Top 25 VBScript-interviewspørgsmål og -svar (2024)

Her er VBScript-interviewspørgsmål og svar til både friskere og erfarne kandidater til at få deres drømmejob.

 

VBScript-interviewspørgsmål og svar til nybegyndere

1) Nævn, hvad er VBScript?

VB Script står for Visual Basic Script, og det er en light-version af Microsoft Visual Basic. Det er et scriptsprog på klientsiden som JavaScript. VBScript minder meget om Visual Basic.


2) Nævn de miljøer, hvor VBScript kunne køres?

VBScript kan køres ind i 3 miljøer,

 • IIS (Internet Information Server) – Microsoft's webserver
 • WSH (Windows Script Host)– Det oprindelige hostingmiljø i Windows OS
 • IE (Internet Explorer) – Det enkleste hostingmiljø, vi kan bruge til at køre VBS

👉 Gratis PDF-download: VBScript-interviewspørgsmål og -svar


3) Nævn hvad er den teknologi, der bruges af VB Script?

VB Script leverer teknologi som,

 • Subrutiner
 • Funktioner
 • Strengemanipulation
 • Data/tid
 • Fejlhåndtering mv.

4) Nævn hvad er reglerne for at navngive variabel i VBScript?

For at navngive variabel i VBScript er der visse regler, du skal bruge nøgleordet 'Svag'. For eksempel Dim løn. Du skal også huske folloenwing ting

 • Variabelnavn skal begynde med et bogstav
 • Variabelnavnet må ikke overstige 255 tegn
 • Variabelnavn må ikke indeholde et punktum (.)

5) Forklar, hvad der er løs binding? Hvorfor er det ikke en god praksis at bruge det?

vbscript giver dig mulighed for at bruge variabler uden at erklære det kendt som 'løs binding'. Det er ikke en ideel praksis at bruge det. For hvis du staver den samme variabel forkert, når du bruger den igen, vil VBScript ikke vise dig fejlen.

VBScript-interviewspørgsmål
VBScript-interviewspørgsmål

6) Nævn hvad er variant i VBScript?

A variant i VBScript er en datatype. En variant kan indeholde enten streng eller numerisk information. En variant opfører sig som en streng, når du bruger den i en strengkontekst og som et tal, når du bruger den i en talkontekst.


7) Nævn, hvad er VBScript-procedurer?

VBScript-procedurer er primaribruges til kodeorganisering og genbrug. Der er hovedsageligt to typer VBScript-procedurer: Underprocedurer og Funktionsprocedurer.


8) Nævn, hvornår man skal bruge funktionsprocedurer, og hvad er dens karakteristika?

Du bruger funktionsprocedurer, når du vil udføre en række sætninger og returnere en værdi.

 • Funktionsprocedurer starter og slutter med funktions- og slutfunktionssætninger
 • En funktionsprocedure tager muligvis input eller ikke.
 • Funktionsprocedurer returnerer en værdi ved at tildele værdien til dens navn

9) Nævn, hvordan du kan kalde VBScript-funktioner?

At ringe VBScript funktioner, skal du følge nedenstående regler.

 • Omtale funktionsnavnet efterfulgt af åbning og lukning brackets
 • Nævn alle argumenter mellem brackets som funktionen kræver

10) Nævn, hvordan man tildeler en datoværdi til en variabel?

For at tildele en datoværdi til en variabel, skal Dato- og Tidsvariabler være omsluttet af et hash-symbol (#).


11) Nævn, hvordan man opretter en cookie ved hjælp af VBScript?

Den enkleste måde at oprette en cookie på er at tildele en strengværdi til document.cookie-objektet.


12) Nævn, hvordan man får adgang til Array Data?

Data i et array kan tilgås ved at henvise til navnet på arrayet og elementets indeksnummer.


13) Hvad er en ideel position til at inkludere VBScript i HTML-fil?

En ideel position til at inkludere VBScript i HTML er,

 • Indvendig hovedsektion
 • Indvendig kropssektion
 • Inde i ekstern fil

14) Nævn, hvad er ByRef- og ByVal-parametre i VBScript?

ByRef og ByVal Parametre i VBScript bruges til at sende VBScript argument til procedurerne ved reference eller værdi


15) Nævn hvad hvis du ikke angiver noget, når du indkalder en procedure?

Hvis du ikke angiver noget, når du kalder en procedure, sendes argumentet/argumenterne som standard som reference.


16) Nævn, hvad er brugen af ​​Option Explicit i VBScript?

Brugen af ​​Option Explicit statement i VBScript er at initialisere alle variabler, før de bruges. Det hjælper med at undgå tastefejl i koden.


17) Nævn reglerne for brug af Option Eksplicit erklæring?

 • Option Explicit-sætningen skal være der i et script før andre udsagn. Hvis ikke, opstår der en fejl, der ikke kan fanges
 • I moduler, hvor Option Explicit-sætningen ikke er deklareret, betragtes eventuelle ikke-deklarerede variabler automatisk som varianter.
 • Hvor Option Explicit er erklæret, skal alle variable erklæres ved hjælp af Dim, Public, Private eller ReDim sætningerne.

VBScript-interviewspørgsmål og svar til erfarne

18) Nævn hvad er forskellen mellem VBScript og VBA?

Forskellen mellem VBScript og VBA er det,

VBA vbscript
I VBA kan du eksplicit definere den nedre grænse for et array i subscripts-argumentet. I VBScript er dette ikke tilladt; den nedre grænse for alle arrays er altid 0.
VBA understøtter nøgleordet WithEvents for at tillade en objektreference til at modtage meddelelser om hændelser udløst af dets tilsvarende objekt. VBScript understøtter dog ikke WithEvents nøgleordet.
VBA understøtter det nye nøgleord til at skabe tidligt bundne objekter. Et nyt nøgleord er ikke understøttet i en variabelerklæring

19) Nævn karakteristika ved underprocedurer?

 • Du kan bruge underprocedurer, hvis du vil køre en række sætninger uden at returnere nogen værdi.
 • Underprocedurer starter med "Sub" og slutter med "End Sub"-udsagn
 • Underprocedurer kan tage argumenter, men kan ikke returnere en værdi
 • Underprocedurer kan tage input eller ikke.

20) Nævn, hvad er Select Case-erklæring?

Select Case statement ligner If Then Else, men det gør koden mere readable.

Det fungerer på et enkelt udtryk og evalueres i begyndelsen af ​​Select Case-sætningen.


21) Nævn, hvis QTP genererer VBScript-kode, mens vi optager handlinger, kan det så ikke lade sig gøre at skrive direkte ved hjælp af VBScript-kode, når QTP også gør det samme?

Nej, det er ikke muligt. QTP er motoren der kører igennem den. VBScript er afhængig af QTP UI til at udføre handlingerne, såsom at klikke på et link på en webside.


22) Skriv en kode til udskrivning numbers fra 5 til 0?

For i=5 To 0 step -1
WScript.Echo i
Next

23) Nævn hvad er hovedforskellen mellem funktion og underprocedure?

Den største forskel mellem funktion og underprocedure er, at funktionen returnerer en værdi, mens en underprocedure ikke gør det.


24) På hvilken måde program “hello world” kan du skrive i VBScript?

I VBScript kan du skrive hej verden på to måder, programmet viser en besked box med tekst hej verden.

 1. msgBox "Hej Verden"
 2. Ekko "Hello World"

25) Forklar om scrrun.dll i VBScript?

Scrrun.dll bruges meget i programmering af VB. Scripting Runtime-biblioteket er meget vigtigt for funktionen af ​​Visual Basic-scriptet. Det giver meget mere funktionalitet såsom tekst operafunktioner, filhåndtering og filændringsfunktioner.

Disse interviewspørgsmål vil også hjælpe i din viva(orals)