Αναλυτική προβολή SAP HANA

Τι είναι η αναλυτική προβολή στο SAP HANA;

Αναλυτική προβολή SAP HANA βασίζεται στη μοντελοποίηση σχήματος STAR και αντιπροσωπεύει αντικείμενα OLAP/Πολυδιάστατης Μοντελοποίησης. Η αναλυτική προβολή SAP HANA σχηματίζει μια δομή που μοιάζει με κύβο, η οποία χρησιμοποιείται για την ανάλυση δεδομένων. Η αναλυτική προβολή χρησιμοποιείται κυρίως σε ένα σενάριο όπου χρειαζόμαστε συγκεντρωτικά δεδομένα από τον υποκείμενο πίνακα.

Στην αναλυτική προβολή SAP HANA, οι πίνακες διαστάσεων ενώνονται με τον πίνακα γεγονότων που περιέχει δεδομένα συναλλαγών. Ένας πίνακας διαστάσεων περιέχει περιγραφικά δεδομένα. (Π.χ. Προϊόν, Όνομα Προϊόντος, Πωλητής, πελάτης κ.λπ.). Ο Πίνακας Δεδομένων περιέχει τόσο περιγραφικά όσο και Μετρήσιμα δεδομένα (Ποσό, Φόρος, κ.λπ.).

Παράδειγμα αναλυτικής προβολής SAP HANA

Εδώ, θα δημιουργήσουμε μια αναλυτική προβολή για Εντολή Αγοράς με βάση την προβολή χαρακτηριστικού που δημιουργήθηκε νωρίτερα "AT_PRODUCT".

Θα χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα κεφαλίδας παραγγελίας αγοράς και τον πίνακα λεπτομερειών παραγγελίας αγοράς.

Σενάριο SQL για Δημιουργία πίνακα "PURCHASE_ORDER" στο "DHK_SCHEMA"

CREATE COLUMN TABLE "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_ORDER"					
(		
PO_NUMBER NVARCHAR(10) primary key,							
COMPANY NVARCHAR (4),			
PO_CATEGORY NVARCHAR(2),			
PRODUCT_ID NVARCHAR(10),			
VENDOR NVARCHAR(10),			
TERMS NVARCHAR(4),			
PUR_ORG NVARCHAR(4),			
PUR_GRP NVARCHAR(3),			
CURRENCY NVARCHAR(5),			
QUOTATION_NO NVARCHAR(10),			
PO_STATUS VARCHAR(1),			
CREATED_BY NVARCHAR(20),			
CREATED_AT DATE		
);		

INSERT	INTO "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_ORDER" VALUES(1000001,1000,'MM','A0001','V000001','CASH' ,1000,'GR1','INR',1000011,'A','HANAUSER','2016-01-07');																													
INSERT INTO "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_ORDER" VALUES(1000002,2000,'MM','A0002','V000001','CASH',1000,'GR1','INR',1000012,'A','HANAUSER','2016-01-06');																			
INSERT INTO "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_ORDER" VALUES(1000003,2000,'MM','A0003','V000001','CASH',1000,'GR1','INR',1000013,'A','HANAUSER','2016-01-07');																			
INSERT INTO "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_ORDER" VALUES(1000004,2000,'MM','A0004','V000001','CASH',1000,'GR1','INR',1000014,'A','HANAUSER','2016-01-07');

SQL Script για δημιουργία πίνακα "PURCHASE_DETAIL" στο "DHK_SCHEMA"

CREATE	 COLUMN TABLE "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_DETAIL"					
(		
PO_NUMBER NVARCHAR(10) primary key,							
COMPANY NVARCHAR(4),			
PO_CATEGORY NVARCHAR(2),			
PRODUCT_ID NVARCHAR(10),			
PLANT NVARCHAR(4),			
STORAGE_LOC NVARCHAR(4),			
VENDOR NVARCHAR(10),			
TERMS NVARCHAR(4),			
PUR_ORG NVARCHAR(4),			
PUR_GRP NVARCHAR(3),			
CURRENCY NVARCHAR(5),			
QUANTITY SMALLINT,			
QUANTITY_UNIT VARCHAR(4),			
ORDER_PRICE DECIMAL(8,2),			
NET_AMOUNT DECIMAL(8,2),			
GROSS_AMOUNT DECIMAL(8,2),			
TAX_AMOUNT DECIMAL(8,2)			
);		


INSERT	INTO "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_DETAIL"	VALUES(1000001,1000,'MM','A0001',1001,101,
'V000001','CASH',1000,'GR1','INR',10,'UNIT',50000.00,40000.00,50000.00,10000.00);																									
INSERT	INTO "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_DETAIL"	VALUES(1000002,2000,'MM','A0002',1002,102,
'V000002','CASH',1000,'GR1','INR',10,'UNIT',60000.00,48000.00,60000.00,12000.00);																									
INSERT	INTO "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_DETAIL"	VALUES(1000003,2000,'MM','A0003',1003,103,
'V000001','CASH',1000,'GR1','INR',20,'UNIT',40000.00,32000.00,40000.00,8000.00);																									
INSERT	INTO "DHK_SCHEMA"."PURCHASE_DETAIL"	VALUES(1000004,2000,'MM','A0004',1004,104,
'V000002','CASH',1000,'GR1','INR',20,'UNIT',20000.00,16000.00,20000.00,4000.00);																	

Με αυτό το σενάριο πίνακα, θα δημιουργηθούν δύο Πίνακες "PURCHASE_ORDER" και "PURCHASE_DETAIL" με δεδομένα.

Πώς να δημιουργήσετε αναλυτική προβολή στο SAP HANA

Θα δημιουργήσουμε μια αναλυτική προβολή SAP HANA με όνομα "AN_PURCHASE_ORDER", με την ήδη δημιουργημένη προβολή χαρακτηριστικών "AT_PRODUCT", πίνακες "PURCHASE_ORDER" και "PURCHASE_DETAIL".

Βήμα 1) Δημιουργία νέας αναλυτικής προβολής

 1. Επιλέξτε το υποπακέτο Μοντελοποίησης στο πακέτο DHK_SCHEMA.
 2. Κάντε δεξί κλικ ->Νέο.
 3. Επιλέξτε αναλυτική προβολή.

Δημιουργήστε αναλυτική προβολή στο SAP HANA

Βήμα 2) Το πρόγραμμα επεξεργασίας προβολής πληροφοριών θα εμφανιστεί για την αναλυτική προβολή-

 1. Εισαγάγετε το όνομα αναλυτικής προβολής ως "AN_PURCHASE_ORDERS" και προσθέστε ετικέτα για αυτό.
 2. Επιλέξτε Τύπο προβολής ως "Αναλυτική προβολή".

Δημιουργήστε αναλυτική προβολή στο SAP HANA

Μόλις επιλεγούν τα δεδομένα, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Ο επεξεργαστής προβολής πληροφοριών θα εμφανίζεταιyed για αναλυτική προβολή.

Βήμα 3) Προσθήκη πίνακα από το σχήμα στα δεδομένα Foundation κόμβος κάτω από το παράθυρο Σενάριο

Θα υπάρχουν τρεις κόμβοι κάτω από το παράθυρο σεναρίου-

 1. Σημασιολογία: Αυτός ο κόμβος αντιπροσωπεύει τη δομή εξόδου της προβολής.
 2. Έναρξη συμμετοχής: Αυτός ο κόμβος δημιουργεί σύνδεση για να ενώσει την προβολή χαρακτηριστικών με τον πίνακα γεγονότων.
 3. ημερομηνία Foundation: Σε αυτόν τον κόμβο, προσθέτουμε πίνακα FACT για αναλυτική προβολή. Μπορούν να προστεθούν πολλοί πίνακες, αλλά μπορεί να επιλεγεί μέτρο από έναν μόνο πίνακα.
 4. Σύρετε και αποθέστε τον πίνακα "PURCHASE_ORDER" και "PURCHASE_DETAIL" από το DHK_SCHEMA στα δεδομένα Foundation Παράθυρο Κόμβου Σεναρίου.

Δημιουργήστε αναλυτική προβολή στο SAP HANA

Βήμα 4) Προσθέστε την προβολή χαρακτηριστικών στο Star join Node

 1. Επιλέξτε "AT_PRODUCT" Προβολή χαρακτηριστικού από το πακέτο Μοντελοποίησης.
 2. Σύρετε και αποθέστε την προβολή χαρακτηριστικών στον κόμβο σύνδεσης αστεριών.

Δημιουργήστε αναλυτική προβολή στο SAP HANA

Βήμα 5) Στο ίδιο παράθυρο στον πίνακα λεπτομερειών κάντε όπως υποδεικνύεται,

 1. Κάντε κλικ στα δεδομένα foundation κόμβος. Ο πίνακας προστέθηκε στα δεδομένα foundation ο κόμβος θα εμφανιστεί στην ενότητα Λεπτομέρειες.
 2. Εγγραφείτε στον πίνακα "PURCHASE_ORDER" στον πίνακα "PURCHASE_DETAIL" ΣΤΟ Πεδίο "PO_NUMBER".
 3. Εισαγάγετε τον τύπο συμμετοχής και την αυθεντικότητα.

Δημιουργήστε αναλυτική προβολή στο SAP HANA

Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Βήμα 6) Επιλέξτε το ακόλουθοwing στήλες στο ίδιο παράθυρο,

 1. Επιλέξτε PO_NUMBER, COMPANY, PO_CATEGORY, PRODUCT_ID, PLANT, STORAGE_LOC από τον πίνακα "PURCHASE_DETAIL".
 2. Επιλέξτε τη στήλη CURRENCY από τον πίνακα "PURCHASE_DETAIL".
 3. Επιλέξτε GROSS_AMOUNT, TAX_AMOUNT.
 4. Επιλέξτε τη στήλη PO_STATUS, CREATED_BY, CREATED_AT από τον πίνακα "PURCHASE_HEADER".

Δημιουργήστε αναλυτική προβολή στο SAP HANA

Όλες οι επιλεγμένες στήλες (Πορτοκαλί χρώμα) θα εμφανίζονται στην έξοδο της αναλυτικής προβολής.

Βήμα 7) Τώρα, συνδέστε την προβολή χαρακτηριστικών στον πίνακα γεγονότων (δεδομένα foundation)

Κάντε κλικ στο Star join Node στο σημασιολογικό παράθυρο, όπως παρακάτω–

Δημιουργήστε αναλυτική προβολή στο SAP HANA

Η προβολή χαρακτηριστικών και ο πίνακας γεγονότων θα εμφανίζονταιyed στο παράθυρο λεπτομερειών. Τώρα συνδέουμε την προβολή χαρακτηριστικών στον πίνακα γεγονότων όπως παρακάτω –

Συμμετοχή στην προβολή χαρακτηριστικών με δεδομένα Foundation στη στήλη "PRODUCT_ID".

Δημιουργήστε αναλυτική προβολή στο SAP HANA

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Συμμετοχή, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο για Επεξεργασία Συμμετοχήςyed. Καθορίστε τον τύπο σύνδεσης ως "Αναφορικό" και ως Κάρδινα 1…1.

Δημιουργήστε αναλυτική προβολή στο SAP HANA

Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Βήμα 8) Ορίστε χαρακτηριστικό, μέτρο και κλειδί για την προβολή

 1. Επιλέξτε Semantics Node στο παράθυρο σεναρίου.

  Δημιουργήστε αναλυτική προβολή στο SAP HANA

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Στήλες κάτω από το Details τζάμι.
 3. Ορίστε τον τύπο στήλης ως χαρακτηριστικό και μέτρο, έχω ορίσει όλες τις στήλες ως χαρακτηριστικό εκτός από το "GROSS_AMOUNT", το οποίο ορίζεται ως μέτρο.

Δημιουργήστε αναλυτική προβολή στο SAP HANA

Βήμα 9) Επικύρωση και ενεργοποίηση αναλυτικής προβολής

 1. Επικυρώστε την αναλυτική προβολή.
 2. Ενεργοποίηση αναλυτικής προβολής.

Δημιουργήστε αναλυτική προβολή στο SAP HANA

Τώρα η αναλυτική προβολή "AN_PURCHASE_ORDERS" θα δημιουργηθεί και θα ενεργοποιηθεί στον Αναλυτικό Φάκελο του Υποπακέτου Μοντελοποίησης ως –

Δημιουργήστε αναλυτική προβολή στο SAP HANA

Βήμα 10) Προεπισκόπηση δεδομένων σε αναλυτική προβολή

 1. Μεταβείτε στην ενότητα της γραμμής εργαλείων και κάντε κλικ στο εικονίδιο «Προεπισκόπηση δεδομένων».
 2. Επιλέξτε Άνοιγμα στον Επεξεργαστή προεπισκόπησης δεδομένων.

Δημιουργήστε αναλυτική προβολή στο SAP HANA

Και πάλι χρησιμοποιούμε 3 επιλογές για να δούμε δεδομένα στον Επεξεργαστή Προεπισκόπησης Δεδομένων–

 1. Ανάλυση - Σε αυτήν την καρτέλα, πρέπει να σύρουμε και να αποθέσουμε το Χαρακτηριστικό και να μετρήσουμε στον Άξονα Ετικέτας και στον Άξονα Τιμής. Μπορούμε να δούμε την έξοδο σε μορφή γραφήματος, πίνακα, πλέγματος και HTML.

Δημιουργήστε αναλυτική προβολή στο SAP HANA

 1. Διακεκριμένες αξίες - Οι διακριτές τιμές εμφανίζουν ξεχωριστή τιμή για το επιλεγμένο χαρακτηριστικό. Μπορούμε να επιλέξουμε μόνο ένα χαρακτηριστικό κάθε φορά.

Δημιουργήστε αναλυτική προβολή στο SAP HANA

 1. Ακατέργαστα δεδομένα – Θα εμφανιστεί σε μορφή πίνακα από την καρτέλα Raw Data όπως παρακάτω –

  Δημιουργήστε αναλυτική προβολή στο SAP HANA

Σημείωση: SAP HANA Η αναλυτική προβολή μπορεί να περιέχει μόνο την προβολή χαρακτηριστικών και δεν υποστηρίζει Ένωση.