Java-program til at kontrollere primtal

Hvad er et primtal?

Et primtal er et tal, der kun er deleligt med 1 eller sig selv. For eksempel er 11 kun deleligt med 1 eller sig selv. Anden Prime numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17….

Bemærk: 0 og 1 er ikke primtal numbers. 2 er det eneste lige primtal.

Java-program til at kontrollere, om tal er primtal eller ej

Program logik:

 • Vi skal dividere et inputtal, f.eks. 17, fra værdierne 2 til 17 og kontrollere resten. Hvis resten er 0, er tal ikke primtal.
 • Intet tal er deleligt med mere end halvdelen af ​​sig selv. Så det er vi nødt til loop lige igennem numberToCheck/2 . Hvis input er 17, er halvdelen 8.5, og løkken vil iterere gennem værdierne 2 til 8
 • Hvis et nummerToCheck er fuldstændigt deleligt med et andet tal, er flag isPrime sat til false og løkken forlades.
public class PrimenumberToCheckCheck {
 
 public static void main(String[] args) {
 int remainder;
 boolean isPrime=true;
 int numberToCheck=17; // Enter the numberToCheckber you want to check for prime
    
 //Loop to check whether the numberToCheckber is divisible any numberToCheckber other than 1 and itself
 for(int i=2;i<=numberToCheck/2;i++)
 {
  //numberToCheckber is divided by itself
      remainder=numberToCheck%i;
      System.out.println(numberToCheck+" Divided by "+ i + " gives a remainder "+remainder);
      
    //if remainder is 0 than numberToCheckber is not prime and break loop. Else continue the loop
   if(remainder==0)
   {
    isPrime=false;
    break;
   }
 }
 // Check value true or false, if isprime is true then numberToCheckber is prime otherwise not prime
 if(isPrime)
   System.out.println(numberToCheck + " is a Prime numberToCheckber");
 else
   System.out.println(numberToCheck + " is not a Prime numberToCheckber");
  }
 }

Forventet output:

17 Divided by 2 gives a remainder 1
17 Divided by 3 gives a remainder 2
17 Divided by 4 gives a remainder 1
17 Divided by 5 gives a remainder 2
17 Divided by 6 gives a remainder 5
17 Divided by 7 gives a remainder 3
17 Divided by 8 gives a remainder 1
17 is a Prime numberToCheckber

Tjek vores program for at finde Prime Numbers fra 1 til 100