Εκτελέστε JavaScript Online

JavaScript Online Compiler (Επεξεργαστής)

Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα για να μεταγλωττίσετε και να εκτελέσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα JavaScript online χρησιμοποιώντας το αγαπημένο σας πρόγραμμα περιήγησης, χωρίς να έχετε καμία εγκατάσταση στον τοπικό σας υπολογιστή

Βήμα-1 Πληκτρολογήστε την πηγή σας χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου

Βήμα-2 Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση για να λάβετε Έξοδο

Σημείωση: Πριν από τη σύνταξη πρέπει να γνωρίζετε το JavaScript

 

<html>
<body>

<h1>My Web Page</h1>

<script>
document.write("My JavaScript");
</script>

</body>
</html>