Top 100 Qlikview-interviewspørgsmål og -svar for 2024

Her er Qlikview interviewspørgsmål og svar til både friskere og erfarne kandidater til at få deres drømmejob.

Qlikview interviewspørgsmål til nybegyndere

1) Hvad er QlikView?

Qlikview er et business intelligence-værktøj, som bruges til at konvertere rå data til viden. Denne software fungerer som en menneskelig hjerne, der arbejder på "association" og kan gå i enhver retning for at søge efter svarene.


2) Hvordan opretter man en QVD-fil?

Du kan oprette QVD-fil ved hjælp af syntaksen: STORE<Name of table>INTO<Path\FileName.qvd>


3) Liste diagramtyper, der kan bruges i QlikView Admin

Diagramtyper, der kan bruges i QlikView Admin, er linjediagrammer, søjlediagrammer, kombinationsdiagrammer, gitterdiagrammer, punktdiagrammer osv.


4) Hvad er Trellis-diagram?

Et espalierdiagram er et gitter af diagrammer. Det er generelt en gentagelse af et diagram på tværs af et gitter.


5) Hvad er en pivot-tabel?

En pivottabel er defineret som en oversigtstabel, der er en tabel, der giver dig mulighed for at udtrække informationen fra et stort datasæt.

Qlikview interviewspørgsmål
Qlikview interviewspørgsmål

6) Hvad er QlikView-objekter, der har det eneste udtryk, men ingen dimension?

QlikView objekter, der har det eneste udtryk, men ingen dimension, er: 1) Målediagram og 2) liste box.


7) Hvordan bruger man makroer i applikationen?

Makroer kan bruges til sandheder af formål som at optage applikation og skabe et objekt.


8) Hvordan sætter man lag i QlikView?

Lag indstilles på arkobjektegenskaber i layoutfanen, hvor der er muligheder som top, bund og normal, hhv. numbers 0, −1 og 1.


9) Forklar brugen af ​​IntervalMatch()-funktionen.

IntervalMatch () funktion bruges til at oprette data buckets af forskellige størrelser.


10) Hvad er en container?

Et containerobjekt bruges til at holde mere end ét diagram i det samme box.


11) Hvilke typer Join er der?

Sammenføjningstyper er 1) Venstre Join, 2) Right Join og 3) Inner Join.


12) Forklar tre niveauer af QlikView Application

Tre niveauer af QlikView Application er:

 • Niveau I: Rådata indlæses først, og derefter oprettes QVD (QlikView Data).
 • Niveau II: QVD omdannes til et forretningslogin, og dets behov og datamodel skabes.
 • Niveau III: Læsning af alle QVD, som er der i Tier II, og en QVW er lavet.

13) Hvad er de afgrænsede filer?

En afgrænset fil er en tekstfil, hvor datafeltværdierne og datafelterne er adskilt af semikolon, tabulatorer, komma osv.


14) Hvad er inline data?

Inline data betyder det datasæt, der kan defineres af udvikleren samt indlæses i QlikView selv.


15) Forklar XML-filer

XML er forkortelsen for Extensible Markup Language. Det bruges til at strukturere, gemme og transportere data fra et system til et andet. Dette opmærkningssprog ligner HTML.


16) Hvordan indlæses webfiler i QlikView?

QlikView-udviklere kan indlæse webfiler i QlikView ved hjælp af script-editoren. Det kan opnås ved at gå til fanen data og vælge indstillingen 'Webfiler'.


17) Hvad er de forskellige typer dataindlæsning i QlikView?

Der er syv typer dataindlæsning i QlikView er: 1) Indlæs fra filer, 2) Resident Load, 3) Incremental Load, 4) Inline Load, 5) Tilføj Load, 6) Buffer Load og 7) Binær Load.


18) Hvordan forbinder man en database fra script-editoren?

Qlikview-udviklere kan oprette forbindelse til en database ved at vælge den forbindelsesmetode, der er tilgængelig i OLEDB (Object Linking and Embedding, Database) eller ODBC (Open Database Connectivity) og derefter klikke på knappen Connect.

Efter dette skal de vælge et datakildenavn (DSN) fra listen over tilgængelige databaser.


19) Definer beboerbelastning

Resident Load betyder fil eller tabel, som allerede er blevet indlæst og ligger i QlikViews hukommelse.


20) Hvad er binær belastning?

En binær belastning er en af ​​de typer data, der indlæses fra QlikView-filen til computerens RAM. Dataene fra denne fil indlæses fra 0'er og 1'ere.


Qlikview interviewspørgsmål til erfarne

Lad os nu se på Qlikview-interviewspørgsmål på avanceret niveau for erfarne.

21) Hvad er QVD fil?

QVD-fil er defineret som en samling af tabeller med data oprettet i QlikView. Det kan nemt læses eller skrives i QlikView.


22) Forklar Kurtosis() og Skew() funktioner

Kurtosis() og Skew() er to forskellige typer statistiske aggregerede funktioner.

Kurtosis()-funktionen måler toppen af ​​kurven, hvorimod Skew () måler symmetrien i en fordelingskurve.


23) Nævn to typer Match()-funktion i QlikView

Nævn to typer Match()-funktion i QlikView er: Match() og Wildmatch().


24) Hvad er den væsentligste forskel mellem multi-box og liste box?

En fler-box er en komprimeret tabel, der viser flere tabelfelter, mens listen box viser alle værdierne af enkelte tabelfelter i form af en liste.


25) Forklar Architecture af Qlik view

Qlik-visningen archiTecture består af tre hovedkomponenter, nemlig

 • QlikView Server
 • Qlik View Publisher
 • QlikView Desktop.

Alle disse komponenter hjælper tilsammen med at designe, udvikle og implementere QlikView-applikationen.

Architecture af Qlik view
Architecture diagram QlikView

 • QlikView Desktop: QlikView Desktop er en Windows-baseret udviklingsværktøj. Det bruges af udviklere til at oprette QlikView-datamodellen og GUI-layoutet til applikationen til brug i frontend.
 • QlikView Server (QVS): Applikationer oprettet i desktopversionen hostes på Qlik View Server (QVS), så brugerne kan få adgang til og bruge dem hvor som helst. En QlikView-server opretholder kommunikationen mellem klient/slutbrugere.
 • QlikView Publisher: QlikView Publisher er en valgfri mobil til QlikView server-side-komponenten. Denne komponent giver dig mulighed for at hente data fra en datakilde som standarddatafiler, Salesforce og indlæse data direkte i QlikView-filer.
 • QlikView Management Console: Qlick view management konsol er en platform, der centralt administrerer alle de andre QlikView komponenter. Det er en webbaseret grænseflade og en app på serversiden, der styres af it-professionelle.
 • QlikView brugeradgang: QlikView User Access giver kunderne adgang til og manipulere datafiler. Adgangspunkterne for brugeren er for det meste webbrowsere, som kan åbnes ved hjælp af en desktop, mobil, bærbare computere osv.

26) Forklar QlikView Dashboard

QlikViews dashboard er et ark eller dokument, der består af forskellige slags arkobjekter, der indeholder indlæsningsdataene i QlikView.


27) Nævn forskellige komponenter i et dashboard

Forskellige komponenter i dashboardet er: 1) Input Boxes, 2) Tekster eller liste box Objekter, 3) Udvælgelse Boxes, 4) Diagrammer, 5) Noter og kommentarer.


28) Forklar den grundlæggende forskel mellem SELECT- og LOAD-sætninger

LOAD-sætning bruges til at indlæse data fra alle filer, fra inline-data, tidligere indlæste data, autogenererede data osv.

På den anden side bruges en SELECT-sætning til at indlæse data fra OLE DB- eller ODBC-datakilder.


29) Forklar syntetiske nøgler

Syntetiske nøgler er nøgler, der bruges, når to eller flere tabeller indeholder mere end én fælles kolonne blandt dem.


30) Hvad er en kortlægningsbelastning?

Mapping load er en metode til at oprette en mapping-tabel, der kan bruges til at erstatte feltnavne og feltværdier.


31) Definer sammenkædning

Sammenkædning defineres som en sekvens af indbyrdes forbundne ting. Alle rækker eller kolonner, der er relateret til hinanden, kan forbindes ved hjælp af sammenkædning.


32) Hvad er forskellen mellem QlikView Server og QlikView Publisher?

QlikView Server er en applikation, der er oprettet i desktopversionen, hostes på Qlik View Server (QVS), så brugeren kan få adgang til og bruge dem hvor som helst. QlikView Publisher er en valgfri mobil til QlikView server-side-komponenten.


33) Hvad er funktionerne i Qlikview?

Funktionerne i Qlikview er:

 • Datatilknytningen vedligeholdes automatisk.
 • Qlikview-data gemmes i hukommelsen til flere brugere for at tilbyde en superhurtig brugeroplevelse.
 • Gennemsigtig rapportering og skalerbarhed med dataintegration.
 • Forskellige former for datapræsentation.
 • Hurtig implementering.
 • Unik dataopdagelse og global søgning.
 • Sikkert arbejdsmiljø.
 • Visuel analyse og indirekte søgninger.
 • Fleksibilitet og integrationer.
 • Konsekvent rapportering.

34) Hvad er QlikView-annotering?

QlikView-annotering hjælper brugere med at engagere sig i trådede diskussioner med indhold. Hvis en bruger opretter en note knyttet til QlikView-objektet, kan andre brugere tilføje kommentarer til det.


35) Nævn dato- og tidsfunktioner

Dato- og tidsfunktioner er: 1) lokaltid(), 2) måned(), 3) Today(), 4) makedate(), 5) år(), 4) uge(), 5) måned(), 6) tidszone(), 7) år(), 8) GMT() og 9) dag().


36) Hvad er de forskellige typer tabeller i QlikView?

Forskellige typer tabeller i QlikVIew er: 1) Pivottabel, 2) Lige tabel, 3) Krydstabel, 4) Kortlægningstabel mv.


37) Differentiere Lad og Sæt mulighederne i QlikView

 • Let tildeler kun en variabel til værdi efter at have tildelt udtrykket.
 • Indstillingen sæt tildeler en variabel til en værdi uden at vurdere noget udtryk.

38) Hvad er de fire typer af CAL?

Fire typer CAL er:

 • Brug CAL
 • Opkaldt CAL
 • Dokument CAL
 • Session CAL

39) Hvad er Sheets i QlikView?

Et ark opdeler et QlikView-dokument i mere end én sektion. Hvert dokument har mindst ét ​​ark. Brugeren kan endda tilføje flere ark.


40) Nævn måder at påberåbe Script Editor

Der er to måder at starte script-editor på:

1) Udvikleren kan bruge genvejstasten Ctrl + E eller

2) Tryk på rediger script-ikonet.


41) Definer buffer belastning

A buffer load er en metode til at oprette en fil ved hjælp af en buffer præfiks i Qlikviews hukommelse til fremtidig brug.


42) Nævn typerne af autorisation implementeret på flere niveauer i QlikView

Godkendelsestyperne implementeret på flere niveauer i QlikView er:

 • Dataniveau
 • Kolonne niveau
 • Ark niveau
 • Diagramniveau
 • Dokumentniveau

43) Skel mellem QV Publisher og QV Server

QV Server er et program, som er installeret i en fysisk server med et antal CAL'er til brugere for at få adgang til QV-filer på serveren. QV Publisher er et program, der giver kontrol over alle QV-filer og hvordan man planlægger dem.


44) Forklar P()- og E()-funktionen i sætanalysen

Udviklere kan bruge P()-funktionen til at returnere alle mulige værdier, mens E()-funktionen bruges til at returnere et sæt af alle ekskluderede værdier.


45) Liste over forskellige typer dataforbindelser, der bruges i QlikView

Forskellige typer forbindelser, der bruges i QlikView, er: 1) ODBC, 2) SAP, 3) OLEDB og 4) stik.


46) Hvad er anvendelsen af ​​makroer i applikationen?

Makroer bruges generelt til:

 • At skabe objekter.
 • For at genindlæse applikationen

47) Forklar brugen af ​​intervalmatch-funktionen ()

Interval match funktion() bruges til at generere data buckets af forskellige størrelser.


48) Liste over forskellige tjenester i QlikView Server Environment

Forskellige tjenester i QlikView Server Environment er:

 • QVS (QlikView Server)
 • QVWS (QlikView WebServer)
 • DSC (Directory Service Connector)
 • QMS (QlikView Management System)
 • QDS (QlikView Distribution Services)

49) Hvad er behovet for en masterkalender?

Masterkalenderen er nødvendig for at oprette yderligere datoværdier, som ikke er fanget i de analyserede data.


50) Definer aggr() Funktion

Aggr() er en diagramfunktion, der producerer en virtuel tabel med ét udtryk og grupperet efter dimensioner. Resultatet af denne funktion kan bruges af yderligere ydre aggregeringsfunktion(er).


51) Forklar cirkulære sløjfer i QlikView

En cirkulær loop er et koncept, der skabes, når forholdet mellem to tabeller kan etableres direkte eller gennem den tredje tabel.


52) Hvad er behovet for promote eller degradere bord box ejendom?

Promote eller demote gør det muligt for udviklere at omarrangere kolonnerne i tabellen box som er vist på arket.


53) Nævn tre muligheder, der er tilgængelige under rotationstabellens funktionalitet til datatransformation

Tre muligheder, der er tilgængelige under funktionaliteten Roter tabel til datatransformation, er:

1) Drej til venstre,

2) Drej til højre

3) Transponere.


54) Hvordan indstilles tabelstrukturerne for data indlæst i QlikViews hukommelse?

Brug Table Viewer-indstillingen, der er tilgængelig under filmenuen, til at indstille tabellerne og deres relationer.


55) Definer valgindikator i QlikView-dokument

En udvælgelsesindikator angiver typen af ​​sammenhæng mellem data, der er der i forskellige arkprojekter.


56) Forklar begrebet fuzzy søgning i QlikView

QlikView fuzzy søgning kan finde alle værdierne i henhold til graden af ​​lighed med strengen. Det samme resultat vil være displyed selvom stavemåden ikke matches tegn for tegn.


57) Forklar bogmærke i QlikView

Et bogmærke kan fange valgene i alle de tilstande, der er nævnt i QlikView-dokumentet. Det kan gemmes og tilgås i fremtiden.


58) Forklar hovedforskellen mellem brugerbogmærke og et delt serverbogmærke

Den største forskel mellem brugerbogmærke og et delt serverbogmærke er, at brugerbogmærket gemmes i bruger-pc'en, mens et delt serverbogmærke gemmes på serveren og kan tilgås af alle brugere.


59) Nævn populære måder at udløse QlikView-advarsler på

Forskellige populære måder at udløse QlikView-advarsler på er 1) automatisk, 2) manuelt og 3) eksternt program med QlikView API.


60) Nævn to måder at indsætte load-sætninger i script-editoren

To måder at indsætte load-sætninger i script-editoren er: 1) inline og 2) formularfil.


61) Hvornår skal man bruge "Force 32 Bit" muligheden?

"Force 32 Bit"-indstillingen bruges, mens der oprettes forbindelse til en database ved hjælp af ODBC, og når kun giver 32-bit driveren.


62) Hvad er delmængdeforholdet?

Delmængdeforholdet er et forhold mellem totalen numbers af distinkte værdier fundet i tabellen sammenlignet med distinkte værdier i feltet, hvis undersætforhold er nødvendigt.


63) Hvad er brugen af ​​systemvariablen ScriptErrorCount?

ScriptErrorCount systemvariabel bruges til at få antallet af sætninger, der har forårsaget fejl under scriptudførelse.


64) Definer dimensioner

Dimensioner er mål, der tillader informationsundersøgelse fra forskellige synsvinkler.


65) Hvad er brugen af ​​binære udsagn i QlikView?

Den binære sætning bruges til at indlæse datadele af et QlikView-dokument.


66) Hvad er brugen af ​​skraldemuligheden i datatransformationsguiden?

Skraldemuligheden i datatransformationsguiden bruges til at markere og slette de data, som ikke er nødvendige eller blandet.


67) Sådan opdeles dataene i en tabel lodret eller vandret

Tabellens data kan opdeles lodret eller vandret ved hjælp af udpakningstransformationen.


68) Nævn forskellen mellem NullAsValue og NullAsNull

NullAsValue muliggør sammenkædning af data, der er nul, mens NullAsNull behandler nulværdierne som manglende værdier og tillader ikke sammenkædning af data.


69) Hvad er forskellen mellem QlikView og Qlik Sense?

Forskellen mellem QlikView og Qlik Sense er:

QlikView QlikSense
QlikView er et skjult script. Qlik Sense kan bruges overalt i koden.
ETL og OLAP understøttes. ETL og OLAP er ikke understøttet.
Understøtter SaaS / multi-cloud platform. Det understøtter ikke SaaS/multi-cloud platform.
Data mining eller analyse er ikke mulig. Data mining eller analyse er muligt.

70) Hvad er QlikView-datatransformation?

Datatransformation er metoden til at ændre de eksisterende data til et nyt dataformat. Det involverer også filtrering eller tilføjelse af specifikke værdier til det eksisterende datasæt.


71) Hvad er roterende tabeller i QlikView?

Den roterende tabel i QlikView hjælper dig med at transponere kolonner i flere retninger, og de giver forskellige resultater.


72) Forklar kontekstcelleudvidelse i QlikView

Kontekstcelleudvidelse i QlikView bruges til at udvide indholdet af én celle til flere celler i tabellen.


73) Hvad er brugen af ​​Fill Tab i datatransformationsguiden?

Fyld Tab i datatransformationsguiden bruges til at udfylde tomme celler med tilstødende celleværdier.


74) Nævn fordelene ved at bruge et tema?

Temaet indeholder UI-attributter i en enkelt fil, når et nyt objekt oprettes, det kan indlæses fra temaet.


75) Hvad er hovedforskellen mellem gitterdiagrammet og punktdiagrammet?

Den største forskel mellem gitterdiagrammet og punktdiagrammet er, at punktdiagrammet plotter datapunkter, der repræsenterer kombinationerne af udtryk, der er itereret over en eller flere dimensioner. Gitterdiagrammet er en variant af et punktdiagram, der plotter værdier på akserne. Den bruger et udtryk til at bestemme plotsymbolet.


76) Hvad er anvende kort?

Anvend kort er en scriptfunktion, der bruges til at kortlægge output af udtryk, som tidligere er indlæst i tilknytningstabellen.


77) Hvad er status i QlikView-administrationskonsollen?

En statusfane på QlikView-administrationskonsollen giver dig mulighed for at se status for de udførte opgaver.


78) Hvad er dokumenterne i QlikView?

Dokumentet indeholder underfanerne for kilde- og dokumentmapper. Kildedokumenter indeholder et dashboard oprettet af udvikleren, og brugerdokumentmappen indeholder et offentliggjort dashboard.


79) Hvad er brugerfanen i QlikView?

Fanen Brugere bruges til at konfigurere brugere og klientadgangslicenser. Den indeholder oplysninger om QlikView-servermiljøet og forskellige tjenester.


80) Forklar den centrale linktabel

Den centrale linktabel indeholder en kombination af eksisterende data. Det hjælper dig med at flette begivenhedsdimensioner.


81) Definer lige tabel

Den lige tabel er en tabel, der bruges på tidspunktet for sortering i henhold til kolonnen.


82) Hvad er de bedste måder at bruge makroer i applikationen?

Den bedste måde at bruge makroer på er at oprette objekter og genindlæse applikationen.


83) Hvad er den største forskel mellem delmængdeforhold og informationstæthed?

Delmængdeforhold bruges til at få øje på problemet i nøglefelttilknytningen, mens informationstæthed bruges til at kende procentdelen af ​​en række, der ikke indeholder en nulværdi.


84) Definer faktakonstellationsskema

Faktakonstellationsskema er en logisk databasestruktur af datavarehus, der kan designes ved hjælp af denormaliseret Fact.


85) Hvad er forskellen mellem ODBC, OLEDB og JDBC?

Forskellen mellem ODBC, OLEDB og JDBC er:

ODBC OLEDB JDBC
ODBC er API for adgang DBMS OLEDB er API, der giver mulighed for ensartet adgang til data fra en lang række kilder. JDBC er API til Java, der definerer, hvordan en klient kan få adgang til databasen.
Den fulde form for ODBC er Open Database Connectivity Den fulde form for OLEDB er Object Linking and Embedding Database. Den fulde form for JDBC er Java Database Connectivity.

86) Hvad er Qlik Sense?

Qlik Sense er et af de mest brugte værktøjer til datavisualisering og dataanalyse. Det giver dig mulighed for at søge og forfine store datasæt og derved finde datasæt og dermed finde brugbar indsigt.


87) Liste forskellige Navngiv de tjenester, der administreres af Qlik Management Console (QMC)

Forskellige Navngiv de tjenester, der administreres af Qlik Management Console (QMC), er:

 • Opgavehåndtering
 • Application management
 • Dataovervågning
 • Sikkerhedsadministration
 • Dataforbindelse
 • Revision

88) Hvad er QIX Engine?

QIX er en interaktiv motor, som koordinerer og faciliterer alle de vigtigste funktionaliteter i Qlik forstand som:

 • In-memory databeregninger og dataindeksering.
 • Selvbetjeningsinteraktioner.
 • Start searching.
 • Korreler med en skemalægger, applikationer og lager.

89) Forklar streams i Qlik Sense

En stream er et antal personer, der har tilladelse til at analysere de applikationer, der er offentliggjorte .applikationer.


90) Hvad er Qlik masterbibliotek?

Master library er et koncept, der hjælper programmører med at eliminere udviklingsfejl og gentagelser.


91) Hvad er brugen af ​​mængdeanalyse?

Sætanalyse bruges til at definere en gruppe af dataværdier, der er forskellige fra de generelle indstillinger, som er defineret i de aktuelle valg.


92) Hvad er et linjediagram?

Linjediagrammet bruges hovedsageligt i Qlik Sense. Det viser tendenserne over tid. Et diagram viser mål, der er på y-aksen og dimensioner på x-aksen. Et linjediagram bruges hovedsageligt til at spore ændringerne.


93) Hvad er krydsbord?

Krydstabel er en almindelig type tabel med værdier mellem to lister med overskriftsdata.


94) Hvad er det windows installatør?

Windows installationsprogram en standard for softwareinstallation, reparation, fjernelse, ændring osv.


95) Nævn databaser, der kan forbindes med Qlikview

De databaser, der kan forbindes med QlikView er: 1) MySQL, 2) Oracle, 3) Fremskridt, 4) MS Access, 5) DB2, 6) SQL Server og 7) Informix.


96) Nævn trin eller måder til at indlæse webfiler i Qlikview

Trin til at indlæse webfiler i QlikView er:

Trin 1) Brug script-editoren og gå til fanen Data.

Trin 2) Vælg mulighed for webfiler.

Trin 3) Indsæt den URL, du vil indlæse.

Trin 4) Klik på knappen Ok.


97) Liste over de vigtigste funktioner, der er tilgængelige i QlikView

De vigtigste funktioner, der er tilgængelige i QlikView, er:

 • Eksponentiel og logaritmisk
 • Finansiel
 • Dato og tid
 • Generel numerisk funktion
 • Sammenlægning
 • Trigonometrisk og hyperbolsk funktion
 • String
 • Range
 • Talfortolkning
 • Kortlægningsfunktion
 • Logisk funktion

98) Nævn de typer filer, der kan indlæses i QlikView

Filtyper, der kan indlæses i QlikView, er: 1) .html, 2) .xml, 3) .xls, 4) .CSV, 5) .kml, 6) .qvd og 7) .qvx-filer.


99) Hvorfor bruges Unwrap-funktionen?

Unwrap-funktionen bruges til at fortryde operationer, der udføres af wrap ()-funktionen.

Disse interviewspørgsmål vil også hjælpe i din viva(orals)