Προαιρετικό βήμα σε QTP/UFT με Παράδειγμα

Τι είναι το προαιρετικό βήμα στο QTP/UFT;

Ένα προαιρετικό βήμα είναι ένα βήμα που δεν απαιτείται απαραίτητα για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας συνεδρίας εκτέλεσης.

Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας εκτέλεσης, εάν το αντικείμενο ενός προαιρετικού βήματος δεν υπάρχει στην εφαρμογή Παρακάμπτει το QTP αυτό το βήμα και συνεχίζει να εκτελεί τη δοκιμή

Για να ορίσετε ένα βήμα ως προαιρετικό μέσα προβολή λέξης-κλειδιού κάντε δεξί κλικ στο βήμα και επιλέξτε Προαιρετικό βήμα

Εναλλακτικά, μπορείτε να γράψετε απευθείας τη λέξη-κλειδί "OptionalStep" πριν από μια δήλωση για να την κάνετε προαιρετική
Following το βίντεο περιγράφει ένα ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Πατήστε εδώ εάν το βίντεο δεν είναι προσβάσιμο