SAP HANA SQL-funktionsvejledning

SAP Hana SQL-funktioner

SAP HANA Giver following SAP HANA funktioner-

  1. Datatypekonverteringsfunktion – Datatypekonverteringsfunktionen bruges til at konvertere en datatype til en anden. Nedenfor er en liste over datatypekonverteringsfunktioner - f.eks. CAST, TO_ALPHANUM, TO_BIGINT, TO_BINARY osv.
  2. Dato Tidsfunktioner – Dato Tid Funktion bruges til at konvertere dato/tid i et andet format. F.eks. – ADD_DAYS, ADD_MONTHS, ADD_SECOND osv.
  3. Fuldtekstfunktioner – Fuldtekstfunktioner bruges til tekstsøgning. Fx – SCORE osv.
  4. Nummerfunktioner – Talfunktioner tager en numerisk værdi, eller streng med numeriske tegn, som input og returnerer numeriske værdier. Fx – ABS, RUND, POWER osv.
  5. Stringfunktioner – Strengfunktioner tager en streng som input, behandler dem og returnerer værdi i henhold til funktion. Fx (ASCII, CHAR, CONCAT osv.)
  6. Vinduesfunktioner – Vinduesfunktioner lader brugeren opdele resultatet af en forespørgsel i grupper af rækker med navnet vinduespartition. F.eks. RANK (), DENSE_RANK (), ROW_NUMBER () osv.
  7. Miscellaneoos funktion- Der er nogle flere funktioner, som bruges til miscellaenneoos job. F.eks. – CONVERT_CURRENCY, CURRENT_SCHEMA osv.