Λίστα ενοτήτων SAP – Τεχνικές & Λειτουργικές

Οι μονάδες SAP μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε

 • Λειτουργικές μονάδες SAP
 • Τεχνικές Ενότητες SAP

Αυτές οι λειτουργικές και τεχνικές μονάδες στο SAP είναι στενά συνδεδεμένες. Ακολουθεί μια λίστα βασικών μονάδων SAP

Λίστα μονάδων SAP

Μονάδα SAP MM

Η MM είναι Διαχείριση Υλικών

Η ενότητα Διαχείρισης Υλικών στο SAP αποτελείται από πολλά στοιχεία και επιμέρους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των βασικών δεδομένων, των αγορών και του αποθέματος. Μάθε περισσότερα για SAP MM

Μονάδα SAP MM

Ενότητα SAP PP

Το PP είναι ο Σχεδιασμός Παραγωγής

Το SAP PP (Προγραμματισμός Παραγωγής) είναι μια μονάδα SAP, ειδικά σχεδιασμένη για την ενοποίηση διαφορετικών τμημάτων που εμπλέκονται στην παραγωγή και την κατασκευή. Διαθέτει διάφορα στοιχεία όπως Data Center, BOM, Work Center, CRP κ.λπ. Μάθετε περισσότερα για SAP PP

Ενότητα SAP PP

Μονάδα SAP SD

Το SAP SD Module είναι Πωλήσεις και Διανομή

Το SAP Sales and Distribution (SD) είναι μια σημαντική ενότητα του SAP ERP που αποτελείται από επιχειρηματικές διαδικασίες που απαιτούνται για την πώληση, την αποστολή, billεισαγωγή ενός προϊόντος. Η μονάδα είναι στενά ενσωματωμένη με SAP MM & SAP PP. Οι βασικές υποενότητες του SAP SD είναι τα Κύρια Δεδομένα Πελάτη και Προμηθευτή, Πωλήσεις, Παράδοση, Billing, Τιμολόγηση και Διαχείριση Πιστώσεων. Μάθε περισσότερα για SAP SD

Μονάδα SAP SD

SAP ABAP

Η ABAP (Advanced Business Application Programming) είναι η προεπιλεγμένη γλώσσα προγραμματισμού για τις εφαρμογές SAP. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε Java για κωδικοποίηση στο SAP. Μάθε περισσότερα για SAP ABAP

SAP ABAP

SAP CRM

όπου το CRM σημαίνει Διαχείριση Σχέσεων Πελατών

Το SAP CRM είναι ο ηγέτης της αγοράς στο λογισμικό διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. Το SAP CRM διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες. Μάθε περισσότερα για SAP CRM

SAP CRM Marketing

SAP HANA

όπου Hana σημαίνει Αναλυτική Συσκευή Υψηλής Απόδοσης.

Το SAP HANA είναι μια πλατφόρμα υπολογιστών στη μνήμη που επιτρέπει την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Αυτή τη στιγμή είναι ο ηγέτης της αγοράς στο BI.

SAP HANA Archiδομή

Μονάδα SAP HCM

HR σημαίνει Ανθρώπινο Δυναμικό

Το SAP Human Capital Management (HCM) ονομάζεται επίσης SAP-HR. Το SAP HCM αποτελείται από υποενότητες όπως η Διοίκηση Προσωπικού (PA), η Οργανωτική Διαχείριση (ΟΜ), ο Χρόνος, Μισθολόγιο που βοηθούν στη διαχείριση των εργαζομένων. Μάθε περισσότερα για SAP HCM

Μονάδα SAP HCM

Βάση SAP

Το SAP Basis είναι ένα σύνολο προγραμμάτων και εργαλείων που λειτουργούν ως διεπαφή με τη βάση δεδομένων, Operaσύστημα ting, πρωτόκολλα επικοινωνίας και άλλες μονάδες SAP όπως FI, HCM, SD κ.λπ. Μάθετε περισσότερα για Βάση SAP

Βάση SAP

Μονάδα SAP FI

Το FI σημαίνει Χρηματοοικονομική Λογιστική.

Η μονάδα SAP FI είναι πολύ ισχυρή και καλύπτει σχεδόν όλες τις χρηματοοικονομικές επιχειρηματικές διαδικασίες που συναντώνται σε διάφορους κλάδους. Είναι μία από τις ευρέως εφαρμοσμένες μονάδες SAP ERP. Μάθε περισσότερα για SAP FI

Ενότητα SAP CO

Το CO σημαίνει Έλεγχος

Κόστος Λογιστήριο Η ενότητα (CO) της SAP παρέχει πληροφορίες στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των διευθυντών για να κατανοήσουν πού δαπανώνται τα χρήματα της εταιρείας. Το CO τους βοηθά να βελτιστοποιήσουν το επιχειρηματικό κόστος.

Μονάδα SAP QM

Το QM σημαίνει Διαχείριση Ποιότητας

Το SAP QM (Διαχείριση Ποιότητας) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος πολλών βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών της SAP, όπως η παραγωγή, οι πωλήσεις, οι προμήθειες, η διαχείριση υλικών κ.λπ. Μάθετε περισσότερα για SAP QM

Μονάδα SAP BW

όπου BW σημαίνει Business (Data) Warehouse

Το SAP BI (Business Intelligence) ή SAP BW είναι ένα κορυφαίο εργαλείο αποθήκευσης δεδομένων και αναφοράς. Βοηθά στη μετατροπή ακατέργαστων δεδομένων σε πληροφορίες και insights που συμβάλλουν στη βελτίωση των επιχειρηματικών περιθωρίων. Μάθε περισσότερα για SAP BW

Άλλες ενότητες SAP

 • Ενότητα SAP EC – όπου EC σημαίνει Έλεγχος Επιχειρήσεων
 • Ενότητα SAP TR – όπου TR σημαίνει Υπουργείο Οικονομικών
 • SAP IM Module – όπου το IM σημαίνει Διαχείριση Επενδύσεων
 • SAP ΕΙΝΑΙ - όπου το IS σημαίνει Industry Specific Solution
 • Μονάδα SAP PS– και το PS είναι το Project Systems
 • SAP CAC – Στοιχεία πολλαπλών εφαρμογών
 • SAP SCM- όπου SCM σημαίνει Supply Chain Management
 • SAP PLM- όπου το PLM σημαίνει Διαχείριση Κύκλου Ζωής Προϊόντος
 • SAP SRM- όπου SRM σημαίνει Supplier Relationship Management
 • SAP CS- όπου CS σημαίνει Εξυπηρέτηση Πελατών
 • SAP SEM - όπου SEM σημαίνει ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • SAP RE – όπου RE σημαίνει Real Estate
 • SAP PM Module– όπου το Plant Maintenance είναι το PM
 • SAP Security Μάθετε περισσότερα σχετικά με SAP Security
 • SAP FSCM – όπου FSCM σημαίνει Financial Supply Chain Management
 • SAP NetWeaver
 • SAP XI - όπου XI σημαίνει Exchange Infrastructure
 • SAP Solution Manager – Μάθετε περισσότερα σχετικά με Υπεύθυνος Λύσεων
 • SAP LE - όπου το LE σημαίνει Logistics Execution
 • SAP APO- όπου APO σημαίνει Προηγμένος Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση
 • SAP AFS – όπου το AFS σημαίνει Apparel and Footwear Solution
 • SAP CC – όπου CC σημαίνει Convergent Charging
 • SAP ΕΙΝΑΙ - όπου το ITS σημαίνει Διακομιστής Συναλλαγών Διαδικτύου
 • SAP ICM – όπου το ICM σημαίνει Διαχείριση κινήτρων και Επιτροπής
 • SAP KW – όπου KW σημαίνει αποθήκη γνώσης
 • SAP MDM - όπου το MDM σημαίνει Master Data Management