Hvad er SAP Business Suite? ERP definition og applikationer

Hvad er SAP Business Suite?

Business Suite i SAP er en samling af fuldt integrerede applikationer såsom SAP Customer Relationship Management (CRM), SAP Enterprise Resource Planning (ERP), SAP Product Lifecycle Management (PLM), SAP Supplier Relationship Management (SRM) og SAP Supply Chain Management ( SCM) moduler.

De fleste mennesker relaterer SAP til deres ERP-tilbud. Men SAP ERP Business suite tilbyder nu en række produkter til at imødekomme forskellige behov i en organisation. Lad os tage et kig på forskellige SAP ERP business Suite-applikationer.

SAP Business Suite-applikationer

SAP HANA

High Performance Analytic Appliance bruger in-memory computing, en banebrydende teknologi, der muliggør analyse af meget store, ikke-aggregerede data med en hidtil uset hastighed i lokal hukommelse (vs. disk-baseret database), hvilket muliggør complex analyser, planer og simuleringer på realtidsdata. SAP business suite på HANA giver også multi-model behandling og avanceret analyse.

Kontroller også: SAP HANA Training Tutorials for begyndere

SAP konvergent opladning

SAP Convergent Charging giver en vurderings- og opladningsløsning til højvolumenbehandling i serviceindustrien. Det leverer prisfastsættelsesdesignegenskaber, høj ydeevne og konvergent balancestyring.

Customer Relationship Management

I modsætning til anden CRM-software er SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) applikation, som er en del af Business Suite i SAP, hjælper dig ikke kun med at imødekomme dine kortsigtede imperativer – at reducere omkostninger og øge din beslutningsevne – men kan også hjælpe din virksomhed med at opnå differentierede evner for at kunne konkurrere effektivt i lang tid semester.

Enterprise Resource Planning

En lyd foundation er nødvendigt for at konkurrere og vinde på den globale markedsplads. Det SAP-ERP applikationen understøtter de væsentlige funktioner i dine forretningsprocesser og operationer effektivt og er skræddersyet til specifikke behov i din branche som SAP ERP Financials, SAP ERP Human capital management, SAP ERP Operations,SAP ERP corporate services.

Klik link. hvis videoen ikke er tilgængelig

SAP miljø-, sundheds- og sikkerhedsledelse

Det understøtter miljø-, arbejds- og produktsikkerhedsprocesser, overholdelse af lovgivning og virksomhedsansvar. Dette opnås ved at integrere virksomhedens politikker, overholdelse og miljø-, sundheds- og sikkerhedskapaciteter med globale forretningsprocesser for menneskelige ressourcer, logistik, produktion og økonomi.

SAP Global Batch Sporbarhed

Det giver dig mulighed for helt at spore sporede objekter, for eksempel en batch, på tværs af begge SAP systemer og ikke-SAP-systemer. I tilfælde af en tilbagekaldelse eller tilbagetrækning sikrer SAP GBT rettidig overholdelse af lovmæssige rapporteringsfrister. Desuden hjælper det dig med at minimere omkostninger og risikoeksponering for virksomheder. Du kan også analysere flere objekter, for eksempel batches, i én kørsel.

SAP Product Life Cycle Management

At overleve i et konstant foranderligt globalt miljø, skabe og levere inovative og markedsdifferentierende produkter og tjenester er det, der adskiller din virksomhed fra konkurrenterne. SAP Product Lifecycle Management (SAP PLM)-applikationen giver dig en 360-graders support til alle produktrelaterede processer – fra den første produktidé, gennem fremstilling til produktservice

SAP Supplier Life Cycle Management

SAP Supplier Lifecycle Management er en holistisk tilgang til styring af leverandørrelationer. Det omhandler forsyningsgrundlaget som helhed for hele tiden at bestemme den rigtige blanding af leverandører. Det dækker de enkelte leverandørers livscyklus ? fra onboarding til en kontinuerlig udvikling.

Supply Chain Management

Du står over for et enormt pres for at reducere omkostningerne, mens du stiger indnovation og forbedring af kundeservice og lydhørhed. SAP Supply Chain Management (SAP SCM) muliggør samarbejde, planlægning, udførelse og koordinering af hele forsyningsnetværket, hvilket giver dig mulighed for at tilpasse dine forsyningskædeprocesser til et konstant foranderligt konkurrencemiljø.

Supplier Relationship Management

Med SAP SRM kan du undersøge og forudsige købsadfærd, forkorte indkøbscyklusser og arbejde med dine partnere i realtid. Dette giver dig mulighed for at udvikle langsigtede relationer med alle de leverandører, der har vist sig at være pålidelige partnere.

Governance, risiko og compliance

Risiko er uundgåelig, men den kan håndteres. Med styring, risiko og overholdelse (GRC) kan virksomheder strategisk balancere risiko og mulighederunity.

Salg og operations planlægning

SAP Salg og Operations Planlægning gør dig i stand til optimalt og rentabelt at imødekomme den langsigtede fremtidige efterspørgsel. Typisk gentages denne proces hver måned og involverer mange deltagere, herunder salg, marketing, økonomi, efterspørgselsplanlægning og forsyningskædeplanlægning.

SAP Transport Management

Den støtter dig i alle aktiviteter forbundet med fysisk transport af varer fra et sted til et andet.

Udvidet lagerstyring

SAP Extended Warehouse Management giver dig mulighed for at kortlægge hele dit lager complex i detaljer i systemet, ned til lagerbeholderniveau. Dette giver dig ikke kun et overblik over den samlede mængde af et produkt på lageret, men du kan også altid se præcis, hvor et specifikt produkt er, til enhver tid, i dit lagercom.plex. Med EWM kan du optimere brugen af ​​forskellige lagerbeholdere og lagerbevægelser, og kan kombinere opbevaring af lagre fra flere anlæg i tilfældigt administrerede lagre.

mobile apps

Mobil enheder kan også få adgang til SAP-systemet.