Operatorer i Python – Logisk, Aritmetisk, Sammenligning

Hvad er logisk Operators i Python?

Logisk Operators i Python bruges til at udføre logisk operationer om værdier af variable. Værdien er enten sand eller falsk. Vi kan finde ud af forholdene ved resultatet af sandhedsværdierne. Der er hovedsageligt tre typer af logik operators i python: logisk OG, logisk ELLER og logisk IKKE. Operatorer er repræsenteret ved nøgleord eller specialtegn.

Aritmetik Operatorer

Aritmetik Operatorer udfører forskellige aritmetiske beregninger som addition, subtraktion, multiplikation, division, %modul, eksponent osv. Der er forskellige metoder til aritmetisk beregning i Python, ligesom du kan bruge eval-funktionen, erklære variabel og beregne eller kalde funktioner.

Eksempel: Til aritmetik operators vil vi tage et simpelt eksempel på addition, hvor vi tilføjer tocifret 4+5=9

x= 4	
y= 5
print(x + y)

På samme måde kan du bruge anden aritmetik operators som for multiplikation(*), division (/), subtraktion (-) osv.

Sammenligning Operatorer

Sammenligning Operators i Python compares værdierne på hver side af operand og bestemmer forholdet mellem dem. Det kaldes også relationelt operators. Forskellige sammenligninger operators i python er (==, != , <>, >,<= osv.)

Eksempel: Til sammenligning operators vil vi sammenligne værdien af ​​x med værdien af ​​y og udskrive resultatet i sand eller falsk. Her i et eksempel er vores værdi af x = 4, som er mindre end y = 5, så når vi udskriver værdien som x>y, komp.ares værdien af ​​x til y, og da den ikke er korrekt, returnerer den falsk.

x = 4
y = 5
print(('x > y is',x>y))

lignendewise, kan du prøve en anden sammenligning operators (x < y, x==y, x!=y osv.)

Python opgave Operatorer

Opgave Operatorer in Python bruges til at tildele værdien af ​​rettigheden operand til venstre operand. Diverse opgaver operators brugt i Python er (+=, – = , *=, /= osv.).

Eksempel: Python opgave operators er blot at tildele værdien f.eks

num1 = 4
num2 = 5
print(("Line 1 - Value of num1 : ", num1))
print(("Line 2 - Value of num2 : ", num2))

Eksempel på sammensat opgave operaTor

Vi kan også bruge en sammensat opgave operator, hvor du kan addere, trække fra, gange til højre operand til venstre og tildel addition (eller enhver anden aritmetisk funktion) til venstre operan.d.

 • Trin 1: Tildel værdi til num1 og num2
 • Trin 2: Tilføj værdien af ​​num1 og num2 (4+5=9)
 • Trin 3: Til dette resultat føje num1 til outputtet fra Trin 2 (9+4)
 • Trin 4: Det vil udskrive det endelige resultat som 13
num1 = 4
num2 = 5
res = num1 + num2
res += num1
print(("Line 1 - Result of + is ", res))

Logisk Operators eller Bitwise Operatorer

Logisk operators i Python bruges til betingede udsagn er sande eller falske. Logisk operators i Python er AND, OR og NOT. For logisk operators following betingelse anvendes.

 • For OG operator – Det returnerer SAND, hvis både operands (højre side og venstre side) er sande
 • For OR operator- Det returnerer SAND, hvis en af ​​de operand (højre side eller venstre side) er sand
 • For IKKE operator- returnerer SAND hvis operand er falsk

Eksempel: Her i eksempel får vi sand eller falsk baseret på værdien af ​​a og b

a = True
b = False
print(('a and b is',a and b))
print(('a or b is',a or b))
print(('not a is',not a))

Medlemskab Operatorer

Disse operators tester for medlemskab i en rækkefølge såsom lister, strenge eller tupler. Der er to medlemmer operatorer, der bruges i Python. (i, ikke i). Det giver resultatet baseret på variablen til stede i specificeret rækkefølge eller streng

Eksempel: For eksempel kontrollerer vi her, om værdien af ​​x=4 og værdien af ​​y=8 er tilgængelig i listen eller ej, ved at bruge in og ikke i operatorer.

x = 4
y = 8
list = [1, 2, 3, 4, 5 ];
if ( x in list ):
  print("Line 1 - x is available in the given list")
else:
  print("Line 1 - x is not available in the given list")
if ( y not in list ):
  print("Line 2 - y is not available in the given list")
else:
  print("Line 2 - y is available in the given list")
 • Angiv værdien for x og y
 • Angiv værdien af ​​listen
 • Brug "in" operator i kode med if-sætning for at kontrollere værdien af ​​x eksisterende på listen og udskrive resultatet i overensstemmelse hermed
 • Brug "not in" operator i kode med if-sætning for at kontrollere værdien af ​​y findes på listen og udskrive resultatet i overensstemmelse hermed
 • Kør koden - Når koden kører, giver den det ønskede output

Identity Operatorer

Identity Operators i Python bruges til at sammenligne hukommelsesplaceringen af ​​to objekter. De to identiteter operators brugt i Python er (er, er ikke).

 • Operator er: Det returnerer sandt, hvis to variabler peger på det samme objekt og falsk andrewise
 • Operator er ikke: Det returnerer falsk, hvis to variabler peger på det samme objekt og sandt andetwise

Following operands er i faldende rækkefølge.

Operators i samme box vurdere venstre mod højre

Operators (faldende rækkefølge) Betydning
** Eksponent
*, /, //, % Multiplikation, Division, Etagedeling, Modulus
+, - Addition, Subtraktion
<= < > >= Sammenligning operatorer
= %= /= //= -= += *= **= Opgave Operatorer
er er ikke Identity operatorer
i ikke i Medlemskab operatorer
ikke eller og Logisk operatorer

Eksempel:

x = 20
y = 20
if ( x is y ): 
	print("x & y SAME identity")
y=30
if ( x is not y ):
	print("x & y have DIFFERENT identity")
 • Deklarer værdien for variablen x og y
 • Brug operator "er" i koden for at kontrollere, om værdien af ​​x er den samme som y
 • Dernæst bruger vi operator "er ikke" i kode, hvis værdien af ​​x ikke er den samme som y
 • Kør koden- Outputtet af resultatet er som forventet

Operator Forrang

operator forrang afgør hvilken operators skal evalueres først. For at undgå tvetydighed i værdier, forrang operators er nødvendige. Ligesom ved normal multiplikationsmetode har multiplikation en højere forrang end addition. For eksempel i 3+ 4*5 er svaret 23, for at ændre rækkefølgen bruger vi en parentes (3+4)*5, nu er svaret 35. Forrang operator brugt i Python er (unarær + – ~, **, * / %, + – , &) osv.

v = 4
w = 5
x = 8
y = 2
z = 0
z = (v+w) * x / y;  
print("Value of (v+w) * x/ y is ", z)
 • Deklarer værdien af ​​variablen v,w…z
 • Anvend nu formlen og kør koden
 • Koden vil eksekvere og beregne variablen med højere prioritet og vil give output

Python 2 eksempel

Ovenstående eksempler er Python 3-koder, hvis du vil bruge Python 2, overvej venligst following koder

#Arithmetic Operators
x= 4	
y= 5
print x + y

#Comparison Operators
x = 4
y = 5
print('x > y is',x>y)

#Assignment Operators
num1 = 4
num2 = 5
print ("Line 1 - Value of num1 : ", num1)
print ("Line 2 - Value of num2 : ", num2)

#compound assignment operator
num1 = 4
num2 = 5
res = num1 + num2
res += num1
print ("Line 1 - Result of + is ", res)

#Logical Operators
a = True
b = False
print('a and b is',a and b)
print('a or b is',a or b)
print('not a is',not a)

#Membership Operators
x = 4
y = 8
list = [1, 2, 3, 4, 5 ];
if ( x in list ):
  print "Line 1 - x is available in the given list"
else:
  print "Line 1 - x is not available in the given list"
if ( y not in list ):
  print "Line 2 - y is not available in the given list"
else:
  print "Line 2 - y is available in the given list"

#Identity Operators
x = 20
y = 20
if ( x is y ):
	print "x & y SAME identity"
y=30
if ( x is not y ):
	print "x & y have DIFFERENT identity"

#Operator precedence
v = 4
w = 5
x = 8
y = 2
z = 0
z = (v+w) * x / y;  
print "Value of (v+w) * x/ y is ", z

Resumé

Operatorer i et programmeringssprog bruges til at udføre forskellige operationer om værdier og variabler. I Python kan du bruge operators kan lide

 • Der er forskellige metoder til aritmetisk beregning i Python, da du kan bruge eval-funktionen, erklære variabel og beregne eller kalde funktioner
 • Sammenligning operatorer ofte omtalt som relationelle operators bruges til at sammenligne værdierne på hver side af dem og bestemme forholdet mellem dem
 • Python opgave operators er simpelthen at tildele værdien til variabel
 • Python giver dig også mulighed for at bruge en sammensat opgave operator, i en kompliceret aritmetisk udregning, hvor man kan tildele resultatet af en operand til den anden
 • For OG operator – Det returnerer SAND, hvis både operands (højre side og venstre side) er sande
 • For OR operator- Det returnerer SAND, hvis en af ​​de operand (højre side eller venstre side) er sand
 • For IKKE operator- returnerer SAND hvis operand er falsk
 • Der er to medlemmer operatorer, der bruges i Python. (i, ikke i).
 • Det giver resultatet baseret på variablen til stede i specificeret rækkefølge eller streng
 • De to identificerer sig operators brugt i Python er (er, er ikke)
 • Det returnerer sandt, hvis to variabler peger på det samme objekt og falsk andrewise
 • forrang operator kan være nyttig, når du skal prioritere, hvilken beregning der skal laves først i en complex beregning.