dom

67) Εξηγήστε τι είναι το JAXR;

Το JAXR είναι τα API προγραμματισμού JAVA για εφαρμογή πλατφόρμας Java για πρόσβαση και προγραμματική αλληλεπίδραση με διάφορα είδη μητρώων μεταδεδομένων.


68) Εξηγήστε τι κάνει το JAXR archiδομή αποτελείται από;

JAXR archiΤο tecture αποτελείται από έναν πελάτη JAXR και έναν πάροχο JAXR.

 • Πελάτης JAXR: Είναι ένα πρόγραμμα πελάτη που χρησιμοποιεί το JAXR API για να χρησιμοποιήσει ένα μητρώο μέσω ενός παρόχου JAXR
 • Πάροχος JAXR: Είναι μια υλοποίηση του JAXR API που παρέχει πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο πάροχο μητρώου ή σε μια κατηγορία παρόχων μητρώου που είναι χτισμένα σε κοινές προδιαγραφές.

69) Εξηγήστε τι είναι τα μοντέλα ανταλλαγής μηνυμάτων JAXM;

Υπάρχουν δύο τύποι μοντέλων ανταλλαγής μηνυμάτων για το JAXM syncχρόνων και αsyncχρόνιος

 • Syncχρόνιο μοντέλο μηνυμάτων: Σε τέτοιου είδους μοντέλο, ο πελάτης επικοινωνεί απευθείας με την πηγή. Σε αυτό, ο πελάτης θα στείλει το αίτημα και θα περιμένει.
 • Asyncχρόνιο μοντέλο μηνυμάτων: Σε αυτό το μοντέλο, ο πελάτης κατευθύνει το μήνυμα στον πάροχο μηνυμάτων και επιστρέφει πίσω. Στη συνέχεια, ο πάροχος μηνυμάτων εκτελεί τη δρομολόγηση του μηνύματος στην τελική πηγή.

70) Εξηγήστε τι είναι το UDDI, το DISCO και το WSDL;

 • UDI: Σημαίνει Universal Description, Discovery και I Είναι ο κατάλογος που χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση και την ανακάλυψη δημόσιων υπηρεσιών web
 • ΝΤΙΣΚΟ: Είναι κοινώς γνωστό ως ανακάλυψη. Συγκεντρώνει κοινές υπηρεσίες μαζί και εκθέτει το έγγραφο σχημάτων των υπηρεσιών Ιστού
 • WSDL: Αντιπροσωπεύει τη γλώσσα περιγραφής υπηρεσιών ιστού (WSDL). Χρησιμοποιείται για να περιγράψει υπηρεσίες web. Η περιγραφή περιλαμβάνει τη διεύθυνση URL των υπηρεσιών Ιστού, τις ιδιότητες και τις μεθόδους που υποστηρίζονται από υπηρεσίες Ιστού, τον τύπο δεδομένων που υποστηρίζει και λεπτομέρειες πρωτοκόλλου που υποστηρίζει

Αυτές οι ερωτήσεις συνέντευξης θα βοηθήσουν επίσης στο viva (προφορικά) σας