Δοκιμή εφαρμογών για κινητά: Δείγματα δοκιμαστικών υποθέσεων και σεναρίων δοκιμών

Μια συχνή ερώτηση από τους μαθητές μας είναι Πώς να δοκιμάσετε τις εφαρμογές για κινητά; Σε αυτό το σεμινάριο, παρέχουμε δείγματα σεναρίου δοκιμών/ δοκιμαστικών περιπτώσεων για τη δοκιμή μιας εφαρμογής για φορητές συσκευές.

Μπορείτε να εκτελέσετε ορισμένες ή όλες τις δοκιμαστικές περιπτώσεις με βάση τις απαιτήσεις δοκιμών για κινητά. Οι υποθέσεις δοκιμών οργανώνονται με βάση τους τύπους δοκιμών για κινητά.

Λειτουργική Δοκιμή Εφαρμογής Κινητού

Η Λειτουργική Δοκιμή Εφαρμογής Κινητού είναι μια διαδικασία δοκιμής λειτουργιών εφαρμογών για κινητές συσκευές, όπως οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών, καθώς και ο έλεγχος των συναλλαγών που ενδέχεται να πραγματοποιήσουν οι χρήστες. Ο κύριος σκοπός της λειτουργικής δοκιμής εφαρμογών για κινητά είναι η διασφάλιση της ποιότητας, η ικανοποίηση των καθορισμένων προσδοκιών, η μείωση του κινδύνου ή των σφαλμάτων και η ικανοποίηση των πελατών.

Οι διάφοροι παράγοντες που σχετίζονται με τη λειτουργική δοκιμή είναι

 1. Τύπος εφαρμογής με βάση τις χρήσεις της επιχειρηματικής λειτουργικότητας (τραπεζικές, τυχερές, κοινωνικές ή επιχειρηματικές)
 2. Τύπος κοινού-στόχου (καταναλωτής, επιχείρηση, εκπαίδευση)
 3. Κανάλι διανομής που χρησιμοποιείται για τη διάδοση της εφαρμογής (π.χ. Apple App Store, Google play, απευθείας διανομή)

Λειτουργική Δοκιμή Εφαρμογής Κινητού

Τα πιο θεμελιώδη σενάρια δοκιμών στη λειτουργική δοκιμή μπορούν να θεωρηθούν ως:

 1. Για να επιβεβαιώσετε εάν όλα τα απαιτούμενα υποχρεωτικά πεδία λειτουργούν όπως απαιτείται.
 2. Για να επιβεβαιώσετε ότι τα υποχρεωτικά πεδία είναι dislayed στην οθόνη με διακριτικό τρόπο από τα μη υποχρεωτικά πεδία.
 3. Για να επικυρώσετε εάν η εφαρμογή λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε φορά που ξεκινά/σταματά η εφαρμογή.
 4. Για να επικυρώσετε εάν η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία ελαχιστοποίησης κάθε φορά που υπάρχει εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση. Για να επικυρώσουμε το ίδιο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα δεύτερο τηλέφωνο, για να καλέσουμε τη συσκευή.
 5. Για να επιβεβαιώσετε εάν το τηλέφωνο μπορεί να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται και να λαμβάνει SMS κάθε φορά που εκτελείται η εφαρμογή. Για να επικυρώσουμε το ίδιο, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα δεύτερο τηλέφωνο για να στείλουμε sms στη συσκευή που δοκιμάζεται και στην οποία εκτελείται αυτήν τη στιγμή η υπό δοκιμή εφαρμογή.
 6. Για να επιβεβαιώσετε ότι η συσκευή είναι σε θέση να εκτελεί τις απαιτούμενες απαιτήσεις πολλαπλών εργασιών όποτε είναι απαραίτητο.
 7. Για να επιβεβαιώσετε ότι η εφαρμογή επιτρέπει τις απαραίτητες επιλογές κοινωνικού δικτύου, όπως κοινή χρήση, ανάρτηση και πλοήγηση κ.λπ.
 8. Για να επιβεβαιώσετε ότι η εφαρμογή υποστηρίζει οποιαδήποτε συναλλαγή πύλης πληρωμής όπως Visa, Mastercard, Paypal κ.λπ. όπως απαιτείται από την εφαρμογή.
 9. Για να επιβεβαιώσετε ότι τα σενάρια κύλισης σελίδας ενεργοποιούνται στην εφαρμογή όπως απαιτείται.
 10. Για να επιβεβαιώσετε ότι η πλοήγηση μεταξύ των σχετικών μονάδων στην εφαρμογή είναι σύμφωνα με την απαίτηση.
 11. Για να επιβεβαιωθεί ότι τα σφάλματα περικοπής είναι απολύτως σε ένα προσιτό όριο.
 12. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο χρήστης λαμβάνει ένα κατάλληλο μήνυμα σφάλματος όπως «Σφάλμα δικτύου. Παρακαλώ δοκιμάστε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα» κάθε φορά που υπάρχει κάποιο σφάλμα δικτύου.
 13. Για να επιβεβαιώσετε ότι η εγκατεστημένη εφαρμογή επιτρέπει σε άλλες εφαρμογές να λειτουργούν ικανοποιητικά και ότι δεν τρώει στη μνήμη των άλλων εφαρμογών.
 14. Για να επιβεβαιώσετε ότι η εφαρμογή συνεχίζεται στο τέλος operaσε περίπτωση σκληρής επανεκκίνησης ή κατάρρευσης του συστήματος.
 15. Για να επικυρώσετε εάν η εγκατάσταση της εφαρμογής μπορεί να γίνει ομαλά, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και δεν οδηγεί σε σημαντικά σφάλματα.
 16. Για να επιβεβαιώσετε ότι η εφαρμογή εκτελεί τη δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
 17. Για να επικυρώσετε εάν η εφαρμογή λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις σε όλες τις εκδόσεις του Mobile που είναι 2g, 3g και 4g.
 18. Να εκτελέσει Δοκιμή παλινδρόμησης για την αποκάλυψη νέων σφαλμάτων λογισμικού σε υπάρχουσες περιοχές ενός συστήματος αφού έχουν γίνει αλλαγές σε αυτά. Επίσης, εκτελέστε ξανά δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν για να προσδιορίσετε ότι η συμπεριφορά του προγράμματος δεν έχει αλλάξει λόγω των αλλαγών.
 19. Για να επιβεβαιώσετε εάν η εφαρμογή παρέχει έναν διαθέσιμο οδηγό χρήστη για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την εφαρμογή

Δοκιμές Δοκιμών Απόδοσης

Ο θεμελιώδης στόχος αυτού του τύπου δοκιμών είναι να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή αποδίδει αποδεκτά υπό ορισμένες απαιτήσεις απόδοσης, όπως η πρόσβαση από έναν τεράστιο αριθμό χρηστών ή η αφαίρεση ενός βασικού τμήματος υποδομής, όπως ένας διακομιστής βάσης δεδομένων.

Τα γενικά σενάρια δοκιμών για τη δοκιμή απόδοσης σε μια εφαρμογή για φορητές συσκευές είναι:

 1. Για να προσδιορίσετε εάν η εφαρμογή λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις υπό διαφορετικές συνθήκες φορτίου.
 2. Για να προσδιορίσετε εάν η τρέχουσα κάλυψη δικτύου μπορεί να υποστηρίξει την εφαρμογή σε επίπεδα αιχμής, μέσου και ελάχιστου χρήστη.
 3. Για να προσδιορίσετε εάν η υπάρχουσα ρύθμιση παραμέτρων πελάτη-διακομιστή παρέχει το απαιτούμενο βέλτιστο επίπεδο απόδοσης.
 4. Να προσδιορίσει τα διάφορα σημεία συμφόρησης εφαρμογών και υποδομών που εμποδίζουν την εφαρμογή να αποδώσει στα απαιτούμενα επίπεδα αποδοχής.
 5. Για να επικυρώσετε εάν ο χρόνος απόκρισης της εφαρμογής είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
 6. Για την αξιολόγηση του προϊόντος ή/και του υλικού για να προσδιοριστεί εάν μπορεί να χειριστεί τους προβλεπόμενους όγκους φορτίου.
 7. Για να αξιολογήσετε εάν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να υποστηρίξει την εκτέλεση της εφαρμογής υπό τους προβλεπόμενους όγκους φορτίου.
 8. Για επικύρωση της απόδοσης της εφαρμογής όταν το δίκτυο αλλάζει σε WIFI από 2G/3G ή αντίστροφα.
 9. Για την επικύρωση καθενός από τα απαιτούμενα, ο κύκλος της CPU είναι βελτιστοποίηση
 10. Για να επιβεβαιώσετε ότι η κατανάλωση μπαταρίας, οι διαρροές μνήμης, οι πόροι όπως το GPS, η απόδοση της κάμερας είναι εντός των απαιτούμενων οδηγιών.
 11. Για την επικύρωση της μακροζωίας της εφαρμογής όποτε το φορτίο του χρήστη είναι αυστηρό.
 12. Για να επικυρώσετε την απόδοση του δικτύου ενώ μετακινείστε με τη συσκευή.
 13. Για την επικύρωση της απόδοσης της εφαρμογής όταν απαιτούνται μόνο διακοπτόμενες φάσεις συνδεσιμότητας.

Δοκιμές δοκιμών ασφαλείας

Δοκιμές δοκιμών ασφαλείας

Ο θεμελιώδης στόχος των δοκιμών ασφαλείας είναι να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις ασφάλειας δεδομένων και δικτύωσης της εφαρμογής πληρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Το Following είναι οι πιο κρίσιμοι τομείς για τον έλεγχο της ασφάλειας των εφαρμογών για κινητά.

 1. Για να επιβεβαιωθεί ότι η εφαρμογή είναι σε θέση να αντέξει οποιαδήποτε επίθεση ωμής βίας που είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία δοκιμής και λάθους που χρησιμοποιείται για να μαντέψει το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας ενός ατόμου.
 2. Για να επαληθεύσετε εάν μια εφαρμογή δεν επιτρέπει σε έναν εισβολέα να έχει πρόσβαση σε ευαίσθητο περιεχόμενο ή λειτουργικότητα χωρίς τον κατάλληλο έλεγχο ταυτότητας.
 3. Για να επιβεβαιώσετε ότι η εφαρμογή έχει ωςtrong σύστημα προστασίας κωδικού πρόσβασης και δεν επιτρέπει σε έναν εισβολέα να αποκτήσει, να αλλάξει ή να ανακτήσει τον κωδικό πρόσβασης άλλου χρήστη.
 4. Για να επιβεβαιωθεί ότι η εφαρμογή δεν υποφέρει από ανεπαρκή λήξη περιόδου λειτουργίας.
 5. Να προσδιορίσει τις δυναμικές εξαρτήσεις και να λάβει μέτρα για να αποτρέψει οποιονδήποτε εισβολέα να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα τρωτά σημεία.
 6. Για να αποτρέψετε από SQL επιθέσεις που σχετίζονται με ένεση.
 7. Για τον εντοπισμό και την ανάκτηση από τυχόν σενάρια κώδικα χωρίς διαχείριση.
 8. Για να διασφαλιστεί εάν τα πιστοποιητικά είναι επικυρωμένα, εφαρμόζει η εφαρμογή το Καρφίτσωμα πιστοποιητικού ή όχι.
 9. Για την προστασία της εφαρμογής και του δικτύου από επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας.
 10. Για την ανάλυση των απαιτήσεων αποθήκευσης και επικύρωσης δεδομένων.
 11. Για να ενεργοποιήσετε τη διαχείριση συνεδρίας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων χρηστών να έχουν πρόσβαση σε αυτόκλητες πληροφορίες.
 12. Για να ελέγξετε εάν κάποιος κωδικός κρυπτογραφίας έχει σπάσει και να βεβαιωθείτε ότι έχει επισκευαστεί.
 13. Για να επιβεβαιωθεί εάν η εφαρμογή της επιχειρηματικής λογικής είναι ασφαλής και δεν είναι ευάλωτη σε οποιαδήποτε εξωτερική επίθεση.
 14. Για να αναλύσετε τις αλληλεπιδράσεις του συστήματος αρχείων, προσδιορίστε τυχόν ευπάθειες και διορθώστε αυτά τα προβλήματα.
 15. Για να επικυρώσετε τους χειριστές πρωτοκόλλου, για παράδειγμα, προσπαθώντας να ρυθμίσετε εκ νέου την προεπιλεγμένη σελίδα προορισμού για την εφαρμογή χρησιμοποιώντας ένα κακόβουλο iframe.
 16. Για προστασία από κακόβουλες ενέσεις από την πλευρά του πελάτη.
 17. Για προστασία από κακόβουλες ενέσεις χρόνου εκτέλεσης.
 18. Για να διερευνήσετε την προσωρινή αποθήκευση αρχείων και να αποτρέψετε τυχόν κακόβουλες δυνατότητες από το ίδιο.
 19. Για να αποτρέψετε την μη ασφαλή αποθήκευση δεδομένων στη μνήμη cache του πληκτρολογίου των εφαρμογών.
 20. Για τη διερεύνηση των cookies και την αποτροπή τυχόν κακόβουλων πράξεων από τα cookies.
 21. Να παρέχει τακτικούς ελέγχους για ανάλυση προστασίας δεδομένων.
 22. Ερευνήστε τα προσαρμοσμένα δημιουργημένα αρχεία και αποτρέψτε τυχόν κακόβουλες ενέργειες από τα προσαρμοσμένα δημιουργημένα αρχεία.
 23. Για να αποτρέψετε από buffer υπερχειλίσεις και υποθέσεις διαφθοράς μνήμης.
 24. Για την ανάλυση διαφορετικών ροών δεδομένων και την αποτροπή τυχόν ευπάθειας από αυτές.

Θήκες δοκιμών χρηστικότητας

Θήκες δοκιμών χρηστικότητας

Η διαδικασία δοκιμής ευχρηστίας της εφαρμογής Mobile εκτελείται για να έχουμε μια γρήγορη και εύκολη εφαρμογή βημάτων με λιγότερη λειτουργικότητα από μια αργή και δύσκολη εφαρμογή με πολλές δυνατότητες. Ο κύριος στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι θα καταλήξουμε να έχουμε μια εύχρηστη, διαισθητική και παρόμοια με αποδεκτή από τον κλάδο διεπαφές που χρησιμοποιούνται ευρέως.

 1. Για να διασφαλίσετε ότι τα κουμπιά πρέπει να έχουν το απαιτούμενο μέγεθος και να είναι κατάλληλα για μεγάλα δάχτυλα.
 2. Για να διασφαλιστεί ότι τα κουμπιά τοποθετούνται στο ίδιο τμήμα της οθόνης για να αποφευχθεί η σύγχυση στους τελικούς χρήστες.
 3. Για να διασφαλίσετε ότι τα εικονίδια είναι φυσικά και συνεπή με την εφαρμογή.
 4. Για να διασφαλιστεί ότι τα κουμπιά, που έχουν την ίδια λειτουργία, θα πρέπει επίσης να έχουν το ίδιο χρώμα.
 5. Για να διασφαλιστεί ότι η επικύρωση για το χτύπημα zoom-σε και zoom-Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.
 6. Για να διασφαλιστεί ότι η είσοδος του πληκτρολογίου μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο.
 7. Για να διασφαλίσετε ότι η εφαρμογή παρέχει μια μέθοδο για την επιστροφή ή την αναίρεση μιας ενέργειας, εάν αγγίξετε λάθος στοιχείο, εντός μιας αποδεκτής διάρκειας.
 8. Για να διασφαλίσετε ότι τα μενού με τα συμφραζόμενα δεν υπερφορτώνονται επειδή πρέπει να χρησιμοποιηθούν γρήγορα.
 9. Για να διασφαλιστεί ότι το κείμενο παραμένει απλό και σαφές ώστε να είναι ορατό στους χρήστες.
 10. Για να διασφαλιστεί ότι οι σύντομες προτάσεις και οι παράγραφοι είναι readable στους τελικούς χρήστες.
 11. Για να διασφαλίσετε ότι το μέγεθος της γραμματοσειράς είναι αρκετά μεγάλο readable και όχι πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό.
 12. Η επικύρωση της εφαρμογής ζητά από τον χρήστη κάθε φορά που ο χρήστης ξεκινά τη λήψη μεγάλου όγκου δεδομένων που μπορεί να μην ευνοούν την απόδοση της εφαρμογής.
 13. Για να επιβεβαιώσετε ότι το κλείσιμο της εφαρμογής πραγματοποιείται από διαφορετικές καταστάσεις και να επαληθεύσετε εάν ανοίγει ξανά στην ίδια κατάσταση.
 14. Για να διασφαλιστεί ότι όλες οι συμβολοσειρές μετατρέπονται σε κατάλληλες γλώσσες όποτε είναι διαθέσιμη μια δυνατότητα μετάφρασης γλώσσας.
 15. Για να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία της εφαρμογής είναι πάντα syncχρονομετρημένο σύμφωνα με τις ενέργειες του χρήστη.
 16. Για να διασφαλιστεί ότι παρέχεται στον τελικό χρήστη ένα εγχειρίδιο χρήσης που βοηθά τον τελικό χρήστη να κατανοήσει και operaτην αίτηση που μπορεί να μην είναι εξοικειωμένη με τις διαδικασίες της αίτησης

Οι δοκιμές χρηστικότητας εκτελούνται συνήθως από χειροκίνητους χρήστες, καθώς μόνο οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν την ευαισθησία και την ικανότητα άνεσης των άλλων χρηστών.

Υποθέσεις δοκιμών συμβατότητας

Ο έλεγχος συμβατότητας σε κινητές συσκευές εκτελείται για να διασφαλιστεί ότι εφόσον οι φορητές συσκευές έχουν διαφορετικό μέγεθος, ανάλυση, οθόνη, έκδοση και υλικό, η εφαρμογή θα πρέπει να δοκιμαστεί σε όλες τις συσκευές για να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή λειτουργεί όπως επιθυμείτε.

Το Following είναι οι πιο εμφανείς τομείς για τη δοκιμή συμβατότητας.

 1. Για να επιβεβαιωθεί ότι η διεπαφή χρήστη της εφαρμογής είναι σύμφωνα με το μέγεθος οθόνης της συσκευής, κανένα κείμενο/χειριστήριο δεν είναι μερικώς αόρατο ή μη προσβάσιμο.
 2. Για να διασφαλιστεί ότι το κείμενο είναι readable για όλους τους χρήστες για την εφαρμογή.
 3. Για να διασφαλίσετε ότι η λειτουργία κλήσης/συναγερμού είναι ενεργοποιημένη κάθε φορά που εκτελείται η εφαρμογή. Η εφαρμογή ελαχιστοποιείται ή αναστέλλεται σε περίπτωση κλήσης και, στη συνέχεια, όποτε σταματά η κλήση, η εφαρμογή συνεχίζεται.

Θήκες δοκιμών ανακτησιμότητας

 1. Ανάκτηση σφαλμάτων και διακοπές συναλλαγών
 2. Επικύρωση της αποτελεσματικής κατάστασης ανάκτησης εφαρμογής μετά από απροσδόκητα σενάρια διακοπής/κατάρρευσης.
 3. Επαλήθευση του τρόπου με τον οποίο η εφαρμογή χειρίζεται μια συναλλαγή κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος (π.χ. σβήνει η μπαταρία ή ξαφνικός μη αυτόματος τερματισμός λειτουργίας της συσκευής)
 4. Η επικύρωση της διαδικασίας όπου η σύνδεση έχει ανασταλεί, το σύστημα πρέπει να αποκαταστήσει για την ανάκτηση των δεδομένων που επηρεάζονται άμεσα από τη σύνδεση που έχει ανασταλεί. Αξιοποιώντας το δικαίωμα κινητά εργαλεία δοκιμών μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση μιας απρόσκοπτης διαδικασίας ανάκτησης.

Σημαντική λίστα ελέγχου

 1. Δοκιμή εγκατάστασης (αν η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα και με το απαιτούμενο κριτήριο)
 2. Δοκιμή απεγκατάστασης (αν η εφαρμογή μπορεί να απεγκατασταθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα και με το απαιτούμενο κριτήριο)
 3. Δοκιμές δικτύου (επικύρωση του εάν το δίκτυο λειτουργεί υπό το απαιτούμενο φορτίο ή όχι, εάν το δίκτυο είναι σε θέση να υποστηρίξει όλες τις απαραίτητες εφαρμογές κατά τις διαδικασίες δοκιμών)
 4. Ελέγξτε τα μη αντιστοιχισμένα κλειδιά
 5. Ελέγξτε την οθόνη εκκίνησης της εφαρμογής
 6. Συνεχιζόμενη είσοδος στο πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια διακοπών και άλλες φορές όπως προβλήματα δικτύου
 7. Μέθοδοι που αφορούν την έξοδο από την εφαρμογή
 8. Εφέ φορτιστή ενώ μια εφαρμογή εκτελείται στο παρασκήνιο
 9. Χαμηλή μπαταρία και υψηλή απαίτηση απόδοσης
 10. Αφαίρεση μπαταρίας ενώ εκτελείται μια εφαρμογή
 11. Κατανάλωση μπαταρίας ανά εφαρμογή
 12. Ελέγξτε τις παρενέργειες της εφαρμογής