Top 35 HP ALM (Quality Center) interviewspørgsmål i 2024

Her er HP ALM-interviewspørgsmål og svar til både friskere og erfarne kandidater til at få deres drømmejob.

 

Grundlæggende HP ALM-interviewspørgsmål og -svar

1) Hvad bruges HP ALM (Quality Center) til? Eller hvad er fordelene og funktionerne ved Quality Center?

HP ALM/ Quality Center er et omfattende teststyringsværktøj. Det er et webbaseret værktøj og understøtter et højt niveau af kommunikation og tilknytning mellem forskellige interessenter (Business Analytiker, udviklere, testere osv.), hvilket driver en mere effektiv og effektiv global applikationstestproces. Automatiseringsværktøjer som QTP , WinRunner & Loadrunner kan integreres med Kvalitetscenter. Man kan også oprette rapporter og grafer til analyse og sporing til testprocesser.

👉 Gratis PDF-download: HP ALM (Quality Center) Interviewspørgsmål og svar


2) Hvad er forskellen mellem TestDirector og Quality Center?

Kvalitetscenter er upgraded version af Test Director bygget af samme leverandør Mercury (nu erhvervet af HP). Test Director Version 8.2 og fremefter er kendt som Quality Center. Kvalitetscenteret har forbedrede funktioner til sikkerhed/teststyring/defektstyring sammenlignet med testdirektør.


3) Hvad er forskellen mellem Quality Center og Bugzilla?

Quality Center er et teststyringsværktøj, som også kan håndtere defekter bortset fra andre funktioner.

BugZilla er kun Defect Management-værktøj.


4) Hvad er formålet med at skabe børnekrav i TD/QC?

Ved at oprette underordnede krav til hovedkravet kan du evaluere underkravene relateret til hovedkravene.

Du kan koble testsæt og defekter til underkravene. Dette hjælper med 100 % testdækning og dens analyse.

Lær mere om krav i selvstudiet link.


5) Hvad er Test Lab?

For at udføre en testsag (udviklet i testplanmodulet) skal den enten importeres manuelt eller automatiseret i testlaboratoriemodulet. Alt i alt oprettes testcases i testplanmodulet, mens de udføres i testlaboratoriemodulet.

HP ALM-interviewspørgsmål
HP ALM-interviewspørgsmål

6) Hvad menes med Instance?

En testcase importeret fra Test Plan modul to Test Lab-modulet kaldes en instans af den testcase. Det er muligt at have flere forekomster af den samme Test Case i Testlaboratoriemodul.


7) Er det muligt at vedligeholde testdata i Quality Center?

Ja. Man kan vedhæfte testdataene til de tilsvarende testcases eller oprette en separat mappe i testplanen til at gemme dem.


8) Hvordan sikrer man, at der ikke er nogen duplikering af fejl i Quality Center?

I fejlsporingsvinduet i QC er der et "find lignende defekt"-ikon. Når der klikkes på dette ikon efter at have skrevet defekten, hvis nogen andre har indtastet den samme defekt, så påpeger den det.


9) Hvad bliver status i Quality Center, hvis du giver "Forslag" til udvikleren?

Dette er et trick spørgsmål.

Du kan give "Forslag" til udvikleren ved at bruge kommentarsektionerne i QC. Dette vil ikke ændre den aktuelle status for Defekt i QC. Sammenfattende forbliver defektens status den samme, som før den giver et forslag til udvikleren.


10) Hvordan vil du generere defekt-id'et i Quality Center?

Defekt-ID'et genereres automatisk efter at have klikket på knappen Send.

Lær mere om oprettelse af fejl i Quality Center i  link.


11) Er status "Ikke dækket" og "Ikke køre" den samme?

Ikke omfattet status betyder alle de krav, som testcaserne ikke er skrevet for, mens Not Run-status betyder alle de krav, som testcases er skrevet for, men ikke køres.


12) Hvordan importerer man testcases fra Excel/Word til Kvalitetscenter?

 1. 1.Installer og konfigurer Microsoft Excel / Word Add-In til Quality Center.
 2. 2. Kortlæg kolonnerne i Word / Excel-regnearket med kolonner, der er tilgængelige i Kvalitetscenter
 3. 3. Eksporter data fra Word/Excel til Kvalitetscenter ved hjælp af Værktøjer > Eksporter til Kvalitetscenter i Word/Excel.
 4. 4. Ret eventuelle fejl.

13) Kan vi eksportere filen fra Quality Center til Excel / Word. Hvis ja, hvordan så?

Ja.

 • Fanen Krav: Højreklik på main Req/klik på eksport/gem som word, excel eller anden skabelon. Dette ville spare alle børnekravene
 • Fanen Testplan: Kun individuel test kan eksporteres. Ingen overordnet underordnet eksport er mulig. Vælg et testscript, klik på fanen designtrin, højreklik hvor som helst i det åbne vindue. Klik på eksport og gem som.
 • Fanen Testlab: Vælg en børnegruppe. Klik på udførelsesgitteret, hvis det ikke er valgt. Højreklik hvor som helst. Standard gem indstilling er excel. Men kan gemmes i dokumenter og andre formater
 • Fanen Defekter: Højreklik hvor som helst i vinduet, eksporter alle eller udvalgte defekter og gem excel-ark eller -dokument.

14) Hvad er forretningskomponent?

Quality Center leverer Business Component for Business Process Testing (BPT).

Mange virksomhedsapplikationer er a) complex og b) kræver omfattende testscripts/case.

En test-/automatiseringsingeniør kan ikke håndtere både complexapplikationsgrad under test samt omfattende testscript/testcase-oprettelse.

Ved at bruge Business Component kan emneeksperter (som er eksperter i den applikation, der testes) oprette tests i et scriptfrit miljø uden at involvere sig i det sarte af testcase/script-design. Det hjælper med at øge testdækningen og skaber genanvendelige forretningskomponenter, der bruges til at teste væsentlige forretningsprocesser.

Udvikling af Test Script / Cases udføres af Automation / Test Engineer.


15) Hvordan kan vi gemme testene udført i testlaboratoriet?

De udførte tests gemmes automatisk, når brugeren klikker på "END RUN" i testlaboratoriet

Lær mere om at køre en testcase i QC i selvstudiet link.


16) Hvordan eksporterer man testcases fra QTP til QC?

For at eksportere testcases fra QTP til QC skal du først etablere QTP-QC-forbindelse

1) I QTP skal du gå til Filer > Kvalitetscenterforbindelse.

2) Indtast QC URL-projektnavn/domæne/brugernavn/adgangskode, og klik på Login. QTP er nu forbundet til QC.

Dernæst kan du vælge at gemme QTP-scriptet i QC.

3) I QTP skal du vælge menuen Fil > Gem som > Gem i QC

4) Vælg den mappe i QC, hvor du vil gemme QTP-scriptet

6) Klik på OK for at gemme.


17) Hvordan bruger man QTP som et automatiseringsværktøj i Quality Center?

Du skal installere QTP-tilføjelse i Quality Center (normalt udført af Quality Center-administratoren). Du opretter og gemmer derefter QTP-scripts i QC.

Lær mere om brug af QTP i Quality Center i selvstudiet link.


18) Hvordan skifter man mellem to projekter i Kvalitetscenter?

I QC 9.0 og nyere kan du skifte mellem to projekter ved at vælge Værktøjer>Skift projekter>Vælg projekt.

I en anden version skal du logge af og logge ind igen.


19) Hvad er hovedformålet med at opbevare krav i Kvalitetscenter?

Du gemmer krav i Kvalitetscenter til following årsager

a) For at sikre 100 % dækning: Du kan oprette og spore testplan/-sæt for kravene, der er gemt i Quality Center for at sikre, at alle kravene er testet.

b) Nem ændringsstyring: Hvis et krav ændres under oprettelse af testcase, fremhæves den underliggende testcase automatisk, og testingeniøren kan ændre testcasen, så den passer til det nye krav.

e) Nem sporing: Ved at bruge avanceret rapportering og grafer leveret af QC kan ledere bestemme forskellige metrikker, der er nyttige til projektsporing og -overvågning.


20) Hvad er Dækningsstatus, hvad gør det?

Dækningsstatus er procentdelen af ​​test dækket på et givet tidspunkt.

For eksempel, hvis du har 100 testsager i et projekt, og du har udført 35 testsager, er din dækningsstatus for projektet 35 %

Dækningsstatus hjælper med at holde styr på projektdeadline.


Avancerede HP ALM-interviewspørgsmål og -svar

21) Forklar architecture af Hp-ALM den nye version af Quality Center?

 • HP ALM klient
 • ALM server/Applikationsserver
 • Databaseservere- Site administration skema, Lab projekt og projekt skema

22) Nævn hvad er de forskellige udgaver af HP ALM?

Den anderledes udgave af HP ALM omfatter

 • HP ALM væsentlige: Det er for virksomheder, der har brug for de grundlæggende funktioner til at understøtte hele deres softwarelivscyklus
 • HP QC enterprise-udgave: Denne version bruges mere almindeligt af virksomheder, der bruger ALM flere testformål. Det giver også integration med UFT
 • HP ALM Performance Center-udgave: Denne licens er bedst egnet til organisationer, der gerne vil bruge HP ALM til at køre HP-Load runner-scripts. Det hjælper brugerne med at administrere, vedligeholde, udføre, planlægge og overvåge præstationstests.

23) Nævn, hvad er ALM workflow?

ALM arbejdsgang omfatter

 • Udgivelsesspecifikation
 • Kravspecifikation
 • Testplanlægning
 • Testeksekvering
 • Defektsporing

24) Forklar hvorfor vi har brug for styring af frigivelse og cyklusser i ALM?

 • Der er mange udgivelser for et specifikt produkt
 • Hver udgivelse er adskilt i et antal cyklusser
 • Hver udgivelse har også et foruddefineret omfang og milepæl tilknyttet
 • Der er et specifikt antal testcases og krav forbundet med det
 • Ved udførelse af test bliver fejlene kortlagt og logget til de tilsvarende test, hvorefter vi kan spore krav og mangler

Derfor har vi brug for frigivelses- og cyklusstyring


25) Forklar, hvordan du kan tilpasse fejlhåndteringscyklussen i Quality Center?

Man bør samle alle de funktioner eller attributter, der skal være en del af defekthåndteringen som defektoprindelse, version, defektdefekttailsOsv  Later i QC ved hjælp af ændringsmulighederne, kan man ændre de defekte moduler i overensstemmelse hermed.


26) Nævn hvad er fordelen ved Quality Center?

 • Kvalitetscenter omtales som et komplet teststyringsværktøj
 • Det er et webbaseret værktøj og understøtter et højt kommunikationsniveau mellem forskellige interessenter (udviklere, forretningsanalytiker, testere og så videre), hvilket driver en mere effektiv og effektiv global applikationstestproces.
 • Med Quality Center automatiseringsværktøjer som QTP, WinRunner og LoadRunner kan det integreres. Til analyse og sporing af testprocesser kan den også oprette rapporter og grafer

27) Nævn, hvad er Test Lab-modulet i Quality Center?

Test Lab-modulet hjælper testeren med at udføre de oprettede tests. Ved at bruge dette modul kan man planlægge, køre og analysere og poste defekter.


28) Nævn, hvor mange typer faner der er i Kvalitetscenter, og forklar dem?

Krav: For at spore kundens krav

Testplan: At gemme testscripts og designe testcases

Testlab: At spore resultaterne og udføre testcases

Defekt: At spore de loggede defekter og logge en defekt


29) Nævn, hvad består Dashboard Analysis af?

Dashboardanalysen består af to visninger

 • Analysevisning:  Det består af analysetræet, hvorved projektledere/QA kan arrangere alle deres analyseelementer som grafer, excel-rapporter og projektrapporter
 • Dashboardvisning: Det består af dashboard-træet, hvor ledere eller testere arrangerer dashboard-sider, der kan arrangere flere grafer, der blev dannet i analysetræet og manifestere dem i en enkelt visning

30) Nævn hvad der er Sprinter du i HP-ALM?

Sprinter tilbyder avanceret funktionalitet og værktøjer til at gøre manuel test mere effektiv og effektiv. Det giver dig mulighed for at udføre disse opgaver uden at forstyrre dit testflow. Med hjælp fra sprinteh, du kan udføre mange af de gentagne og kedelige opgaver ved manuel test automatisk. Den indeholder mange værktøjer, der kan hjælpe dig med at opdage og indsende fejl.


31) Nævn hvad der er sprinter-dataindsprøjtning?

 • Ved brug af sprintdu kan indtaste testdata i applikationen ved at matche kolonnenavne med feltnavnene med applikationen
 • Vi kan indsætte multi-set data direkte i applikationen med respektive matchende felter på én gang
 • Vælg den række, du vil indsætte, og tryk på injicer-ikonet, som direkte injicerer dataene i de tilsvarende felter

32) Nævn hvordan sprintEr værktøjer nyttige?

Sprinter værktøjer er nyttige på mange måder som

 • Smart defekt:
 • Ny defekt:
 • Tilføj påmindelse om fejl:

33) Forklar hvordan man kan kortlægge en enkelt defekt til mere end ét testscript?

Ved at bruge muligheden "associere defekt" i TestDirector kan man tildele den samme defekt til en række testcases.


34) Forklar, hvordan du kan tilføje krav til testcases i Kvalitetscenter?

Der er to typer krav tilgængelige i Kvalitetscenter

 • Forældrekrav
 • Børnekrav

35) Hvad er de foruddefinerede grupper og tilladelser i HP ALM?

 1. Udvikler
 2. Project Manager
 3. QA Tester
 4. TD Admin
 5. Specifikation

Forbered dig til din jobsamtale!!! Gå igennem HP ALM vejledning at være bedre forberedt.
Tror du, at du er ekspert i QC? Tag vores Test at finde ud af

Disse interviewspørgsmål vil også hjælpe i din viva(orals)