Τι είναι το Use Case Testing; (Παράδειγμα)

Τι είναι το Use Case Testing;

Χρησιμοποιήστε το Case Testing είναι μια τεχνική δοκιμής λογισμικού που βοηθά στον εντοπισμό δοκιμαστικών περιπτώσεων που καλύπτουν ολόκληρο το σύστημα σε συναλλαγή ανά συναλλαγή από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι περιπτώσεις δοκιμής είναι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρηστών και εφαρμογής λογισμικού. Η δοκιμή περιπτώσεων χρήσης βοηθά στον εντοπισμό κενών στην εφαρμογή λογισμικού που ενδέχεται να μην εντοπιστούν δοκιμάζοντας μεμονωμένα στοιχεία λογισμικού.

Μια περίπτωση χρήσης στη δοκιμή είναι μια σύντομη περιγραφή μιας συγκεκριμένης χρήσης της εφαρμογής λογισμικού από έναν ηθοποιό ή χρήστη. Οι περιπτώσεις χρήσης γίνονται με βάση τις ενέργειες του χρήστη και την απόκριση της εφαρμογής λογισμικού σε αυτές τις ενέργειες χρήστη. Χρησιμοποιείται ευρέως στην ανάπτυξη περιπτώσεις δοκιμής σε επίπεδο συστήματος ή αποδοχής.

Πώς να κάνετε χρήση δοκιμών περίπτωσης: Παράδειγμα

Σε μια περίπτωση χρήσης, ένας ηθοποιός αντιπροσωπεύεται με «Α» και το σύστημα με «S». Δημιουργούμε Χρήση για μια λειτουργικότητα σύνδεσης μιας εφαρμογής Ιστού όπως φαίνεται παρακάτω

Use Case Testing: Παράδειγμα

Κύριο σενάριο επιτυχίας Βήμα Περιγραφή
Α: Ηθοποιός
Σ: Σύστημα
1 Α: Εισαγάγετε Όνομα Αντιπροσώπου και Κωδικό πρόσβασης
2 S: Επικύρωση κωδικού πρόσβασης
3 S: Να επιτρέπεται η πρόσβαση στον λογαριασμό
επεκτάσεις 2a Ο κωδικός δεν είναι έγκυρος
S: Εμφανίστε το μήνυμα και ζητήστε να δοκιμάσετε ξανά 4 φορές
2b Ο κωδικός δεν είναι έγκυρος 4 φορές
S: Κλείσιμο εφαρμογής
  • Εξετάστε το πρώτο βήμα ενός σεναρίου από άκρο σε άκρο για μια λειτουργικότητα σύνδεσης για την εφαρμογή Ιστού μας όπου ο Actor εισάγει email και κωδικό πρόσβασης.
  • Στο επόμενο βήμα, το σύστημα θα επικυρώσει τον κωδικό πρόσβασης
  • Στη συνέχεια, εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστός, η πρόσβαση θα παραχωρηθεί
  • Μπορεί να υπάρξει επέκταση αυτής της περίπτωσης χρήσης. Σε περίπτωση που ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι έγκυρος, το σύστημα θα εμφανίσει ένα μήνυμα και θα ζητήσει να δοκιμάσετε ξανά τέσσερις φορές
  • Εάν ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι έγκυρος τέσσερις φορές το σύστημα θα απαγορεύσει τη διεύθυνση IP.

Εδώ θα δοκιμάσουμε το σενάριο επιτυχίας και μία περίπτωση για κάθε επέκταση.

Χρησιμοποιήστε το βίντεο δοκιμής περίπτωσης

Πατήστε εδώ εάν το βίντεο δεν είναι προσβάσιμο