SAP Løntyper Tutorial: Primær, Sekundær, Dialog, Tid

Betalingsdata (godtgørelser eller fradrag) gemmes ved hjælp af løntyper.

Løntyper i SAP

Der er 2 primære kategorier af løntyper i SAP

  • Primær/Master Løntyper
  • Sekundære/Tekniske Løntyper

Primære Løntyper er igen opdelt i

  1. Dialog Løntyper
  2. Tid Løntyper

Dialog Løntyper:- Disse er løntyper, som du kan indtaste online, mens du vedligeholder Stamdata i din SAP system. For eks. Grundløn (IT0008), Tillægsbetalinger (IT0015), Tilbagevendende betalinger/fradrag (IT0014).

Dialog Løntyper i SAP

Tidsløntyper: - Tidsløntyper oprettes af systemet, når tidsevalueringen er afsluttet. De kan ikke vedligeholdes online og er systemgenererede.

Eksempel: Betalt orlov 75 %

Tidsløntyper i SAP

Sekundære løntyper

Sekundære løntyper er systemgenererede og kan ikke vedligeholdes online. De skabes i løbet af Lønningsliste løb. Sekundære løntyper bruges også som en beholder til at akkumulere flere andre løntyper eller til midlertidigt at opbevare løntypeoplysninger. De tekniske navne på de sekundære løntyper begynder med "/"

Eks: /559 Bankoverførsel

Sekundære løntyper i SAP