Τι είναι το SAP Business Suite; Ορισμός ERP και Εφαρμογές

Τι είναι το SAP Business Suite;

Το Business Suite στο SAP είναι μια συλλογή πλήρως ενσωματωμένων εφαρμογών όπως η διαχείριση σχέσεων με πελάτες SAP (CRM), SAP Enterprise Resource Planning (ERP), διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντων SAP (PLM), διαχείριση σχέσεων προμηθευτών SAP (SRM) και διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού SAP ( ενότητες SCM).

Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν τη SAP με την προσφορά ERP της. Αλλά η σουίτα SAP ERP Business προσφέρει τώρα ποικιλία προϊόντων για την αντιμετώπιση ποικίλων αναγκών ενός οργανισμού. Ας ρίξουμε μια ματιά σε διάφορες εφαρμογές SAP ERP business Suite.

Εφαρμογές SAP Business Suite

SAP HANA

Το High Performance Analytic Appliance χρησιμοποιεί υπολογιστές στη μνήμη, μια πρωτοποριακή τεχνολογία που επιτρέπει την ανάλυση πολύ μεγάλων, μη συγκεντρωτικών δεδομένων με πρωτοφανή ταχύτητα στην τοπική μνήμη (έναντι βάσης δεδομένων που βασίζεται σε δίσκο) που επιτρέπει τηνplex αναλύσεις, σχέδια και προσομοιώσεις σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Η επιχειρηματική σουίτα SAP στο HANA παρέχει επίσης επεξεργασία πολλαπλών μοντέλων και προηγμένα αναλυτικά στοιχεία.

Επίσης ελέγξτε: Εκπαιδευτικά σεμινάρια SAP HANA για αρχάριους

Συγκλίνουσα Φόρτιση SAP

Το SAP Convergent Charging παρέχει μια λύση αξιολόγησης και χρέωσης για επεξεργασία μεγάλου όγκου σε βιομηχανίες υπηρεσιών. Παρέχει δυνατότητες σχεδιασμού τιμολόγησης, υψηλή βαθμολογία απόδοσης και διαχείριση σύγκλισης ισορροπίας.

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων

Σε αντίθεση με άλλα λογισμικά CRM, το SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) η εφαρμογή, μέρος του Business Suite στο SAP, όχι μόνο σας βοηθά να αντιμετωπίσετε τις βραχυπρόθεσμες επιταγές σας - να μειώσετε το κόστος και να αυξήσετε την ικανότητα λήψης αποφάσεων - αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει την εταιρεία σας να επιτύχει διαφοροποιημένες δυνατότητες προκειμένου να ανταγωνίζεται αποτελεσματικά σε βάθος χρόνου όρος.

Προγραμματισμός Επιχειρηματικών Πόρων

Ενας ήχος foundation είναι απαραίτητο για να ανταγωνιστεί και να κερδίσει στην παγκόσμια αγορά. ο SAP-ERP Η εφαρμογή υποστηρίζει τις βασικές λειτουργίες των επιχειρηματικών διαδικασιών σας και operaείναι αποτελεσματικά και προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κλάδου σας, όπως SAP ERP Financials, SAP ERP Διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου, SAP ERP Operations, εταιρικές υπηρεσίες SAP ERP.

Πατήστε εδώ εάν το βίντεο δεν είναι προσβάσιμο

SAP Διαχείριση Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας

Υποστηρίζει περιβαλλοντικές, επαγγελματικές διαδικασίες και διαδικασίες ασφάλειας προϊόντων, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και την εταιρική ευθύνη. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση εταιρικών πολιτικών, συμμόρφωσης και περιβαλλοντικών δυνατοτήτων, υγείας και ασφάλειας με παγκόσμιες επιχειρηματικές διαδικασίες για ανθρώπινους πόρους, logistics, παραγωγή και χρηματοδότηση.

SAP Global Batch Ιχνηλασιμότητα

Σας επιτρέπει να ανιχνεύσετε πλήρως αντικείμενα που παρακολουθούνται, για παράδειγμα, μια παρτίδα, και στα δύο Συστήματα SAP και συστήματα μη SAP. Σε περίπτωση ανάκλησης ή απόσυρσης, η SAP GBT διασφαλίζει την έγκαιρη συμμόρφωση με τα νομικά χρονοδιαγράμματα αναφοράς. Επιπλέον, σας βοηθά να ελαχιστοποιήσετε το κόστος και την έκθεση στον εταιρικό κίνδυνο. Μπορείτε επίσης να αναλύσετε πολλά αντικείμενα, για παράδειγμα, παρτίδες, σε μία εκτέλεση.

Διαχείριση Κύκλου Ζωής Προϊόντων SAP

Για να επιβιώσετε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, δημιουργώντας και παραδίδοντας μέσαnovaΤα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διαφοροποιούν και διαφοροποιούν την αγορά είναι αυτό που διακρίνει την εταιρεία σας από τον ανταγωνισμό. Η εφαρμογή SAP Product Lifecycle Management (SAP PLM) σάς παρέχει υποστήριξη 360 μοιρών για όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με το προϊόν – από την πρώτη ιδέα προϊόντος, από την κατασκευή έως την εξυπηρέτηση του προϊόντος

SAP Supplier Life Cycle Management

Η SAP Supplier Lifecycle Management είναι μια ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση των σχέσεων με τους προμηθευτές. Ασχολείται με τη βάση εφοδιασμού στο σύνολό της για να προσδιορίζει συνεχώς το σωστό μείγμα προμηθευτών. Καλύπτει τον κύκλο ζωής μεμονωμένων προμηθευτών; από την ενσωμάτωση σε μια συνεχή ανάπτυξη.

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Αντιμετωπίζετε τεράστια πίεση να μειώσετε το κόστος αυξάνοντας παράλληλαnovaκαι βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών και της ανταπόκρισης. Η SAP Supply Chain Management (SAP SCM) επιτρέπει τη συνεργασία, τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και τον συντονισμό ολόκληρου του δικτύου εφοδιασμού, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας σας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Διαχείριση σχέσεων προμηθευτή

Με το SAP SRM μπορείτε να εξετάσετε και να προβλέψετε την αγοραστική συμπεριφορά, να συντομεύσετε τους κύκλους προμηθειών και να εργαστείτε με τους συνεργάτες σας σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σας επιτρέπει να αναπτύξετε μακροχρόνιες σχέσεις με όλους εκείνους τους προμηθευτές που έχουν αποδείξει ότι είναι αξιόπιστοι συνεργάτες.

Διακυβέρνηση, Κίνδυνος και Συμμόρφωση

Ο κίνδυνος είναι αναπόφευκτος, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί. Με τη διακυβέρνηση, τον κίνδυνο και τη συμμόρφωση (GRC), οι επιχειρήσεις μπορούν να εξισορροπήσουν στρατηγικά τον κίνδυνο και τις ευκαιρίεςunity.

Πωλήσεις και operaπρογραμματισμού

Πωλήσεις SAP και OperaΟ προγραμματισμός σάς δίνει τη δυνατότητα να καλύψετε βέλτιστα και επικερδώς τη μακροπρόθεσμη μελλοντική ζήτηση. Συνήθως, αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε μήνα και περιλαμβάνει πολλούς συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων, του μάρκετινγκ, των χρηματοοικονομικών, του προγραμματισμού ζήτησης και του προγραμματισμού της αλυσίδας εφοδιασμού.

SAP Transportation Management

Σας υποστηρίζει σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φυσική μεταφορά αγαθών από τη μια τοποθεσία στην άλλη.

Διευρυμένη Διαχείριση Αποθήκης

Το SAP Extended Warehouse Management σάς δίνει τη δυνατότητα να χαρτογραφήσετε ολόκληρη την com αποθήκη σαςplex αναλυτικά στο σύστημα, μέχρι το επίπεδο του κάδου αποθήκευσης. Όχι μόνο αυτό σας δίνει μια επισκόπηση της συνολικής ποσότητας ενός προϊόντος στην αποθήκη, αλλά μπορείτε επίσης να βλέπετε πάντα πού ακριβώς βρίσκεται ένα συγκεκριμένο προϊόν, ανά πάσα στιγμή, στην αποθήκη σας complex. Με το EWM, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη χρήση διάφορων κάδων αποθήκευσης και μετακινήσεων αποθεμάτων και μπορείτε να συνδυάσετε την αποθήκευση αποθεμάτων από διάφορες εγκαταστάσεις σε αποθήκες με τυχαία διαχείριση.

Εφαρμογές Κινητών

Κινητό Οι συσκευές μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στο σύστημα SAP.