Java String toLowercase() og toUpperCase() metoder

1. tolowercase() metode

Denne Java-strengmetode konverterer hvert tegn i den bestemte streng til små bogstaver ved at bruge reglerne for standardlokaliteten.

Bemærk: Denne metode er lokalitetsfølsom. Derfor kan den vise uventede resultater, hvis den bruges til strenge, der er beregnet til at blive fortolket separat.

Syntaks

public String toLowerCase()

parametre

NA

Returværdi

Det returnerer strengen, som konverteres til små bogstaver.

Eksempel 1:

public class Guru99 {
  public static void main(String args[]) {
    String S1 = new String("UPPERCASE CONVERTED TO LOWERCASE");
    //Convert to LowerCase
    System.out.println(S1.toLowerCase());

  }
}

Forventet output:

uppercase converted to lowercase

2. to Store bogstaver () metode

Metoden toUppercase() bruges til at konvertere alle tegnene i en given streng til store bogstaver.

Syntaks:

toUpperCase()

Parametre:

NA

Returnerer værdi:

Java streng med stort bogstav.

Eksempel 2:

public class Guru99 {
  public static void main(String args[]) {
    String S1 = new String("lowercase converted to uppercase");
    //Convert to UpperCase
    System.out.println(S1.toUpperCase());
  }
}

Forventet output:

LOWERCASE CONVERTED TO UPPERCASE