Πλαίσιο δοκιμών βάσει λέξεων-κλειδιών με παράδειγμα

Πλαίσιο με βάση τη λέξη-κλειδί

Πλαίσιο με βάση τη λέξη-κλειδί είναι ένα λειτουργικό πλαίσιο δοκιμών αυτοματισμού που χωρίζει τις δοκιμαστικές περιπτώσεις σε τέσσερα διαφορετικά μέρη προκειμένου να διαχωρίσει την κωδικοποίηση από τις δοκιμαστικές περιπτώσεις και τα βήματα δοκιμής για καλύτερο αυτοματισμό. Το πλαίσιο δοκιμών βάσει λέξεων-κλειδιών χωρίζει τις δοκιμαστικές περιπτώσεις ως βήματα δοκιμής, αντικείμενα βημάτων δοκιμής, ενέργειες σε βήματα δοκιμής και δεδομένα για αντικείμενα δοκιμής για καλύτερη κατανόηση.

Τι είναι η δοκιμή βάσει λέξεων-κλειδιών;

Δοκιμές βάσει λέξεων-κλειδιών είναι μια τεχνική δέσμης ενεργειών που χρησιμοποιεί αρχεία δεδομένων για να περιέχει τις λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με την εφαρμογή που δοκιμάζεται. Αυτές οι λέξεις-κλειδιά περιγράφουν το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου βήματος.

Μια δοκιμή βασισμένη σε λέξεις-κλειδιά αποτελείται από λέξεις-κλειδιά υψηλού και χαμηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων των ορισμάτων λέξεων-κλειδιών, τα οποία συντίθενται για να περιγράψουν τη δράση μιας δοκιμαστικής περίπτωσης. Ονομάζεται επίσης δοκιμή βάσει πίνακα ή δοκιμή βασισμένη σε λέξεις δράσης.

Στη δοκιμή βάσει λέξεων-κλειδιών, προσδιορίζετε πρώτα ένα σύνολο λέξεων-κλειδιών και, στη συνέχεια, συσχετίζετε μια ενέργεια (ή λειτουργία) που σχετίζεται με αυτές τις λέξεις-κλειδιά. Εδώ, κάθε δοκιμαστική ενέργεια, όπως το άνοιγμα ή το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης, το κλικ του ποντικιού, τα πλήκτρα κ.λπ. περιγράφεται με μια λέξη-κλειδί όπως π.χ. openbrowser, κλικ, Typtext και ούτω καθεξής.

Για το Παράδειγμα:

Δοκιμές βάσει λέξεων-κλειδιών

 1. Σύνδεση στον ιστότοπο «guru99» – Η λέξη-κλειδί «σύνδεση» θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο αυτοματοποίησής μας, για τη δοκιμή της λειτουργίας σύνδεσης ή της ενέργειας που σχετίζεται με αυτήν.
 2. logout στον ιστότοπο "guru99"— Η λέξη-κλειδί "αποσύνδεση" θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο αυτοματισμού μας, για να ελέγξουμε τη λειτουργία αποσύνδεσης ή την ενέργεια που σχετίζεται με αυτήν.

Θα δούμε περισσότερα παραδείγματα στο άρθρο.

Παράδειγμα λέξεων-κλειδιών
Λέξεις-κλειδιά Περιγραφή
Είσοδος Συνδεθείτε στον ιστότοπο επίδειξης τράπεζας guru99
Emails Στείλε Εmail
αποχωρήσεις Αποσυνδεθείτε από τον ιστότοπο επίδειξης τράπεζας guru99
Ειδοποιήσεις Βρείτε μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις

Για να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο που βασίζεται στη λέξη-κλειδί, χρειάζεστε το following πράγματα

 1. Φύλλο Excel– Προσδιορίστε τις λέξεις-κλειδιά και αποθηκεύστε τις σε ένα φύλλο Excel
 2. Βιβλιοθήκη λειτουργιών– Η βιβλιοθήκη συναρτήσεων αποτελείται από τη συνάρτηση για τις επιχειρηματικές ροές (κουμπί σύνδεσης για οποιονδήποτε ιστότοπο). Έτσι, όταν εκτελεστεί η δοκιμή, θα διαβάσει τη λέξη-κλειδί από το φύλλο του Excel και θα καλέσει τις συναρτήσεις ανάλογα
 3. Φύλλα δεδομένων– Τα φύλλα δεδομένων χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των δεδομένων δοκιμής που θα χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή
 4. Αποθήκη αντικειμένων– με βάση το πλαίσιο που βασίζεται στις λέξεις-κλειδιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αποθετήριο αντικειμένων
 5. Δοκιμαστικά σενάρια– Με βάση τη σχεδίαση του πλαισίου σας, μπορείτε να έχετε δοκιμαστικά σενάρια για κάθε εγχειρίδιο Δοκιμαστική θήκη ή ένα σενάριο μεμονωμένου προγράμματος οδήγησης

Γιατί να κάνετε Δοκιμές βάσει λέξεων-κλειδιών

Στη Μηχανική Λογισμικού, το Keyword Driven Testing γίνεται λόγω following λόγος

 • Κοινά στοιχεία που χειρίζονται η τυπική βιβλιοθήκη
 • Χρησιμοποιώντας αυτήν την προσέγγιση, τα τεστ μπορούν να γραφτούν με πιο αφηρημένο τρόπο
 • Υψηλός βαθμός επαναχρησιμοποίησης
 • Οι λεπτομέρειες του σεναρίου είναι κρυμμένες από τους χρήστες
 • Οι χρήστες δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν τις γλώσσες δέσμης ενεργειών
 • Το τεστ είναι συνοπτικό, συντηρήσιμο και ευέλικτο

Τρόπος εκτέλεσης δοκιμών βάσει λέξεων-κλειδιών

Η δοκιμή βάσει λέξεων-κλειδιών μπορεί να γίνει και με τους δύο τρόπους, χειροκίνητα καθώς και αυτοματοποιημένα. Αλλά συνήθως, χρησιμοποιείται με αυτοματοποιημένες δοκιμές.

Ο στόχος πίσω από την αυτοματοποίηση δοκιμών με βάση λέξεις-κλειδιά είναι

 • Βοηθά στη μείωση του κόστους συντήρησης
 • Αποφεύγει διπλές προδιαγραφές
 • Μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση του σεναρίου συναρτήσεων
 • Καλύτερη υποστήριξη δοκιμών και φορητότητα
 • Πετύχετε περισσότερες δοκιμές με λιγότερη ή ίδια προσπάθεια

Με τη δοκιμή βασισμένη σε λέξεις-κλειδιά, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα απλό λειτουργικό τεστ στα προηγούμενα στάδια ανάπτυξης, δοκιμάζοντας την εφαρμογή κομμάτι-κομμάτι. Ο απλούστερος τρόπος για να συνθέσετε μια δοκιμή βασισμένη σε λέξεις-κλειδιά είναι να τα καταγράψετε. Μετά την εγγραφή, η δοκιμή μπορεί να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Κάθε λέξη-κλειδί πρέπει να συνδέεται με τουλάχιστον μία εντολή, δοκιμαστικά σενάρια ή συνάρτηση, που υλοποιούν τις ενέργειες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη λέξη-κλειδί.

Όταν εκτελούνται δοκιμαστικές περιπτώσεις, οι λέξεις-κλειδιά ερμηνεύονται από μια δοκιμαστική βιβλιοθήκη, η οποία καλείται από ένα πλαίσιο αυτοματισμού δοκιμής.

Οι κύριες δραστηριότητες που εμπλέκονται στις δοκιμές βάσει λέξεων-κλειδιών είναι

 • Βήμα 1) Προσδιορισμός λέξεων-κλειδιών χαμηλού αλλά και υψηλού επιπέδου
 • Βήμα 2) Υλοποίηση των λέξεων-κλειδιών ως εκτελέσιμων
 • Βήμα 3) Δημιουργία δοκιμαστικών περιπτώσεων
 • Βήμα 4) Δημιουργία σεναρίων προγραμμάτων οδήγησης
 • Βήμα 5) Εκτέλεση των σεναρίων δοκιμής αυτοματισμού

Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για δοκιμές βάσει λέξεων-κλειδιών

Λίγα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ευρέως για δοκιμές βάσει λέξεων-κλειδιών.

Πλεονεκτήματα της δοκιμής βάσει λέξεων-κλειδιών

 • Επιτρέπει στους λειτουργικούς ελεγκτές να σχεδιάζουν την αυτοματοποίηση δοκιμών πριν να είναι έτοιμη η εφαρμογή
 • Τα τεστ μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς γνώσεις προγραμματισμού
 • Δεν εξαρτάται από συγκεκριμένοc programming language ή εργαλείο
 • Συμβατό με όλα τα εργαλεία αυτοματισμού που διατίθενται στην αγορά

Δείγματα δοκιμών

 1. TC_01: Συνδεθείτε στον ιστότοπο επίδειξης guru99, μάθετε πόσες συναλλαγές πραγματοποιούνται σήμερα
 2. TC_02: Συνδεθείτε στον ιστότοπο επίδειξης guru99, στείλτε ένα email σε έναν από τους πελάτες σας και στη συνέχεια αποσυνδεθείτε
 3. TC_03: Συνδεθείτε στον ιστότοπο επίδειξης guru99 και ελέγξτε για τυχόν ειδοποίηση που λάβατε

Χαρακτηριστικά

 • Μια δοκιμή βασισμένη σε λέξεις-κλειδιά είναι μια τεχνική δέσμης ενεργειών που χρησιμοποιεί αρχεία δεδομένων για να περιέχει τις λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με την εφαρμογή που ελέγχεται
 • Μια δοκιμή βασισμένη σε λέξεις-κλειδιά που συνήθως εκτελείται από αυτοματοποιημένες δοκιμές.
 • Τα τεστ μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς γνώσεις προγραμματισμού
 • Οι δοκιμές είναι συμβατές με όλα τα εργαλεία αυτοματισμού που διατίθενται στην αγορά